Knusende KOFA-vedtak: Kommune fikk millionbot for ulovlige innkjøp på rammeavtale

Lærdal kommune inngikk rammeavtaler stipulert 1,5 million med tre maskinentreprenører. Én av dem fikk arbeider for 18 millioner, de andre fikk fint lite og ingenting. Oskar Brugrand AS tok saken til KOFA. Der tapte kommunen så det sang, og må ut med 1,6 million i bot. Nå er Brugrand og kommunen igjen i positiv dialog.

LÆRDAL: – Vi ble overkjørt og tilsidesatt. Det var over alle støvleskaft feil, og noe måtte gjøres. Nå er vi i heldigvis på vei inn i en positiv dialog.

Det sier Odd Inge Brugrand, daglig leder i Oskar Brugrand AS.

Annonse

Vi møter ham ved Oftaelvi, helt i slutten av mai. Der er Brugrand i gang med et synlig tegn på denne positive dialogen.

FLOMSIKRING: Oskar Brugrand AS fikk en hastejobb med flomsikring av Oftaelvi for Lærdal kommune. Eivind Starheimseter (ute) og Gøran Gjerde kjører på før flommen kommer. (Foto: Jørn Søderholm)

Eivind Starheimseter (ute) og Gøran Gjerde i Oskar Brugrand AS. (Foto: Jørn Søderholm)

Nærmere bestemt en hastejobb med flomsikring av Ofta før en ventet storflom fra snøsmelting kommer veltende ned fra fjellet.

Har gjort opp

Nå har selskapet og kommunen lagt striden bak seg. Kommunen dekker Brugrands kostnader med KOFA-saken.

I tillegg gis det en erstatning for positiv kontraktsinteresse.

Erstatningsbeløpet – det er ikke offentlig i skrivende stund – skal etter initiativ fra Brugrand gå til arbeid for barn og unge i kommunen. Nå er Brugrand og kommunen enige om å se framover.

De siste årene har dialogen mellom entreprenørselskapet og Lærdal kommune vært alt annet enn positiv.

Lærdal kommune har blitt felt i KOFA, og er ilagt et lovbruddsgebyr på nær 1,6 millioner kroner.

Klaget inn for KOFA

Det var entreprenørselskapet Oskar Brugrand AS som klaget kommunen inn for KOFA etter en anbudskonkurranse om rammeavtaler for entreprenørtjenster.

Det ble inngått rammeavtaler med tre entreprenører.

Les Anleggsmaskinens kommentar: – Sett lys på elendigheten.

Samlet stipulert verdi på avtalene var 1,5 million over tre år. I realiteten ble det i 2017 og 2018 gjort bestillinger på nær 16 millioner på én av avtalene. Inkludert arbeider før 2017 fikk én av entreprenørene arbeid for totalt 18 millioner uten utlysning.

Vedtaket med den knusende kjennelsen mot Lærdal kommune kom i mars i år.

– Klagenemnda kom til at rammeavtalen for maskinentreprenørtjenester var vesentlig endret. Differansen mellom kunngjort verdi og det beløp som det faktisk var kjøpt tjenester for var betydelig, sier KOFA i sitt vedtak.

Her framgår det at nemda mener overskridelsen er å stor at ingen kan være i tvil om at arbeider skulle vært utlyst.

Rammeavtale med tre maskinentreprenører

Saken startet høsten 2015. Da lyste Lærdal kommune ut en konkurranse om rammeavtale for entreprenørtjenester for kommunen.

Tre selskaper ga inn pris, og fikk hver sin rammeavtale på tre år. I tildelingen gjorde kommunen en prioritering fra 1 til 3 på de tre selskapene, de nummer én var den som primært skulle gjøre jobben.

Dersom nummer én ikke hadde anledning eller kompetanse, gikk jobben til nummer to, og deretter til nummer tre.

Så pågikk rammeavtalen i tre år. I løpet av de tre årene hadde Brugrand oppdrag for ca 140 000 kroner for kommunen. Nummer tre på lista fikk ingenting.

Nummer én fikk alt, og hadde oppdrag for 18 millioner på rammeavtalen. Av dette var det blant annet en stor masseforflytningsjobb på et næringsområde. Den jobben var alene verdt ti millioner, og ble tatt over rammeavtalen i stedet for å lyses ut.

– Vi reagerte på at jobber ikke ble satt ut på anbud. I praksis var det én av de tre som fikk alt. Vi reagerte sterkt på at kommunen brukte rammeavtalen til å sette ut store jobber uten konkurranse. Det var både irriterende og feil, og var hovedargumentet vårt i KOFA, sier Odd Inge Brugrand.

Uklare svar

BRØDRE: Odd Inge (t.h.) og Vidar Brugrand er brødre, og sønner av grunnlegger Oskar. Her har Vidar Brugrand plastret en dambunn. Grunnarbeid for en kommende kraftstasjon med tunnelmunning ved hytta i bakgrunnen. Snart kommer TBM-en. (Foto: Jørn Søderholm)

Allerede i tilbudsfasen fikk han bange anelser om kommunens intensjoner med utlysingen.

– Vi fikk uklare og vikende svar når vi stilte spørsmål. Eller vi fikk ikke svar i det hele tatt. Det ga oss en klar følelse av at her skulle det mye til for å nå opp. Det ble dessverre bekreftet gjennom rammeavtaleperioden, sier han.

I 2019 klaget han kommunen inn for KOFA. Behandlingen tok et år, og endte i et knusende nederlag for kommunen. Les vedtaket her.

KOFA slo fast at Lærdal kommune hadde handlet grovt uaktsomt, og måtte ut med 1,6 million i bot. Eller «lovbruddsgebyr», som det kalles der i gården.

KOFA bemerket blant annet at det ventelig ville vært en helt annen interesse blant entreprenører for å inngi tilbud dersom man hadde visst at det i realiteten dreide seg om 15-16 millioner, ikke bare 1,5.

Blandede følelser

Brugrand er forsåvidt fornøyd med utfallet, i den forstand at skapet blir satt på plass. Men her er det også blandede følelser ute og går for en entreprenør som er engasjert i lokalmiljøet.

– Det er synd at kommunen må betale 1,6 millioner i bot. Det er litt meningsløst, det er penger som burde vært brukt i kommunen i stedet. Men det styrer ikke vi. Kommunen har brutt reglene. Da må de ta konsekvensene. Men nå er det også viktig å se framover, sier han.

Slakt i revisjonsrapport

Etter kjennelsen fra KOFA bestilte kommunen selv en forvaltningsrevisjon om internkontroll og innkjøp teknisk enhet i kommunen av konsulentselskapet Deloitte.

Den rapporten kom i midten av mai.

– Du kan vel si det slik at vi ikke bare er tatt med buksa på knærne. Den er revet av oss. Vi står igjen uten en tråd, sier ordfører Audun Mo til Sogn Avis.

Revisjonen ble bestilt av kontrollutvalget i kommunen. Deloitte beskriver i rapporten grove brudd på punkt etter punkt.

Deriblant at kommunen har innført et kvalitetssystem, men at det ikke er tatt tilstrekkelig i bruk i teknisk enhet. Kommunen har ikke etablert skriftlige rutiner for rapportering fra enhetene.

I teknisk enhet finnes det ikke formelle møtepunkter mellom enhetslederne og underordnede fagledere. Gjennomgangen viser at anskaffelser i 2017 og 2018 ikke ble konkurranseutsatt, og at anskaffelser ikke er dokumentert i samsvar med regelverket.

– Dette er alvorlig. Jeg har aldri sett en rapport som er så negativ for en kommune tvers igjennom. Nå skal vi ha en grundig gjennomgang av dette i kommunestyret, sier ordføreren til Sogn Avis.

Personavhengig

Odd Inge Brugrand mener denne saken også viser hvor personavhengig det kan bli i en liten kommune.

De to som var henholdsvis rådmann og leder i teknisk enhet er nå ute, og andre har overtatt de rollene.

– Det må ha vært en stor utfordring for din del å ta dette inn for KOFA?

– Ja, på én måte. Det er en god del jobb, med innhenting av grunnlagsdata og dokumentasjon. Vi ble overkjørt og tilsidesatt. Da må du gjøre noe. Det var mange som syntes det gikk over alle støleskaft. Da er det greit å ta tak i, sier han.

Hensyn til konkurranse

Direktør Anneline Vingsgård i Klagenemndssekretariatet sier at ulovlige direkte anskaffelser er i strid med regelverkets krav til kunngjøring, som er begrunnet ut fra hensynet til likebehandling og konkurranse.

–  Det er viktig at offentlige oppdragsgivere har et bevisst forhold til hvilket handlingsrom oppdragsgiver har med hensyn til å gjøre avrop på en rammeavtale. Denne saken er et eksempel på at den offentlige oppdragsgiveren ikke har hatt kontroll på innkjøpene knyttet til en allerede inngått rammeavtale. Den viser hvor viktig det er å følge opp innkjøpene som blir foretatt i kommunen etter at en rammeavtale er inngått, sier Vingsgård.

Advokat Inger Roll-Matthiesen i advokatfirmaet Berngaard har bistått Brugrand i saken overfor KOFA.

– Ta opp kampen mot ulovlige innkjøp

– Det er forstemmende at ikke kommunen så viktigheten av å fordele oppdragene på flere aktører, sier Roll-Matthiesen.

Hun mener det er viktig at entreprenører – og andre leverandører – tar opp kampen når de ser ulovlige direkte anskaffelser, som det så tydelig foregikk her.

– Å gjemme seg bak inngåtte rammeavtaler er ødeleggende for en fair konkurranse og et mangfoldig og sunt næringsliv. Det gjelder også på lokalt plan, sier hun.

KOFA mottok klagen i januar 2019. Klageorganet behandler saker inntil to år gamle. Det vil si at arbeider utført på rammeavtalen før januar 2017 ikke er med i vurderingen.

I sitt vedtak har KOFA derfor behandlet et samlet beløp på 16 millioner. I tillegg kommer arbeider på rammeavtalen utført fra oktober 2015 til januar 2017.