Arbeidsmiljøet opp – sykefraværet ned

Tverretatlig arbeidsmiljøsatsing skal redusere sykefraværet i anleggsbransjen

Mange i anleggsbransjen med sykefravær sier helseproblemer kan skyldes jobben. Nå kan bransjen ta i bruk den nye Arbeidsmiljøportalen for å få bukt med utfordringer på arbeidsplassen.

– Det lønner seg å investere i arbeidsmiljøet, både for samfunnet, virksomhetene og ikke minst den enkelte arbeidstaker. I gode arbeidsmiljøer øker produktiviteten, trivselen og motivasjonen, og sykefraværet går ned. Det sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, i en pressemelding fra tilsynet.

Annonse

Stort forebyggingspotensial

Norske virksomheter er verdensledende på arbeidsmiljø. Likevel anslår man at én av fem sykefraværsdager, til sammen fem millioner arbeidsdager i året, er arbeidsrelaterte. Utfordringer med arbeidsmiljøet kan koste samfunnet rundt 75 milliarder kroner årlig, ifølge Oslo Economics. Kostnadene følger av blant annet økte helseutgifter, redusert produktivitet og økt sykefravær.

Blant ansatte i anleggsbransjen oppgir hele 47 prosent av alle med sykefravær i mer enn 14 dager at dette skyldes helseproblemer som helt eller delvis er forårsaket av jobben. I tillegg oppgir:

 • 72 prosent av de med smerter i nakke og skuldre at disse kan skyldes jobben
 • 34 prosent av de med nedsatt hørsel/øresus at dette kan skyldes jobben

(Tallene er hentet fra NOA+/STAMI.)

Bransjen kjennetegnes dessuten av en relativt høy risiko for arbeidsskader og arbeidsskadedødsfall.

Sammen for bedre arbeidsmiljø

Med Arbeidsmiljøsatsningen går Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), NAV og Petroleumstilsynet sammen med partene i arbeidslivet for å få virksomheter til å jobbe systematisk med arbeidsmiljø.

Nå lanseres en av hovedsatsningene i dette samarbeidet: Arbeidsmiljøportalen.

Kunnskap og nyttige verktøy

Arbeidsmiljøportalen er en nettbasert portal med informasjon om typiske arbeidsmiljøutfordringer i forskjellige bransjer, i tillegg til nyttige verktøy som kan tas i bruk for å jobbe effektivt for et bedre arbeidsmiljø.

Målet med Arbeidsmiljøportalen er at virksomheten i størst mulig grad skal være i stand til å ta tak i arbeidsmiljøutfordringene selv. Gjennom verktøyene Arbeidsmiljøhjelpen og En bra dag på jobb, kan ledere, tillitsvalgte og verneombud på en enkel måte utvikle og forbedre arbeidsmiljøet.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått i gang en sterk satsing på arbeidsmiljø under IA-avtalen, med fokus på å få opp bransjespesifikk kunnskap og treffsikre verktøy for virksomhetene. Arbeidsmiljøportalen vil forhåpentligvis bli en veldig nyttig ressurs i arbeidet med å nå de overordnede målene om å redusere sykefraværet og frafallet fra arbeidslivet, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Åtte bransjer først ute

Fordi arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, må tiltakene være tilpasset behovene der de er.

Arbeidsmiljøportalen retter seg i første omgang mot åtte bransjer, blant annet anleggsbransjen. Dette er bransjer med stort forebyggingspotensial for sykefravær og frafall.

Disse er:

 • Barnehage
 • Bygg
 • Anlegg
 • Næringsmiddelindustri
 • Rutebuss og persontrafikk
 • Sykehjem
 • Sykehus
 • Petroleumsvirksomhet

Flere bransjer kommer i 2021.

– For å jobbe effektivt og riktig må vi legge faktakunnskap til grunn. I Arbeidsmiljøportalen presenteres bransjeprofiler med slik fakta for bransjene i Norge på en lettfattelig måte. Over tid bygges kunnskapsbaserte verktøy slik at virksomhetene kan jobbe med de faktorene som er viktige for dem – og som vi vet virker, sier direktør Pål Molander i STAMI.

Arbeidsmiljøsatsningen

 • I ny IA-avtale er det etablert en nasjonal arbeidsmiljøsatsing.
 • Arbeidsmiljøsatsingen er et tverretatlig samarbeid mellom NAV, STAMI, Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet.
 • Arbeidsmiljøsatsingen skal formidle forskningsbasert kunnskap som skal gi treffsikre bransjerettede tiltak og verktøy slik at virksomhetene enkelt kan ta det i bruk.
 • Målet er å styrke og motivere til felles innsats i virksomhetene, og bidra til at virksomhetene ser verdien og effekten av å jobbe forebyggende.
 • Arbeidsmiljøportalen er ett av flere tiltak i Arbeidsmiljøsatsingen.