Siltgardiner fra Ahlsell – for bedre miljø i sjø og vann!

Økt fokus på miljø og dyrevelferd under mudring og fyllarbeid i sjøen gjør at stadig flere entreprenører kontakter Ahlsell i søken etter løsninger som stopper finkornede og forurensede partikler fra og spre seg i sjø og vann. (Annonsørinnhold fra Ahlsell)

Ahlsells ekspert på geosynteter, Henning Sørensen, forteller om en kvalitetsløsning han mener alle entreprenører, byggherrer og konsulenter burde ha kjennskap til – nemlig siltgardin.

– Mange er allerede veldig miljøbevisste og har god kjennskap til hvilke muligheter som finnes. Men det er også mange som henvender seg til oss og lurer på om det finnes en løsning som hindrer spredning av partikler i vann – og det gjør det absolutt, innleder Sørensen.

Annonse

Han har jobbet med geosynteter i Ahlsell i 23 år og har god oversikt over hvilke utfordringer entreprenørene møter. Behovet for å stoppe spredning av finstoff og forurensede partikler i vann oppstår spesielt i forbindelse med arbeid der det skal graves, fylles eller mudres.

Hindrer spredning av farlige partikler

Siltgardinen fungerer som en vegg mellom anleggsområdet og resten av vannet. Geosynteten henger fra overflaten og helt ned til bunnen, og forhindrer oppvirvlede partikler fra å spre seg utover i vannet.

– En bør være bevisst på både forurensede partikler og finstoff. Finstoffet er ikke nødvendigvis forurenset, men kan likevel være skadelig. Det er ikke bra for bunndyrene å få et lag finstoff over seg, forteller Sørensen.

Han var nylig involvert i et prosjekt med fyllarbeid i nærheten av et oppdrettsanlegg. Der hadde smolten nettopp blitt satt ut i sjøen, og de fryktet at finpartikler fra fyllarbeidet skulle tette gjellene til fisken. Løsningen ble en siltgardin.

Ingen hyllevare – men rask skreddersøm!

I likhet med mange VA-produkter er siltgardinen ingen hyllevare. Den må spesiallages til hvert prosjekt. Ahlsell leverer siltgardinene i finmasket vevd polyester armeringsduk etter kravene som settes til por-åpning.

– Det kan være stor forskjell på kvaliteten i siltgardiner. Vi har sett skrekkeksempler fra prosjekter der det ble brukt siltgardiner sydd med for dårlige sømmer og med feil por-åpning i duken.  En gang revnet hele siltgardinet, og det endte med at vi ble forespurt om å lage en ny siltgardin til prosjektet på kort varsel.

– Hele anlegget kan stoppe opp. Entreprenørene kan ofte ikke fortsette arbeidet før det er etablert en siltgardin. Derfor må vi klare å levere høy kvalitet så raskt som mulig.

Økt etterspørsel for siltgardiner

Sørensen ser en stadig økende etterspørsel etter siltgardiner i takt med stadig mer fokus på miljø.

– Vi får helt klart flere og flere henvendelser. På et av de større prosjektene vi nylig var involvert i ble det bestilt to siltgardiner som skulle plasseres med noen meter mellomrom. Kunden ønsket en back-up i tilfelle det skulle oppstå en punktering på den første gardinen. Miljøspørsmålet veide tungt og de ville være helt sikre på at de kunne unngå uønsket spredning av farlige partikler og finstoff.

Spør oss om råd

Sørensen og kollegene i Geopro-avdelingen i Ahlsell har arbeidet med siltgardiner helt siden løsningen kom på markedet. Han understreker at det må gjøres et grundig forarbeid før siltgardinen kan sjøsettes.

– I noen tilfeller trenger du ekstra oppdrift eller lodder på havbunnen. Noen steder er det sterk strøm, og tidevannsstrømmen og plassering i elv kan være krevende. Det er mange faktorer som skal vurderes for å sette ut geosynteten riktig. Vi har høy kompetanse på dette feltet i Ahlsell og bistår gjerne entreprenørene med rådgivning i planleggingsprosessen.

Og hvis det er første gang du skal sette ut en siltgardin stiller vi gjerne opp og blir med på sjøsettingen.

– Ikke nøl med å kontakte oss. Siltgardiner krever litt ekspertise og vi hjelper deg gjerne med både råd om nødvendig synke- og oppdriftsbehov, valg av riktig duk og gode råd om installasjon, avslutter han.

Ahlsell leverer også flere typer geosynteter som ferdig sydde flak for dekking av havbunn før utfylling! Spør oss om duker, nett og nett-kompositter.

”Mange er allerede veldig miljøbevisste og har god kjennskap til hvilke muligheter som finnes. Men det er også mange som henvender seg til oss og lurer på om det finnes en løsning som hindrer spredning av partikler i vann – og det gjør det absolutt.”

Henning Sørensen,
Segmentsjef for VA Geopro i Ahlsell Norge.
Tlf: 911 84 118

Siltgardin fra Ahlsell

  • Leveres som standard komplett med innsydd 150 mm armert luftslange med ventiler som flyt, og innsydd 2 kg/lm kjetting som søkk.
  • Kan spesiallages med lommer med trekketråd oppe og nede, slik at du selv kan sette inn alternative flyte- og søkkeelementer.
  • Kan tilpasses opphenging med wire.
  • Leveres med nødvendige markeringsblåser.