Senker vannledning uten ekstra lodd

Hallingplast har utviklet en ny type ferdig vektede PE-rør i større dimensjoner: SESU XL. Ferdig ledning kan senkes i sjøer og innsjøer uten bruk av betonglodd. Her senkes den første Ø630 mm ledningen i Mjøsa.

Pilotprosjektet med det nye røret er nylig gjennomført i Mjøsa, med en dimensjon på 630 millimeter, skriver Hallingplast i en pressemelding.

Her etableres det en ny reservevannledning mellom Gjøvik og Biri, hvor sjøledningen utgjør 13 kilometer.

Annonse

På deler av strekningen ønsket rådgiverselskapet COWI og Gjøvik kommune å unngå betonglodd, blant annet på grunn av rasfare på deler av strekningen. Her ligger også en høyspentkabel som krysser Mjøsa på drøye 220 meters dyp.

Den nye sjøledningen la seg pent over høyspentkablene under den kontrollerte senkingen, utført av entreprenørselskapet ØPD.

Viktig for kritisk infrastruktur

Sjøledninger spiller en viktig rolle i kritisk infrastruktur i områder hvor hav og innsjøer tilbyr en rask og smidig etablering. Rørledninger av PE har vært førstevalget siden materialet kom på markedet på grunn av sin fleksibilitet under og etter legging.

De siste forberedelser for sammenkobling til landtaket for den nye reservevannledningen til Gjøvik kommune.

Sjøledninger med betonglodd kan være en utfordring, og derfor utviklet Hallingplast allerede for sju år siden en vannledning med integrert belastning for senkning uten lodd.

Det nye SESU-XL-røret er et rør i rør løsning der mellomrommet mellom rørene er fylt med olivin.

Dette er et tungt mineral med egenvekt på ca. 3,3. Sammen med en viss mengde vann ligger olivinen låst mellom det indre og ytre røret, med en spesialdesignet endetetting i hver ende.

Nærhet til markedet

SESU-pipe XL er utviklet av Hallingplast i nær dialog med markedet.  Hallingplast har fram til for kort tid siden kun hatt mulighet for å levere rør i dimensjoner opp til 315mm, samt begrenset belastningsgrad på diametere fra 225mm og oppover.

– Da vi fikk forespørsler om stadig større dimensjoner, helt opp til 800 millimeter, gikk vi i gang med å utvikle det som nå er blitt SESU-XL. Jeg er glad vi nå kan tilby en sjøledning som har en rekke fordeler sammenlignet med de tradisjonelle sjøledningene, sier salgs- og markedssjef Sverre Tragethon i pressemeldingen fra Hallingplast.

Salgs-og markedssjef Sverre Tragethon i Hallingplast. (Foto: Odd Borgestrand)

Han mener kortere installasjonstid og enklere logistikk på byggeplass blir stadig viktigere for VA-bransjen.

Han trekker også fram mindre bredde på grøfter i landtakene. En ledning uten lodd hindrer at fiskeredskap henger seg fast i røret. Her er det heller ingen fare for brudd på rør eller tap av lodd ved nedsenking eller ved nødankring.

Korrosjon på bolter og lodd

Korrosjonsproblematikken på bolter og lodd er også eliminert. Det betyr at det er enhetlig og lang levetid på både rør og belastningsmaterialet.

Sjøledningen kan også benyttes i forbindelse med grøftefrie boringer (NoDig) fra landtak og ut i sjøen eller i myrområder. SESU XL kan bli et viktig alternativ der ledningeiere ønsker å unngå lodd.

Det norske VA-markedet har et stort behov for innovative løsninger, og da er det også viktig at vi har et marked som er villig å ta i bruk innovative løsninger, understreker Sverre Tragethon.