Fagskole i farlig avfall og miljøgifter offentlig godkjent

En høyere fagutdanning innen farlig avfall og miljøgifter er nå offentlig godkjent. Starter med samlinger til høsten. Fagskolen Vestfold og Telemark er først i Europa med høyere yrkesfaglig utdanning i farlig avfall og miljøgifter.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har akkreditert fagskoleutdanningen «Bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter».

Norge blir derved det første landet i Europa som etablerer en høyere yrkesfaglig utdanning innen dette området.

Annonse

– Studentene kan starte utdanningen allerede i august i år, sier Norsk forening for farlig avfall (NFFA) i en pressemelding.

For hele landet

Foreningen står bak utdanningstilbudet, sammen Fagskolen Vestfold og Telemark. Nær 70 studenter har allerede meldt sin interesse for studieløpet, som er et landsdekkende tilbud og gir 30 studiepoeng.

Undervisningen er dialogbasert, og vil foregå gjennom fysiske og nettbaserte samlinger. Studiet gjennomføres i løpet av ett år på deltid.

Kompetanse Norge bevilget i fjor 2,5 mill. kroner til utviklingsarbeidet. Høyere yrkesfaglig utdanning NOKUT-akkrediteringen er gitt basert på at en rekke myndighetskrav relatert høyere yrkesfaglig utdanning er oppfylt. Dette gjelder bl.a. utdanningens faginnhold og struktur.

Materiell og undervisning

NOKUT vektlegger Fagskolen Vestfold og Telemark sitt samarbeid med NFFA. Samarbeidet gjelder både utformingen av studietilbudet, utarbeidelse av læremateriell og undervisningsressurser.

Fagskolen Vestfold og Telemark vil samarbeide med NFFA om evaluering og videreutvikling av utdanningen samt etablering av et fagråd bestående både av pedagogisk og bransjefaglig kompetanse.

– Fagskolen og NFFA engasjerer nå en rekke personer med spisskompetanse innen de emner det skal undervises i, opplyser NFFA.

Studiet består av disse emnene:

  • Det grønne skiftet
  • Miljø- og avfallsrett
  • Kjemi
  • Toksikologi og materiallære
  • Teknologi og digitale verktøy
  • HMS
  • Logistikk / transport
  • Håndtering av farlig avfall.

Læremateriellet vil bestå av eksisterende faglitteratur, kompendier m.v. samt også materiell som nyutvikles eller tilpasses utdanningen.

Autoritet og anseelse

– Vi mener den nye høyere yrkesfaglige utdanningen vil gi autoritet og anseelse i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Studiet er uttrykk for den kompetanse og profesjonalitet som kreves for at stadig flere og mer sammensatte miljøgifter tas ut av kretsløpet og kommer til forsvarlig behandling, sier NFFA.

Gjenvinningsbransjen omfatter i dag nær 10 000 ansatte. Det nye utdanningstilbudet er også rettet mot ansatte i prosess- og annen industri.

– Dette er virksomheter som fanger opp stadig større mengder farlig avfall fra sin produksjon. De reduserer miljøbelastningen ved å overlate avfallet til bærekraftig håndtering hos profesjonelle avfalls- og gjenvinningsbedrifter. Disse får nå styrket sitt utdanningstilbud, sier Norsk forening for farlig avfall i pressemeldingen.