Mats er ny salgssjef for Hammerglass i Skandinavia

Mats Ljunggren Lövkrona er ansatt som salgssjef for Hammerglass i Sverige, Norge og Danmark. Oppdrag: Spre kunnskap om polykarbonat og sikring av maskinførere. Ja, og bygge varemerket Hammerglass da.

– Det handler om å spre kunnskap rundt førersikkerhet i utsatte arbeidsmiljøer, og å være til stede der behovene eksisterer. Det sier Mats Ljunggren Lövkrona i en pressemelding fra Hammerglass Automotive.

Han er akkurat ansatt som selskapets salgssjef for Skandinavia.

Annonse

– Hammerglass har begynt på en reise som jeg er veldig glad for å være med å bidra til. Vi har kommet et stykke på vei, men det er langt igjen. For å virkelig kunne gjøre en forskjell, må vi øke kunnskapsnivået om fordelene med polykarbonat sammenlignet med vanlig glass, og de gunstige effektene det har både på helse og driftskostnader, sier han.

Forholdene ligger allerede godt til rette: Både Sverige og Norge er land som allerede setter lover og anbefalinger rundt førersikkerhet høyt, og derfor streber etter de beste løsningene. Sikkerheten er ekstra høyt prioritert, da det finnes mange arbeidsmiljøer som omfatter steinbrudd med pågående sprengningsarbeid.

Størst sikkerhetsrisiko

– Vi ønsker jo å nå ut der behovene eksisterer.

– Hva vil det si?

– Det vil si der arbeidets art medfører at førerens helse og liv utsettes for unødvendig risiko, og beskyttelsen faktisk har behov for en oppdatering.

– Nye maskiner?

– Ja, men det handler ikke bare om nye maskiner. Vi har jo også hele ettermarkedet, med eldre maskiner som har behov for en oppgradering. Jo mer kunnskap man har, desto større sjanse er det for at man utruster sin maskin – ny eller gammel – utfra riktig beskyttelsesbehov for personen som sitter i førerhuset, sier han.

Slåss mot gamla forestillinger

Hammerglass møter ofte feilaktige forestillinger om polykarbonat. Mange har ikke fulgt med på utviklingen som har skjedd rundt materialet, og vet ikke at dagens polykarbonat ikke kan sammenlignes med fortidens.

Dessuten har Hammerglass en egen foredlingsprosess som de mener gjør deres produkt helt unikt.

– Det gulner ikke, det er 300 ganger sterkere enn glass, og vi har nylig utviklet en selvlegende beskyttelsesfilm som forhindrer riper i glasset. Ruten forblir hel, og sikten klar. Maskinene blir heller ikke stående å vente på reparasjon av glassruter, noe som medfører store kostnader, sier han.

Alt dette arbeider Hammerglass Automotive hardt med å informere om. Dels gjennom tester og filmer, men også gjennom å stadig være åpne for dialog og kontakt.

– Jeg ser oppdraget som ekstremt ansvarsfullt. Vi har et godt utgangspunkt. Jeg vil sammen med alle mine engasjerte kolleger jobbe for at det skal bli enda bedre, sier den nye salgssjefen.