Seks grunner til at Nasta valgte ABAX

Stadig flere maskinleverandører tar i bruk telematikk for å holde styr på timeantall og kartposisjon. Nasta er en av dem. Her ser du hvorfor. (Annonsørinnhold fra ABAX)

Nasta startet med utleie i starten av 2017. Selskapet fikk raskt et behov for et system som kunne holde kontroll på timetall, kartposisjon, fakturering samt service på utleide maskiner.

Valget falt på ABAX. Som et resultat av dette kommer nå alle Hitachi mini gravere med telematikk fra ABAX.

Annonse

Telematikk standard på minigravere

Visste du at alle Hitachi minigravere kommer med telematikk fra ABAX, og kundene har tilgang til våre tjenester gjennom Hitachi’s Global E Service?

ABAX-funksjoner som er tilgjengelig for Hitatchi eiere:
Real time tracking
Geofence
Timer
Volt
Bruksrapport på dato og timer

Dette betyr også at alle kunder har tilgang til disse via Hitachi Global E Service.ABAX sporing

– Vi bruker ABAX til å hjelpe oss med å følge opp kundene og maskinene, sier Torstein Strømmen. Han er ansvarlig for serviceavtaler- og oppfølging i Nasta AS.

Mer informasjon: Her får du pris på utstyrskontroll og sporing fra ABAX.

Seks gode grunner

Her er de seks viktigste årsakene til at Nasta valgte Abax:

  • Størrelsen på enheten
  • Enkel montering
  • System for kjørebok og utstyrskontroll snakker sammen
  • Enkel API-integrasjon
  • Enklere arbeidshverdag
  • God oppfølging