Bygningsferien 2021 er klar

Nå er bygningsferien – alias fellesferien – 2021 klar. Sjekk her når den blir.

Bygningsferien avtales hvert år mellom BNL og Fellesforbundet. Den er for de fleste praktiske formål identisk med fellesferien.

Partene har blitt enige om at bygningsferien skal være:

Annonse
  • Mandag 12. juli – fredag 30. juli
  • Uke 28, 29 og 30

Fordeling av feriedager

Partene har også avtalt en anbefalt plassering av ferie for øvrig:

Partene anbefalte at ferien, 21 virkedager og 4 avtalefestede feriedager, samlet 25 feriedager (basert på 5 dagers arbeidsuke) plasseres på følgende måte:

1. Påsken 2021 (3 feriedager)

For påsken anbefaler partene at 3 feriedager legges til mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken. (Uke 13)

2. Fredag 14. mai 2021 (1 feriedag)

3. Sommerferien 2021 (hovedferie – 3 uker, 15 feriedager). Sommerferien 2021 anbefales lagt til tiden fra og med mandag 12 juli til og med fredag 30. juli. (Uke 28, 29, 30).

5. Øvrige feriedager (6 feriedager)
Plassering av 6 feriedager avtales lokalt.

6. Avtalefestede feriedager

Når det generelt gjelder de feriedager som partene avtalte å iverksette ved tariffrevisjonen 2000 viser partene til FOB, bilag 7 Ferie mv. pkt. B om fastsettelse av tidspunkt for den avtalefestede ferien.

7. Ekstra ferieuke for arbeidstakere over 60 år
Etter ferieloven har arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, rett til en ukes ekstra ferie. LO og NHO er enig om følgende når det gjelder ekstra ferieuke for arbeidstakere over 60 år:

”Det er forutsetningen at arbeidstakernes ønsker når det gjelder avviklingen av ekstra ferie imøtekommes så langt som mulig.

Hovedorganisasjonene er imidlertid enige om at ekstra ferie for eldre arbeidstakere ikke kan kreves lagt til et tidspunkt som skaper vesentlige vanskeligheter for produksjon eller systematisk ferieavvikling for bedriftens arbeidsstokk som helhet.

Hvor dette er tilfelle har bedriften rett til å kreve at arbeidstakeren velger et annet tidspunkt for avviklingen av sin ekstraferie”.

Når det gjelder deling av ekstraferien, viser partene til Ferielovens § 5 (2), hvor det sies at dersom ekstraferien deles, så kan arbeidstakeren bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i løpet av en uke.

8. Opparbeiding
Rett til ekstra fridager i forbindelse med såkalte inneklemte virkedager, kan opparbeides. Opparbeiding avtales mellom bedriften og arbeidstakernes tillitsvalgte.