Kvinneoffensiv i Ramirent

Ramirent har nådd målet om 10 prosent kvinneandel innen 2020. Nytt mål er 15 prosent innen 2023. 

Høsten 2017 dannet Ramirent et eget kvinnenettverk, for å sette fokus på mangfold og for å jobbe med å øke kvinneandelen i selskapet, som opererer i en mannsdominert bransje. Målet var å øke kvinneandelen til 10 prosent innen utgangen av 2020.

I 2019 gikk kvinneandelen fra 7,1 prosent til 9,4 prosent, og målet om 10 prosent innen utgangen av 2020 ble nådd.

Annonse

– Vi er strålende fornøyd med at vi har nådd det første målet, men vi kan ikke gi oss der. Nå er målet 15 prosent innen 2023, sier Dortea Gjervik i en pressemelding fra selskapet. Hun er administrasjons- og økonomidirektør i Ramirent og leder av kvinnenettverket.

Like utviklingsmuligheter

Ett av hovedmålene med kvinnenettverket var å sikre at kvinnelige ansatte i Ramirent trives, og sørge for at de gis samme utviklingsmuligheter som menn. I tillegg ønsker kvinnenettverket å bidra til økt rekruttering av kvinner til Ramirent.

– Gjennom dette nettverket har vi økt bevisstheten om viktigheten av mangfold i hele selskapet, påpeker Gjervik.

– Vi har justert stillingsannonsene våre og jobbet med å synliggjøre Ramirent som en god arbeidsplass for kvinner. Nylig ansatte vi konsernets andre kvinnelige kundesenterleder, opplyser administrasjons- og økonomidirektøren.

– Veldig positivt at Ramirent tar utfordringen med en mannsdominert bransje på skikkelig alvor, sier May Britt Torsnes fra Høyanger, som i forrige måned begynte i ny jobb som avdelingsleder for Ramirents kundesenter i Førde. (Foto: Ramirent).

– Positivt med mangfold og en viss kjønnsbalanse

Den nye kundesenterlederen er May Britt Torsnes fra Høyanger, som tok over Ramirent i Førde med ansvar også for Sandane og Sogndal. Ramirent har for øvrig totalt 30 kundesentre fra Kristiansand i sør til Alta i nord.

– Jeg har bakgrunn som HR-leder i industriselskapet Nyrstar Høyanger. Og landbasert industri er jo forholdsvis mannsdominert, så jeg visste jo hva jeg gikk til når jeg begynte i uteleiebransjen der utfordringene er de samme, forklarer 53-åringen.

– Samtidig ble jeg veldig positivt overrasket over hvor sterkt fokus det er på denne utfordringen her i Ramirent, og jeg er stolt av at Ramirent faktisk gjør noe helt konkret for å øke kvinneandelen i selskapet og i bransjen forøvrig. I en bransje som dette, med så mange ulike oppgaver, roller og utfordringer, har vi jo absolutt bruk for alle de kvaliteter og all den kompetanse som ansatte fra begge kjønn besitter. Samtidig er det også positivt med mangfold og en viss kjønnsbalanse med tanke på arbeidsmiljøet, sier May Britt Torsnes, som stortrives i sin ny jobb.

– Jeg har en interessant, utfordrende og variert arbeidsdag. I tillegg har jeg blitt veldig godt mottatt av de ansatte her i Førde, og jeg har også et svært godt samarbeid med min regionleder som for øvrig også er kvinne. Så ting tyder på at Ramirent er på rett vei her, smiler 53-åringen.

– Vil øke kvinneandelen ytterligere

Konserndirektør i Ramirent, Fredrik Brandal, er naturlig nok også svært fornøyd med at kvinneandelen i utleieselskapet har økt og at det første målet om 10 prosent kvinneandel nå er nådd.

– En økning i kvinnandelen i Ramirent er noe som vi i ledergruppen både har sett behovet for og tatt initiativet til. Vi ønsker nå å jobbe aktiv for å øke kvinneandelen ytterligere i selskapet. Det er da også derfor vi nå ha satt oss nye og ambisøse mål om en kvinneandel på 15 prosent innen 2023, sier konserndirektøren.

– Vi ønsker nå å jobbe aktivt for å øke kvinneandelen ytterligere både i selskapet som sådan og innen ledergruppen, sier konserndirektør i Ramirent, Fredrik Brandal. (Foto: Ramirent).

Diversitas

I 2020 ble Ramirent også partner av Diversitas, som er Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen, samtidig som det fungerer som en møteplass for folk i bransjen.

– For oss er et partnerskap i Diversitas et viktig strategisk grep både for å øke andelen kvinner i vårt eget selskap, og for å bidra til fokuset på økt mangfold i bransjen generelt sett, avslutter administrasjons- og økonomidirektør Dorte Gjervik i Ramirent.