Lanserer ny, enkel HMS-håndbok

SmartDok gjør butikk av å gjøre dokumentasjon og administrasjon enklere. Nå har de lansert en ny HMS-håndbok.

Alta-firmaet SmartDok er best kjent i bransjen for sitt system for timeføring og andre administrative oppgaver, blant annet gjennom mobilen.

Nå har de lansert et nytt hjelpemiddel til de som misliker permer og papirer: En HMS-håndbok for mobil og PC.

Annonse

Brukervennlighet er det viktigste, og i følge SmartDok er HMS-håndboken intet unntak.

På PC og mobil

Løsningen vil som alle andre SmartDok produkter være tilgjengelig både fra PC-en på kontoret og ikke minst ute på bygge- og anleggsplassen, oppe på fjellet og andre plasser ute i felten, via mobil eller nettbrett.

– Allerede i første versjon tilfredsstiller den kravene som stilles i Forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter også kalt internkontrollforskriften, sier salgssjef Per Tore Hansen i en pressemelding fra SmartDok.

Finn enkelt frem til prosedyrer

HMS-leder i SmartDok, Stian Fjellheim skryter i den samme pressemeldingen av løsningen. Brukerne skal nå enkelt kunne finne fram til aktuelle prosedyrer for den jobben som skal utføres.

– En vil også kunne lese nærmere på relevante lover og forskrifter, og ha tilgang til et godt og oversiktlig organisasjonskart med definert HMS-ansvar og roller med kontaktinformasjon. Info om hva som er viktig for bedriften man jobber i, hvilke HMS-mål og hvordan disse nås er også med, sier Fjellheim.

Den nye HMS-håndboken skal gjøre det enkelt å rapportere avvik og UH-er samt utføre SJA-er på PC eller mobil.

Ferdige maler

HMS er et bredt og stort fagområde. For mange kan dette oppleves som overveldende og uoversiktlig. SmartDok har løst dette med brukervennlighet og ferdige maler og tekst. Stian Fjellheim byr på en trøst til de som gruer seg til å begynne med HMS-arbeidet.

– Vår HMS-håndbok inneholder forslag til tekst. Man kan velge å beholde slik de er, redigere og tilpasse det til sin virksomhet eller bytte ut hele teksten og erstatte det med egen tekst, sier Fjellheim.

I anledningen lanseringen har markedsavdelingen laget en ny reklamefilm. Satt litt på spissen, men antakelig med enkelte lett gjenkjennelige elementer.