Tre entreprenører skal drifte Innlandet-veier

Innlandet fylkeskommune har nylig undertegnet driftskontrakter med Nortransport, Dobloug Entreprenør og Brødrene Dokken. De skal drifte hvert sitt område.

Brøyting og strøing om vinteren og kantslått og enkle vedlikeholdsoppgaver om sommeren er sentrale oppgaver for de tre entreprenørene fylkeskommunen har inngått kontrakt med.

Det melder Innlandet fylkeskommune.

Annonse

– Drift av fylkesvegnettet er en viktig oppgave fordi det sørger for god fremkommelighet og god trafikksikkerhet på vegnettet, sier Sjur Strand. Han er leder av utvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Første driftskontrakt for Dobloug Entreprenør AS

Innlandet fylkeskommune har inngått kontrakt med Dobloug Entreprenør AS om drift av fylkesvegnettet i Stange, Løten og deler av Hamar.

Drift og vedlikehold har Dobloug 25 års erfaring med, gjennom ulike samarbeidspartnere. Nå har selskapet fått sin første store driftskontrakt som HE.

– Det betyr mye å vinne en kontrakt som sikrer volum hvert år i fem år. Dette er positivt med tanke på forutsigbarhet og stabilitet i produksjon, sier daglig leder Pål Dobloug.

Dobloug Entreprenør AS skal drifte 445 kilometer fylkesveg og drøyt 22 kilometer med gang- og sykkelveg. Kontrakten med Dobloug Entreprenør AS løpet fra 1. september 2021 til og med 31. august 2026.

I kontrakten er det mulighet for en forlengelse på ett år. Kontrakten Dobloug Entreprenør AS har en verdi på 167 millioner kroner pluss moms.

Nortransport skal drifte fylkesveger i Solør

I Våler, Åsnes og Grue skal firmaet Nortransport drifte vegnettet for Innlandet fylkeskommune. Firmaet skal drifte 634,94 kilometer fylkesveg og 18,44 kilometer gang- og sykkelveg.

Kontrakten med Nortransport starter opp 1. september 2021 og gjelder til og med 31. august 2027. Også i Solør er det mulig med forlengelse på ett år fram til og med 31. august 2028.

Kontrakten har en verdi på snaut 257 millioner kroner pluss moms.

Brødrene Dokken AS vant i Valdres

Brødrene Dokken AS vant oppdraget med å drifte 612,20 kilometer fylkeveg og 16,20 kilometer gang- og sykkelveg i hele Valdres, pluss deler av fylkesvegnettet i Nordre Land, Vågå og Gausdal.
Kontrakten med Brødrene Dokken AS har oppstart 1. september 2021 og løper til 31. august 2027.

I kontrakten inngår en opsjon på ett år frem til utgangen av august 2028. Kontrakten har en verdi på 279 millioner kroner pluss moms.

Samhandling før anleggsstart

– Kontraktene med Dobloug Entreprenør AS, Nortransport og Brødrene Dokken AS starter 1. september. Fram til 1. september skal vi gjennomføre samhandling. Da skal entreprenørene forberede seg på arbeidene de har ansvaret for fra 1. september, sier Arne Fredheim i pressemeldingen. Han er seksjonssjef for drift og vedlikehold i samferdselsavdelingen i Innlandet fylkeskommune.