GPS på sprengstoffhunder

«Maskinstyring» inntar nye bruksområder. Her tas GPS for første gang i bruk på hunder som søker eksplosiver på anlegg. Viktig dokumentasjon fra søk etter sprengstoff går rett inn i prosjektets øvrige dataflyt, direkte til de som trenger det.

JEVNAKER: – Vi registrerer automatisk hvor hunden har gått, og hvilken hund som har gått der. Vi går over et område med to hunder. Det blir tydelig merket på kartet når hund nummer to har gått. Helt i henhold til veilederen for bruk av eksplosivsøkshund.

Det sier Vegar Falsten, daglig leder i selskapet Eksplosivhund.no og en av landets fremste spesialister på søk etter eksplosiver med hund.

Annonse

SAMARBEID: F.v. Iselin Falsten med hunden Extra, Pål Henriksen i Entreprenørservice AS, Rolf Michaelsen i L5 International og Vegar Falsten. Bildet er fra et prosjekt i Jevnaker. (Foto: Jørn Søderholm)

Selskapet er en entreprenør som driver søk etter eksplosiver på anlegg, etablert som et tilbud til anleggsbransjen i etterkant av et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Forsvaret.

Digitale anleggsdata på hund

Nå innfører han den digitale verden og anleggsdata også på hundene.

Eksplosivhund.no er i ferd med å ta i bruk et helt nyutviklet system der hundene bærer en høypresisjons GPS-tracker. Systemet registrerer hvor det har blitt søkt og hvor det eventuelt har blitt gjort funn. Informasjonen puttes inn i det samme dataflyt-systemet som brukes av andre på anlegget. Ikke ulikt den typen dokumentasjon som leveres fra valsesystem.

FUNN: Med det nye GPS-systemet får hunders markeringer en nøyaktig posisjon i kart.

Når informasjon fra hunden ligger inne i systemet går den også ut til maskinstyringsenhetene ute på anlegget. Der får føreren varsling om han kommer for nært et område er det det er markert funn av sprengstoff.

– Når det gjøres funn blir det merket med en grid på GPSen og tatt et bilde. Bilder tas helst når hunden sitter i markering, men det kan også tas oversiktsbilde. Vi bruker merkespray i tillegg, men erfaringsmessig er den borte etter tre dager. Dette vil hjelp både byggherre og entreprenører til å finne igjen de områdene vi har merket. Da blir det enklere å unngå ulykker, sier Falsten.

Samarbeid

Teknologien er utviklet i et samarbeid mellom Eksplosivhund.no, Entreprenørservice AS / Skanska og maskinstyringsleverandøren L5 International. Sistnevnte har sammen med Skanska Survey stått for det tekniske.

– Det et par nye ting som er interessante her. Det første er at høypresisjons GPS har kommet veldig langt ned i pris. Det vil si GPS med centimeterposisjon, lett nok til å brukes på hund. Det bruker vi ellers i landmåling og maskinstyring. Nå kan vi levere samme presisjon på ryggen på en hund og bruke det til veldig nøyaktig posisjonering og dokumentasjon av for eksempel mønsteret hunden har gått og like nøyaktig markeringer den har gjort, sier Rolf Michaelsen i L5 Internationals norske avdeling.

– Dokumentasjonen blir omtrent som etter en vals?

– Ja. Bare at valsen markerer en bred stripe. Hunden leverer et spor der vi kan gi posisjon 20 ganger pr sekund med centimeternøyaktighet. Da kan vi dokumentere hver eneste meter, selv om hunden beveger seg fort.

– Hva er likheten med dette og all annen maskinstyring? Og hva er forskjellen?

Posisjon og kommunikasjon

– Programvaren er den største likheten. I en maskin bruker vi vinkelsensorer og en kraftigere pc til å gi byggeinfo til maskinfører. På hund brukes det til å dokumentere posisjon på hunden. Kan sette i gang toveiskommunikasjon med hund og hundefører. Eller til andre som sitter lengre unna, om det skulle være aktuelt. Her kan hundefører følge med i kartet, mens han ser hunden bevege seg i terrenget, sier Michaelsen.

Programvaren kommer fra L5 International, og er veldig lik programvaren i mye annen maskinstyring.

Nøyaktig GPS registrerer lynraskt hvor hunden har gått.

Systemet ble utviklet og testet gjennom fjoråret. Nå er Eksplosivhund.no i ferd med å ta det i bruk i sin ordinære «produksjon». Videre framover ser man på muligheter for å utvikle systemet, blant annet gjennom kamera på hunden.

– Hastigheten er den største fordelen med dette. Vi får info fra hundesøk inn den øvrige anleggsinformasjonen, uten hinder. Det blir ingen «kluss i vekslingen». Ingen fare for at punkter blir glemt, og det er lettere å dokumentere at man har kontroll på hvor man har vært. Man har en fremdriftsplan på hva man skal søke når. Man kan gå tilbake igjen å ta områder man kanskje ikke hadde aadgang til fordi det var hindrer i veien. Man får annen og mer dynammisk måte å jobbe på, sier prosjektleder Pål Henriksen i Entreprenørservice.

Varsling på skjerm

– Du kan sende inn hund på et område før lunsj. Når du sender graveren inn etter lunsj får føreren varsling på skjermen sin hvor det ligger mulig sprengstoff?

– Han skal i alle fall få beskjed om å unngå område med funn. Det går inn i vår nullvisjon, som handler om å redusere risiko. Hund er et optimalt verktøy for å finne sprengstoff. Nå bygger vi det sammen med vårt øvrige system. Vi har kontroll på dataene, får de ut til de som trenger det. Vi kan følge bedre med, og får en økt verdi i dataene. Det er viktig for oss, sier Henriksen.