Slik vil Løvaas Maskin bli bedre på arbeidsvarsling og sikring

Løvaas Maskin AS melder om et stadig større behov for arbeidsvarsling og sikring ute på vei. Da må kunnskapen også styrkes. Vet du nøyaktig hva den røde streken i arbeidsvarslingssøknaden betyr i praksis…? Se hva entreprenøren i Bergen gjør for å forebygge ulykker ved arbeid ute på veiene.

BERGEN: – Vi nærmer oss 300 arbeidsvarslingsplaner i år. Behovet øker jevnt. Vi opplever at både vi selv og bransjen generelt bruker arbeidsvarsling mer, og at vi har en større forståelse for viktigheten til dette arbeid.

Det sier Arild Sundal, anleggsleder og kvalitets- og sikkerhetsleder i Løvaas Maskin AS i Bergen.

Annonse

Nå i høst gjennomfører både ledere og medarbeidere i entreprenørbedriften en opplæring i arbeidsvarsling og langsgående sikring ved arbeider langs vei.

Samarbeid med Ramudden

Magnus Sørvik fra Ramudden Norge demonstrerer langsgående sikring.

Samtidig går selskapet inn i et samarbeid med Ramudden, der utleie- og sikringselskapets avdeling i Bergen skal bistå Løvaas Maskin AS med leveranser innen arbeidsvarsling og oppfølging av tiltak.

– Vi jobber tett sammen for å løfte kvalitet og sikkerhet rundt utførelse av arbeidsvarsling. Vi og Ramudden har gjennomført flere tiltak sammen for å øke kompetanse og sikkerheten, sier Sundal.

Felles kurs i langsgående sikring

Nylig var 12 deltakere fra Løvaas Maskin og 10 fra Ramudden på et felles kurs i langsgående sikring.

Det ble en serie aha-opplevelser for deltakerne fra entreprenørselskapet. Ord som «oi, dette visste jeg ikke» og «jaha, dette har vi jo gjort feil hele tiden» var gjengangere på kurset.

Et av de tydeligste kunnskapshullene som avdekket seg i løpet av kurset handler om en rød strek.

Sikring, høsten 2020. Hvis denne stålbjelken treffes av en buss vil den dyttes avgårde med stor kraft og hastighet. Det er også en nedføring i kjørebanen. Den blir en effektiv hoppbakke hvis en personbil treffer den.

Nærmere bestemt den røde streken i illustrasjonen på arbeidsvarslingsøknaden, som angir at det skal være langsgående sikring. Én ting er at streken sier det skal være langsgående sikring der.

Rød strek vs praktisk gjennomføring

Men hvordan skal det se ut i praksis? Det er ikke alltid tindrende klart for de som håndterer det ute.

– De fleste arbeidere ute som får denne arbeidsvarslingsplan har ikke kunnskap om hva dette betyr i praksis. Vi har hatt liten eller ingen kunnskap om minstelengde en langsgående sikring krever for å være riktig montert iht godkjenning til produktet. Informasjonen som følger arbeidsvarslingen er lite informativ på det punktet. Da kan det bli utført mange forskjellige løsninger. Vi skal ikke kjøre langt før vi kommer over en arbeidsplass der langsgående sikring er feilmontert og gir en falsk trygghet, sier Sundal.

Arild Sundal, KS-leder i Løvaas Maskin AS.

Har du for eksempel full kontroll på arbeidsbredden i en langsgående sikring?

Vet du godt hvordan den skal starte og avsluttes med endeterminal?

Har dere gode rutiner når det gjelder bolting i bakken, sammenkoblinger og bruk av 90 graders svinger?

Vet dine kollegaer alt de trenger å vite?

Farlig nedføring

Ute på veien kan man stadig se sikring som starter med en nedføring i trafikkretningen. Det er jo vel og bra.

Men når nedføringen går nærmest ut i kjørebanen, så kan den fort bli en hoppbakke for en personbil der føreren er mer opptatt av mobilen enn av verden utenfor bilen.

I et sånt tilfelle kan sikringen være det som sørger for at arbeidsfolkene bak sikringen blir kjørt ned av en bil på ville veier. Dersom nedføringen går ned i veiens sikkerhetsområde i stedet for i kjørebanen, så er det større mulighet for at sikringen fungerer etter hensikten.

Hos Løvaas Maskin erkjenner man at kunnskapen er for dårlig, og har nå iverksatt tiltak. Kurs i sikring og arbeidsvarsling kan være nyttig.

Dels på grunn av kunnskapen som formidles fra instruktøren, men like mye gjennom diskusjoner med andre.

Nyttige diskusjoner

– Rekkverksnormen stiller krav til en rekkverkslengde ofte mye lengre enn det stedlige omgivelser tillater. Her var det mange fine diskusjoner om hvordan dette kan løses. Både ved å benytte langsgående sikring i henhold til produsentens monteringsveiledning og andre risikoreduserende tiltak. I den informative, praktiske undervisningen fikk vi sett og demonstrert løsninger fra Ramuddens produktutvalg som gir gode, risikoreduserende tiltak tilpasset ulike situasjoner, sier Arild Sundal.

Han er storfornøyd med kurset. Nå planlegger selskapet å utvikle dette videre med en større praktisk del. Der skal deltagerne få erfaring i å montere langsgående sikring i trafikkert vei.

Sikker montering av sikring

– Der blir det særskilt fokus på fase én, som ofte blir litt glemt i søknadsprosessen. Vi skal her sikre en trygg og sikker avvikling av trafikken under montering. Samtidig skal vi ta vare på egensikkerheten for personellet som skal montere.

Gjennom det nye samarbeidet med Ramudden ønsker Løvaas maskin å sikre at arbeidsvarslingsplaner som involverer langsgående sikring skal være mer konkret informativ om typer og antall elementer.

Ved utlevering av utstyr skal det tydelig fremkomme en plukkliste som sikrer at alle elementer som kreves for riktig montering medfølger. I tillegg skal monteringsveiledning medfølge.