VEAS etablerer Norges største jordfabrikk

Avløpsselskapet VEAS skal bygge en fabrikk for å gjenvinne avløpsslam til jord. Kan produsere opptil 100 000 tonn matjord i året.

MYSEN: Avløpsslam fra Østlandet skal kjøres til Brennemoen ved Mysen. Her skal det gjennom en fabrikk som omdanner det til kompost og jordprodukter.

Det er konseptet bak en plan som ble offentliggjort av Vestfjordens Avløpsselskap VEAS nylig.

Annonse

Selskapet driver fra før Norges største avløpsrenseanlegg, og planlegger nå å etablere Norges mest moderne fabrikk for prosessering av avløpsslam i den nye storkommunen Indre Østfold.

Omdanne slam til kompost

– Vi skal ta slamhåndteringen til et helt nytt nivå. Vi kan hente slam fra et stort område på Østlandet, transportere til Brennemoen i Indre Østfold og omdanne dette til kompost og jordprodukter.

VEAS-fabrikken blir det største bygget i regionen i moderne tid.

Det sier forteller administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink i VEAS.

Fabrikken i Indre Østfold vil ha en størrelse på 16 000 kvadratmeter. Om alt klaffer skal den stå ferdig innen jul neste år.

– Så langt har mottakelsen vært positiv både i Indre Østfold kommune, hos naboer og ikke minst i landbruket som blir en stor kunde, sies det i en pressemelding om etableringen.

SATSER: Prosjektleder Espen Govassmark, administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink og markedssjef Per Torp i VEAS og ordfører Saxe Frøshaug i Indre Østfold kommune.

Indre Østfold består av de tidligere kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad. Storkommunen 45 000 innbyggere og er Norges største jordbrukskommune målt i dyrkbart areal. Nabokommuner i Viken vil bli viktige samarbeidspartnere.

Vi er veldig fornøyd med den gode mottakelse som planene har fått både hos politikere, planleggere og i næringslivet, sier markedssjef Per Torp i VEAS.

Starter med 40 000 tonn pr år

Det er store dimensjoner over fabrikken som skal etableres. Den starter med en produksjon på 40 000 tonn pr. år.

– Om 3-5 år vil den komme opp mot 100 000 tonn pr år. Da med døgndrift, og etter hvert trolig 10 ansatte til tross for automatisert produksjon. Med underleverandører og andre involverte vil dette gi betydelig flere årsverk, sies det i pressemeldingen.

Det blir også enklere for kommunene, som nå får et slammottak i området. Kortreiste leveranser blir det også, med et anlegg liggende tett på moderne E18.

Kanskje kan vi finne produkter å transportere andre veien. Vi ser flere muligheter både for å utnytte returtransporten og å utnytte lokale slamressurser på en mer bærekraftig måte, sier Torp.

Investeringsrammen vil ligge på over 100 millioner kroner for fabrikken. Den vil få en grunnflate på 80 x 200 meter (16 000 kvm). Jordfabrikken blir dermed regionens største bygg i «moderne tid».

Fjernvarme til naboer

Hele taket planlegges dekket av solceller som kan levere overskuddsenergi. Dessuten skal fjernvarme fra komposteringsprosessen kunne leveres til naboer i et sterkt voksende Brennemoen-område.

Slike anlegg er tidligere av noen blitt forbundet med vond lukt. Det er det ingen grunn til å bekymre seg for her, understreker VEAS.

– Vi skal bygge den mest moderne fabrikken i sitt slag, med et effektivt luktrenseanlegg. Vi garanterer at naboene ikke vil bli plaget av lukt. Det som kommer ut av anlegget er rene kompostprodukter, sier prosjektleder Espen Govasmark, prosjektleder for anlegget. Ragnhild Borchgrevink legger til:

Også ordfører Saxe Frøshaug stiller seg positiv.

– Etableringen er godt tilpasset de vekststrategier som kommunen og regionen har. Den kan komme til å gi betydelige synergier, også i form av utviklingsmiljøer og arbeidsplasser, sier han i pressemeldingen.

VEAS eies av Oslo, Bærum og Asker kommuner, har 110 ansatte og har sitt hovedkontor på Slemmestad.