Finansiere nytt utstyr og samtidig sikre god likviditet?

Når maskiner og utstyr skal anskaffes legges det ned mye arbeid i beslutningene. Men hva med finansieringen?

Jan Amundsen fra Ikano Bank forteller hvordan bedriften kan oppgradere utstyret og samtidig sikre økonomisk fleksibilitet og forutsigbarhet.

– Riktig utstyr er avgjørende. Men tunge investeringer krever mye kapital, og begrenser gjerne mulighetene for produktutvikling og innovasjon.

Annonse

Det konstaterer Jan Amundsen, som leder leasingvirksomheten hos Ikano Bank.

Banken har spesialisert seg på leasing av maskiner og utstyr til bedriftsmarkedet, blant annet innenfor skogbruk, bygg og anlegg. Siden 2020 har Ikano Bank hatt en handelsavtale med MEF.

Leasing gir handlingsrom

– Leasing gir 100 prosent finansiering av nyanskaffelsen. Samtidig kan driftskapitalen sprøytes rett inn i bedriftens kjernevirksomhet, der den skaper mest verdi. Kostnaden fordeles som en jevn og forutsigbar utgift over perioden det benyttes. Dette gir en enklere budsjettering og regnskapsføring, samtidig som det kan innebære en skattefordel, påpeker Amundsen.

– Leasing som finansiering gir også unike muligheter for å jevnlig oppgradere til ny og moderne teknologi og på den måten skaffe seg et viktig konkurransefortrinn.

Jan Amundsen,
leasingsjef hos Ikano Bank.

Det meste kan leases

Hos Ikano Bank kan de fleste typer driftsutstyr leases.

Leasingavtalene inngås som regel med tre til syv års varighet. Utstyret må være selvstendige enheter og kunne avskrives.

– Tilleggsutstyr og tjenester kan inngå som en del av leieavtalen, forklarer Amundsen.

Slik fungerer en leasingavtale

Leasing innebærer full bruksrett til utstyret, mens banken/finansinstitusjonen står som eier. Alle foretak kan benytte seg av leasing som finansieringsform. Foretaket kredittvurderes, og nødvendige formaliteter må på plass. Deretter løper avtalen med jevne terminbeløp.

– I tillegg må utstyret forsikres. For å gjøre det enkelt for kunden tilbyr vi en gunstig allrisk-forsikring med lav egenandel og raske oppgjør, sier Jan Amundsen.

Når avtalen utløper kan kunden enten kjøpe ut objektet eller velge å lease nytt og oppgradert utstyr, alt etter hva som er mest hensiktsmessig for bedriften.

Beregn månedlig beløp

ikanobank.no/leasing kan du selv beregne estimert månedlig leasingbeløp for ulike typer utstyr med en enkel kalkulator.

Beregningen kan deretter sendes inn sammen med informasjon om utstyret som ønskes leaset. Da vil bedriften motta et uforpliktende tilbud på en leasingavtale.

– Vi oppfordrer dessuten alle som har spørsmål om leasing til å ta kontakt med oss for en hyggelig prat rundt hvilke muligheter og tilpasninger vi kan tilby. Vi forsøker alltid å finne enkle og lønnsomme løsninger tilpasset bedrift og bransje. Med Ikano Bank får du en trygg, rettferdig og lojal finansieringspartner, lover leasingsjef Jan Amundsen.