Teknologi viktig i kampen mot arbeidsulykker i bygg og anlegg

Nå intensiveres arbeidet for et tryggere arbeidsmiljø. Dette etter at Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i en fersk rapport påpekte at arbeidsulykker har økt igjen på norske byggeplasser. En løsning er investeringen i sikkerhetsfremmende teknologi.
– Vi jobber ofte med folk rundt maskinen, så det føles trygt med SecureLock™ som sørger for at verktøyene er riktig tilkoblet. Du vil at alle skal komme hjem etter slutten av dagen, sier operatør Niklas Björn. (Annonsørinnhold for Rototilt)

ETTER HISTORISK FÅ arbeidsskadedødsfall i 2018, var det i 2019 en økning i arbeidsrelaterte dødsfall innen bygge- og anleggsnæringen, viser rapporten.

– Ett arbeidsskadedødsfall er ett for mye. Det er viktig at alle aktører i arbeidslivet arbeider systematisk med ulykkesforebygging, slik at flere liv blir spart, kommenterer Trude Vollheim, direktør for Arbeidstilsynet, om rapporten.

Annonse

En viktig del av dette forebyggende arbeidet er tekniske sikkerhetsløsninger som kan redusere risikoen som ellers følger den menneskelige faktoren.

Veidekke er et av selskapene som har tatt en slik sikkerhetsbeslutning. I fjor måtte alle gravemaskiner over fem tonn bruke SecureLock™ eller en annen godkjent løsning.

SecureLock™ setter en ny standard for sikkerhetslås i entreprenørbransjen.

 

Alltid med SecureLock™

Rototilt merker også denne økte sikkerhetsbevisstheten:

– I dag selger vi nesten utelukkende tiltrotatorer og maskinfester med Secure­Lock™. Vi tror det skyldes at bransjen har sett verdien i en sikkerhetslås, sier Hans-Ronald Hohlweg, country manager Norge.

Niklas Björn og hans operatørkolleger har konsekvent valgt å investere i Rototilt både når det gjelder maskinfester, tiltrotatorer og redskap. Mye på grunn av det høye teknologinivået.

– Arbeidet vi utfører krever så mange forskjellige typer redskap, og SecureLock™ advarer så snart noe ikke er riktig tilkoblet, føles veldig trygt.

Niklas Björn, Br Bjöörn.

 

Overgår alle sikkerhetskrav

Rototilts løsning SecureLock™, som kombinerer hydraulikk, mekanikk og sensorer med tydelige lydsignaler for å redusere risikoen for pendlende eller mistet redskap, og overgår både de strenge sikkerhetskravene som gjelder i det norske og internasjonale markedet.

Mer om SecureLock™ her.

Nylig lanserte Rototilt® også et nytt helautomatisk hurtigkoblingssystem – QuickChange™ – som er helt integrert med SecureLock for både maskinfeste og tiltrotator, og som har unike sikkerhetsdetaljer som holder redskapen fast selv ved for eksempel trykkfall.

– Med QuickChange™ kan jeg raskt bytte redskap uten å risikere unødvendige ulykker i forbindelse med å komme inn og ut av hytten. I tillegg sparer jeg mye tid, avslutter Kevin Andersson hos Etting Maskin & Service.

Kevin Andersson, Etting Maskin & Service.

 

Mer om hvordan Rototilt arbeider med teknologiutvikling og sikkerhet kan bli funnet på rototilt.com.