Attraktive aspirantplasser hos Park & Anlegg

Bedriften går nye veier for å skape arbeidsplasser i steinleggerfaget. Hele 41 søkere ville ha en av de seks aspirantplassene som innebærer jobb som steinlegger etter ti ukers intensivkurs.

Motiverte og lærevillige

Det er stor etterspørsel etter anleggsgartnerlærlinger, og for få som utdannes nå for tiden. Derfor ønsker Park & Anlegg å gå nye veier for å rekruttere folk til egne rekker. Nå er det også usikkerhet med å leie inn arbeidskraft fra andre land, og lokale ansatte blir viktigere.

– Aspirantene gjennomfører et intensivkurs i anleggsgartnerfaget med varighet på ti uker, og vi er godt i gang. Jeg har sjelden sett en mer motivert gruppe med lærevillige og sultne elever. Det er morsomt å se den gode utviklingen på kort tid, sier opplæringsansvarlig i anleggsgartnerfaget Michael Havsen i en pressemelding fra selskapet.

Annonse

10-ukers intensivkurs

Seks fremtidige steinleggere er allerede godt i gang med praktisk opplæring hos bedriften. Og de er lovet jobb i bedriften når skoleringen er fullført. Etter 10 uker med intensiv innføring vil aspirantene fortsette opplæringen med en kombinasjon av aktivt arbeid på prosjekt og teori.

– God tilgang på nye oppdrag og fulle ordrebøker fører til at vi må gjøre det vi kan for å sikre faglig og stabil arbeidskraft, sier avdelingsleder Jon Olsson.

De seks utvalgte aspirantene skal bli en del av fremtiden i den lokale bedriften som vil skape og sikre lokale arbeidsplasser. Flere unge ble vurdert, men hensyn til kapasitet og det faglige gjorde at grensen denne gangen ble satt til seks.

Det var rift om plassene, men seks heldige aspiranter og fremtidige steinleggere er nå godt i gang med praktisk opplæring. (Foto: Park & Anlegg).

Unge lokale aspiranter

Aspirantene denne gangen er fra 20 til 32 år gamle, og kommer fra Sarpsborg, Fredrikstad og Halden. Grunnet korona og utfordrende tider i mange bransjer, er det å kunne gi yngre krefter en sjanse til både opplæring og fast arbeid et bidrag fra Park & Anlegg.

NAV bidrar også med å skaffe arbeidsvillige unge til skolering i praktisk arbeid i anleggsbedriften og Park & Anlegg vil spesielt fremheve den gode og aktive samarbeidsprosessen de har hatt med Lars-Erik Svendsen ved NAV Sarpsborg.