Ny bærekraft-sjef i Ahlsell

Dette er Elisa Gasperini. Hun er Ahlsell Norges første leder for bærekraft og samfunnsansvar. Hun skal dykke inn i alle deler av selskapet og jobbe for et “grønnere” Ahlsell.

Gasperini kommer fra tilsvarende rolle hos kartongprodusenten Elopak. Hun har sin første arbeidsdag i Ahlsell tirsdag 6. april.

I tillegg har hun sittet i styret i EXTR:ACT, et internasjonalt initiativ for å finne gode løsninger for resirkulering av emballasje.

Annonse

Skape endring

Den nye “bærekraftsgeneralen” i Ahlsell betegner seg selv som lidenskapelig opptatt av miljø. Ahlsells tydelige ambisjon om å være bransjeledende innen bærekraft var utslagsgivende for at hun søkte på stillingen.

— Jeg har veldig lyst til å være med å endre måten bransjen jobber på, samtidig som man utvikler bærekraft som et konkurransefortrinn for selskapet.
Gasperini er blant annet opptatt av å gjøre ord og flotte presentasjoner om til handling.

Dette er spesielt viktig om man ønsker å tiltrekke seg de beste talentene i morgendagens arbeidsmarked.

— Dagens unge er opptatt av miljøet på en helt annen måte enn tidligere generasjoner. Selv om vi også gjør dette for å være konkurransedyktig og attraktiv i tiden framover, må vi ikke glemme drivkraften som de yngre generasjonene innehar: Vi skal først og fremst endre oss for å skape en bedre verden.

Lukket avdeling

For å lykkes med å ta Ahlsell i en mer bærekraftig retning, er Gasperini klar på at hele selskapet må være med. Bærekraft har kommet høyere på agendaen hos de fleste selskaper. Likevel er det mange som oppretter en “lukket” avdeling som skal jobbe med det, nærmest adskilt fra kjernevirksomheten. Det fungerer ikke.

— Jeg har opplevd dette tidligere, og ser veldig tydelig at det ikke fungerer. Man må ha alle på banen. Det er først når man har det som en strategisk prioritet i alle deler av selskapet at man kan oppnå endring, sier Elisa i en pressemelding fra Ahlsell.

Her stresser hun det faktum at bærekraft må være en integrert del av alt man gjør.

— En vellykket integrering av bærekraft skjer først når alle føler seg involvert, og har hatt en stemme i prosessen, sier Elisa Gasperini. Hun håper i pressemeldeingen at engasjement hun har for miljø kan smitte over på hennes nye kollegaer i tiden framover.