Guide til god flomsikring

Geopro-avdelingen i Ahlsell har jobbet med geosynteter i nærmere 30 år, og har både kompetansen og produktene du trenger til riktig flomsikring. Her deler segmentsjef Henning Sørensen noen generelle råd om flomsikring. (Annonseinnhold for Ahlsell)

Sørensen og teamet i spesialistavdelingen har hjulpet mange entreprenører med både produktleveranser og løsningsforslag til geosynteter i flomsikringskonstruksjoner.

– Vi går ofte inn som rådgiver på prosjekter. Noen kunder ønsker detaljprosjektering, mens andre ber om forslag til gode løsninger og dimensjonering, forteller Sørensen.

Annonse

Konsulentenes høyre hånd

Han oppgir at spesialkompetansen til geoproavdelingen benyttes av mange – også konsulenter.

Henning Sørensen,
Segmentsjef for VA Geopro i Ahlsell Norge
Tlf: 911 84 118

– Vi får mange henvendelser fra konsulenter som ønsker at vi lager beregninger. Avdelingen vår kan også bistå med å lage dimensjonering på ras- og flomvoller, legger han til.

Når flommen først har inntruffet, er det viktig at massene er sikret mot erosjon. Da anbefaler Sørensen og kollegene ulike løsninger, avhengig av forholdene rundt massen som skal sikres.

Wrap-around-løsning for erosjonssikring

Sørensen anbefaler at masser som er utsatt for hardt vær – og dermed kraftigere erosjon, sikres med en permanent nettstruktur.

Mer om Ahlsells kompetanse om flomskring her.

–Mange bruker geonett til erosjonssikring i værutsatte områder. Geonettet brukes som en wrap-around-løsning der man pakker massen inn i nettet – som en pølse. Da låses massen inn i en sterk nettstruktur som forhindrer graveerosjon.

”Vi får mange henvendelser fra konsulenter som ønsker at vi lager beregninger. Avdelingen vår kan også bistå med å lage dimensjonering på ras- og flomvoller.”

Sørensen tilføyer at Ahlsell også har 3D-nett i PE/PP som et skaffeprodukt, som er et alternativ til geonett.

– 3D-nettet gjør det enklere å etablere vegetasjon, fordi frø henger bedre på 3D-nett enn på et glatt geonett. Dette er et spesialprodukt vi kan bestille til kunder som ønsker det.

Nedbrytbar erosjonsløsning

Til områder der erosjon foregår i et saktere tempo, som ved elvebredder og mindre bekker, er kokosnett et miljøvennlig og smart valg.

– Kokosnettet ERO 740 er lagervare hos Ahlsell. Det finmaskede nettet brytes ned i løpet av fem år og er en miljøvennlig flomsikring i mindre aggressive områder, forklarer Sørensen.

Drenering med membraner

Segmentsjefen trekker frem at membraner kan brukes til drenering av flomvann. Da er det spesielt plastmembraner som er godt egnet.

– Plastmembraner er lette å jobbe med og gir god tetting, sier Sørensen.

Han legger til at Ahlsell også har bentonittmembraner tilgjengelig.

Sørensen og teamet anbefaler alltid entreprenørene å bruke beskyttelsesduker når de legger membran.

– Det er helt nødvendig med beskyttelsesduker for å hindre at membranen blir punktert når det legges masser rundt den. Ahlsell leverer plastmembraner ferdig kappet på mål, forklarer han.

Unngå konflikt med naturen

Sedimenter fra bygging av flomvoller kan forstyrre dyrelivet i vassdraget – for eksempel hvis flomsikringstiltaket er plassert i miljø der gyting foregår.

For å hindre spredning av fine sedimenter anbefaler Sørensen å bruke en siltgardin.

– Siltgardinen filtrerer ut massene som kan ødelegge for gytingen, slik at dyrene kan leve et uforstyrret liv. Vi leverer komplette siltgardiner med flyteelementer i topp og kjetting som søkker i bunnen, og skreddersyr dem etter mål, forteller Sørensen.

Sørensens beste råd

For Sørensen og kollegene i spesialistavdelingen er rådgivning en viktig del av arbeidsdagen.

– Vi jobber tett mot produsentene, som også har veldig god kompetanse på dette fagfeltet. Sammen med leverandørene er vi en kompetent lagspiller for entreprenører og konsulenter, forteller han.

Sørensens beste råd til god flomsikring? Å være føre var.