Automatiske brøytestikker blir regional industri

RoadTech har utviklet en robot på lastebil for utsetting og innhenting av brøytestikker. Nå går gründeren inn i et industrisamarbeid med flere bedrifter i Møre og Romsdal. Senere i år kommer en skiltvaskeautomat i lignende konsept.

RoadTech har utviklet robotteknologi for å automatisk utplassering og innhenting av brøytestikker, og har fått mye oppmerksomhet for sine nyskapende og bærekraftige løsninger. Også her i Anleggsmaskinen, der vi har skrevet om nyvinningen flere ganger.

Første salg i 2020

I 2019 gikk selskapet til topps i Næringsteft, en konkurranse om beste forretningsidé i regi av Sparebanken Møre. I 2020 fikk selskapet sin første kommersielle avtale med entreprenørselskapet Svevia Norge AS.

Annonse

Nå har tiden kommet for å oppskalere virksomheten fra utvikling til industri. Sist høst har RoadTech gjennomført en vellykket emisjon og samtidig etablert et industrisamarbeid som involverer hele Møre og Romsdal. Blant de nye eierne er Storvik AS på Sunndalsøra, Plasto AS på Åndalsnes og Amatec AS i Sykkylven.

Neste generasjon

– Alle tre selskapene vil samarbeide med RoadTech om utvikling og produksjon av neste generasjon av teknologien. I tillegg har selskapet AMA Andersen på Kongsberg deltatt i emisjonen. Gjennom sitt datterselskap Bryn Bydrift ønsker de å ta teknologien i bruk i sitt område. Eksisterende eiere har også bidratt med kapital i emisjonen, sier RoadTech i en pressemelding.

Med høstens emisjon er det totalt hentet inn i overkant av 10 millioner kroner i finansiering for videre utvikling av selskapet i 2020. Den siste emisjonen er totalt på 5,9 millioner, og er tilrettelagt av Converto AS i Ålesund.

Samarbeidet vil tilføre selskaper i hele fylket nye oppdrag:

  • Uvikling av nye løsninger for automasjon – Amatec.
  • Utvikling og produksjon av maskiner – Storvik.
  • Produksjon av selve skruen til RT Skrubrøytestikke i resirkulerbar plast – Plasto.

Røret til brøytestikken produseres i resirkulert materiale av Pipelife Norge AS på leverandørbasis.

Ny maskin for skiltvask

– Planene for 2021 er produksjon av flere RT Stikkemaskiner, samt utvikling og testing av nye maskiner for automatisert vasking av veiskilt og kantstolper. På agendaen står også utvikling av en digital plattform som bl.a. skal gi brøytebilsjåførene assistanse ved brøyting på strekninger med vanskelige kjøreforhold og dårlig sikt, sier gründer Peder Kr. Strømsvåg i RoadTech.

Han ser med forventning frem mot samarbeidet, og mener det er starten på et nytt industrieventyr. Selskapet drives fortsatt fra Beiteråsen i Straumsnes. I planene for 2021 ligger også prosjektering av et industribygg på Einset. Det skal blant annet inneholde lokaler for produktutvikling, samt oppbevaring og vedlikehold av brøytestikker i sommerhalvåret.

Tro på fremtiden

De nye samarbeidspartnerne uttrykker samstemmig en stor tro på det nye samarbeidet og potensialet i RoadTech.

Fra venstre: Runar Stenerud, Peder Strømsvåg, Lars Stenerud og Knut Johan Stenerud. Signert avtale med Plasto AS.

– Vi har stor tro på RoadTech. Selskapets teknologi og løsninger vil gi oss tryggere veier. Vi ser frem til å være med på å utvikle selskapet videre sammen med ledelse, ansatte og øvrige eiere, sier konsernleder Stein Kjartan Vik i Storvik Gruppen AS.

– RoadTech sin teknologi satt sammen med høye miljøhensyn. Dette fremtiden innenfor drift og vedlikehold av veinettet. Vi ser frem til et solid og godt samarbeid i årene fremover, sier daglig leder Roger Andersen AMA Andersen.

Vi i Plasto gleder oss til sammen med de andre eierne å være med å utvikle og produsere for RoadTech. Vi vil vi bidra til tryggere veier og et mer miljøvennlig alternativ, sier daglig leder Lars Stenerud i PLasto AS.

– Etter å ha bistått Roadtech i utvikling og bygging av maskinene har vi stor tro på konseptet med effektiv og miljøvennlig utsetting av brøytestikker. Vi ser frem til et spennende og fruktbart samarbeid videre, sier daglig leder Steinar Fet i Amatec AS.