ESA: Innreiseregler bryter EØS-avtalen

Problemer med at medarbeidere ikke får slippe inn i landet? Nå sier kontrollorganet ESA at de norske innreisereglene bryter med EØS-avtalen. Har åpnet en traktatbruddsak mot Norge.

Mange norske maskinentreprenører i anlegg og skog er avhengig av utenlandske medarbeidere. Myndighetenes innreisebegrensninger som følge av koronapandemien har laget store utfordringer for mange.

Nå setter et europeiske kontrollorganet ESA ned foten.

Annonse

Rett til fri bevegelse

EØS-tilsynet ESA har konkludert med at Norges nåværende innreisebegrensninger ikke er i samsvar med EØS-reglene om retten til fri bevegelse.

– Innenfor dagens regelverk har EØS-land muligheten til å begrense bevegelsesfriheten til EØS-borgere i arbeidet med å stoppe covid-19 pandemien. Slike begrensninger kan derimot ikke gå utover det som er nødvendig. De må være konsekvente, og de kan ikke være diskriminerende, skriver ESA.

ESAs beslutning om å åpne formell sak mot Norge kommer etter en langvarig og vedvarende dialog med norske myndigheter.

Endrede regler

Etter en rekke forespørsler fra ESA, har norske myndigheter svart med detaljert informasjon om reglene som begrenser innreise til Norge for ikke-norske EØS-borgere, og hvordan disse reglene anvendes.

Reglene har gjennomgått en rekke endringer siden de først ble introdusert i 2020, og Norge har indikert at ytterligere endringer er på vei. ESAs åpningsbrev har som mål å gi en klar oversikt over problemene til nå.

ESA har i løpet av de siste månedene notert seg at et betydelig antall mennesker har blitt negativt påvirket av de norske innreisebegrensningene.

Hindret i å returnere til arbeidsplass

Dette inkludere folk som har blitt hindret tilgang til egne hjem, blokkert fra å ta nye jobber eller returnere til eksisterende arbeidsplass, eller hindret i å møte partnere og familiemedlemmer.

– Vi ser positivt på tiltakene norske myndigheter nylig har iverksatt for å tilpasse innreiserestriksjonene til de juridiske kravene til proporsjonalitet og rettferdighet som EØS-avtalen innebærer. Vi håper å se ytterligere fremgang i forhold til vedtatte tiltak, sier ESA-president Bente Angell-Hansen i en pressemelding.

Åpnet sak om traktatbrudd

Et formelt åpningsbrev er det første skrittet i en traktatsbruddsak mot et EØS-EFTA-land. Norske myndigheter har seks uker på seg til å fremme sitt syn før ESA bestemmer om saken skal tas videre.

– Jeg kan bekrefte at Esa har sendt et formelt åpningsbrev om sak mot Norges innreiseregler. Våre strenge innreiseregler er en viktig grunn til at vi gjennom hele pandemien har hatt et lavere smittenivå enn i de fleste andre land i verden, men reglene skal selvsagt være i samsvar med våre EØS-rettslige forpliktelser, sier justisminister Monica Mæland (H) til Dagbladet.