Tryggere, bedre og mer lønnsomt med ISO-sertifisering

De var Miljøfyrtårn fra før. Nå har Råde Graveservice innført ledelsessystemene ISO 9001, 14001 og 45001 i tillegg. Se hvorfor og hvordan de gjorde det.

MOSS: Mange bedrifter i bransjen er nå i gang med ISO-sertifisering. En sånn sertifiseringsprosess tar tid. Råde Graveservice AS med hovedkontor i Rygge kommune er en av dem som har fullført. Selskapet har nå innført tre ledelsessystemer: ISO 9001 for kvalitet, ISO 14001 for miljø og ISO 45001 for arbeidsmiljø.

– Vi var allerede en Miljøfyrtårn-bedrift da denne prosessen startet, og det har vist seg å være en god grunnmur å bygge videre på, sier konsernleder Terje Andersen i Råde Graveservice i en pressemelding.

Annonse

ISO-sertifisering

Når selskapet nå har lagt ned betydelige ressurser på de tre ISO-sertifiseringene er det fordi de også rent formelt vil bevise at de er en seriøs markedsaktør.

– Dette handler om mer enn tre plakater som skal henge godt synlig på veggen. Nå skal vi fortsette jobben med god kontroll på våre systemer og rutiner og sikre at vi også blir resertifisert ved neste gjennomgang. Gjennom denne prosessen har vi kvalitetssikret oss både på ledelse og miljø. Dermed kan vi innfri alle krav som måtte komme fra myndighetene og de store oppdragsgiverne innenfor vårt fag, godkjenningsområder og tiltaksklasser, slår daglig leder Knut Magnus Hvidsten fast.

Sertifiseringsprosessen

Råde Graveservice AS har engasjert Argus AS som systemansvarlig i sertifiseringsprosessen. Selskapet har de siste 15 årene utviklet et samarbeid med flere akkrediterte sertifiseringsorgan.

– Vi har bidratt til at et hundretalls mellomstore virksomheter i bygg-, anlegg og transportnæringen i dag er ISO-sertifisert, forteller daglig leder Arild Gustavsen.

Han mener Råde Graveservice har «alt på stell» når det gjelder økonomi og HMS.

Sertifiseringsprosessen har vært en bevisstgjøring av de ressurser bedriften rår over, og hvordan disse kan utnyttes enda mer målrettet innen ledelse og miljø. Det nye for Råde Graveservice er de overordnede ledelsesstrukturene, ved at bedriften må identifisere og kvalitetssikre alle interessepartnere rundt bedriften. Det er viktig at kjerneprosessene gir et positivt resultat, understreker Gustavsen.

Må forstå hensikten

HMS/KS-leder Lars Andersen, har vært hovedansvarlig for den omfattende prosessen fra Råde Graveservice AS sin side. Han har lang fartstid i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, mens daglig leder Knut Magnus Hvidsten har involvert seg sterkt i arbeidet med ledelsessystemet for kvalitet.

– Vi er opptatt av at alle medarbeidere forstår hensikten med standardene for ISO-sertifiseringen. Vi skal tilby tjenester av høy kvalitet, slik at vi blir en foretrukket samarbeidspartner i vårt marked. Samtidig vil denne sertifiseringen gjøre oss bevisst på hvordan vi kan jobbe smartere for å spare tid, penger og ressurser. Høy kvalitetsgrad kombinert med effektiv utnyttelse av ressursene våre gir også god lønnsomhet, mener Hvidsten.

App-verktøy på telefonen

Et ISO-sertifikat kan sammenlignes med et førerkort. Det er en langvarig prosess. Det tar tid å bli en god maskinfører.

Samtlige medarbeidere får nå tilgang til to ulike apper på sin telefon, der de kan hente relevant informasjon om sertifiseringen. Appen er også et verktøy for timeføring, sjekklister i forhold til kvalitet og eventuelle avvik både på kvalitet og HMS.

– Det er viktig at disse redskapene blir tatt i jevnlig bruk slik at vi kan bli enda bedre på arbeidsmiljø og kvalitet. Selv om vi er gode i dag er det fortsatt et forbedringspotensial, mener Lars Andersen.

Hele ideologien i en sertifisering er at den sertifiserte bedriften skal dokumentere kontinuerlig forbedring. Sjefen sjøl, Terje Andersen, mener bedriften hadde et meget godt utgangspunkt.

– Fordi vi har medarbeidere med den nødvendige forståelsen for selve sertifiseringen når det gjelder effektiv styring og bedring av kvalitet. Hovedmålet er at vi gjennom denne sertifiseringen skal sitte igjen med en gevinst i form av trygge arbeidsplasser, sier han i pressemeldingen.

Et godt verktøy

Innen miljø og arbeidsmiljø er det mange gevinster å hente, mener HMS/KS-leder Lars Andersen.

– Nå har vi et godt verktøy for å håndtere arbeidsmiljø-risikoer. Ved å bruke standarden effektivt kan vi redusere antallet uønskede hendelser. Vi er opptatt av at alle skal komme trygt hjem hver eneste dag. Videre kan vi redusere fravær, kostnader på forsikringer og styrke vår helse- og sikkerhetskultur. Alle medarbeiderne oppfordres til å ta en aktiv rolle for et allerede godt arbeidsmiljø. Her ligger det et spesielt ansvar hos prosjektledere og anleggsledere, som er nøkkelpersoner ute på anleggene våre, mener Andersen.

Daglig leder Knut Magnus Hvidsten mener det er en klar sammenheng mellom feil og økonomi.

– Når vi setter ord og kroner på våre avvik vil det oppstå en tydeligere forståelse av kostnadene ved å gjøre feil. Dessuten er det viktig at vi alle lærer av de feil som skjer. Enten det er ute på anlegg eller hos oss i administrasjonen, sier Hvidsten.

Han er tydelig på at de ulike systemene nå må inn i ryggmargen til hver enkelt medarbeider. Når alle lærer og bruker systemene kan bedriften jobbe tryggere, bedre og enda mer lønnsomt.