Anleggsgartnere med full fart, optimisme – og usikkerhet

Nå er høysesongen i gang. Sjelden har landets anleggsgartnere vært så spente som før denne sesongen. Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS gikk fra drømmevinter til en usikker korona-vår. Gleder seg over stor ordrereserve – og alle møter man kan ta på Teams. Nå er de usikre på om det kommer en smell neste år.

SANDEFJORD / BARKÅKER: – Vi er mest spente på de større boligprosjektene. Veibygging og offentlige prosjekter går sin gang. Men vi er veldig spente på den private utbyggingen av næring, kontorer og ikke minst boliger.

Det sier Brede Sukke. Han er deleier og prosjektleder i Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS.

Annonse

Firmaet med base i Barkåker utenfor Tønsberg driver snøbrøyting om vinteren og anleggsgartnerarbeid vår, sommer og høst.

Lite brøyting

Den siste vinteren har vært uvanlig mild og snøfattig på Østlandet. Brøyteutstyret har sett mer støv og rust enn snø.

Til gjengjeld har det vært den rene drømmevinteren til å drive anleggsgartnerarbeid.

Nå – like før sankthans – er ordrereserven for innværende år god. Selskapet har også en god buffer på ordre for 2021, men venter stadig på avklaringer på mange tilbud som er sendt ut tidligere i år.

SPENT: F.v. Brede Sukke, Tommy Lier og Roar Håkonsen i Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS. (Foto: Jørn Søderholm)

– Vi er sist inne på prosjekter i både bolig, vei og offentlige bygg. Vi er ennå usikre på om vi får en korreksjon på slike prosjekter i 2021 eller 2022, eller om det vil gli over. Vi satser på det siste, humrer daglig leder Roar Håkonsen.

Signalene de har fått fra oppdragsgivere til nå tyder på at det går tregere med enkelte prosjekter, men at man jevnt over er optimistisk med tanke på oppstart og gjennomføring.

– Hva med de økonomiske tiltakspakkene sendt ut til kommuner for oppstart av prosjekter?

– De har vi sett lite til i vårt fagområde. Til nå, i alle fall, sier Håkonsen.

Tidlig oppstart

2020 har vært annerledesåret på så mange måter. For anleggsgartnerne har det mange steder vært tidlig oppstart.

– Normalt er vi ikke ordentlig i gang før etter påske. I år har vi drevet nyanlegg siden januar. Vi har vært heldig. Prosjekter vi har hatt pågående ville normalt stoppet til jul og startet opp igjen i april. Nå har vi kunnet kjøre gjennom hele vinteren uten store problemer. Dermed har vi kommet oss godt i forkant på produksjonen, sier han.

Roar Håkonsen er deleier og daglig leder i Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS. Roar Håkonsen og Brede Sukke eier 40 prosent hver, mens prosjektleder Tommy Lier eier 20 prosent. Den gode starten på året har satt sitt tydelige preg på regnskapet.

– I første kvartal hadde vi en vekst på 30 prosent sammenlignet med i fjor. Enda vi brøytet ganske mye i fjor. Det er naturlig, sett i sammenheng med at det blir mye volum på prosjekter. Det er mer timer, maskintimer og innkjøp av varer på prosjekt enn brøyting, sier Sukke.

Så kom mars, og en tsunami av koronatiltak rullet inn over landet.

– Det har vært spesielt. Vi har gjort det vi kunne av tiltak og rutiner for å holde drifta i gang. Drift har vært hovedfokus. Folk har hatt en veldig lav terskel for å holde seg hjemme hvis man føler seg litt snufsete eller syk. Det er viktig for å ta vare på de rundt oss i den situasjonen. Mange har måttet passe barn hjemme fordi barnehager og skoler har vært stengt. Derfor har vi også tilpassa arbeidstida, sånn at folk har kunnet jobbe til andre tider. Begynne seinere på dagen og jobber utover kvelden, for eksempel. De fleste har hatt stor interesse av å kunne jobbe og det har vært stor vilje til fleksibilitet blant de ansatte, sier Håkonsen.

Naturlig spredning

Anleggsgartneroppdrag foregår ofte med mindre lag på 2-4 medarbeidere, som jobber utendørs og med naturlig avstand mellom hverandre.

– Med de tiltakene og rutinene vi har innført, så har vi klart å opprettholde full drift. Man er nøye med håndhygiene, spising, kjøring i bil og generelt holde avstand på jobb. Administrasjonen har jobbet på hjemmekontor. Det er viktig å legge til rette for at vi skal redusere smitte. De ansatte har tilpasset seg veldig bra, sier han.

Vi besøkte prosjektet Kilen Brygge i Sandefjord, et boligprosjekt som straks er fullført og innflyttet.

KLART: Bare anleggsgartnerjobb og litt blikk gjenstår, så er prosjektet Kilen Brygge i Sandefjord ferdig. (Foto: Jørn Søderholm)

KRAFSE: Fredrik Askjem gjør klart til levering av 5000 planter neste arbeidsdag. (Foto: Jørn Søderholm)

FOKUSERT: Fredrik Askjem er assisterende prosjektleder, anleggsgartner og for anledningen jordfresfører. Anleggsarbeider Henning Moen Risvold rydder bak ham. Begge er ansatt i Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS, på prosjektet Kilen Brygge i Sandefjord. (Foto: Jørn Søderholm)

Her har Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS oppdrag med utomhusarbeid. Vi var på besøk en dag med asfaltering, dagen før levering av bortimot 5000 planter. Det er en type oppdrag som er svært vanlig for selskapet – og for mange andre anleggsgartnere.

Bekymret for oppdrag

Det er også en type oppdrag karene i Håkonsen & Sukke er bekymret for i kjølvannet av koronakrisen.

Inneværende år er de ikke særlig bekymret for. Der er allerede 60 prosent av omsetningen inne i avtalte jobber. Neste år, derimot…

– Veiprosjekter og offentlige oppdrag vil gå sin gang. Men vi er veldig spente på den private utbyggingen. Næring, kontor og bolig har vært et enormt pressområde her i Vestfold, i alle fall de siste ti årene. Sjelden har vi hatt så store boligprosjekter som i fjor. Da var det mange byggekraner som gikk. Nå blir det spennende å se om de store tingene stopper opp. Prosjekter som løper over flere år og i flere byggetrinn, sier Brede Sukke.

Inn på slutten

Her er anleggsgartnerne i motsatt ende av tidslinja for prosjektene. Mens anleggsentreprenører er tidlig inne med graving og sprengning, kommer anleggsgartnerne inn helt på slutten. Det vil si at de er inne nå på prosjekter som startet for både ett og to år siden.

Det betyr også at de utbyggingsprosjektene som eventuelt ikke starter i år, det er jobber anleggsgartnerne skulle vært inne på før i 2021, 2022 eller 2023. Den forsinkelsen gjør at 2021 er minst like interessant som inneværende år, spesielt for anleggsgartnere som driver på større prosjekter.

Koronatiden har ført med seg omfattende brålæring i hjemmekontorets gleder, digitale løsninger og videokonferanser for mange ledere i anleggs- og entreprenørbedrifter.

Møter på Teams

Men ikke minst også for kundene deres. Det har Håkonsen, Sukke, Lier og de andre fått merke. Folk hos kundene er tilgjengelig til andre tider nå. De begynner å jobbe tidligere på morgenen, og jobber ofte seinere på kveldene.

– De har begynt å jobbe som oss, humrer Brede Sukke.

Det har også ført med seg andre erkjennelser, som kanskje kan komme til å prege arbeidslivet også etter koronakrisen.

– Vi har begynt å skjønne hvor mye tid vi har kastet bort på møter og kjøring til og fra møter. Vi kan bruke Teams til et møte, så har vi plutselig spart tre timer på en tur til Oslo. Det er nyttig lærdom, sier han.

– Kan alt tas på Teams?

– Nei. Vanskelige og komplekse ting er ikke så lett å ta der. Prosjekteringsmøter, for eksempel. Å ha med arkitekt, konsulent, byggherre og andre på videomøte er ikke så lett. Da gjelder det å møtes over bordet. Men vanlige byggemøter, gjennomgang av tegninger og sånt kan fint tas på skjerm, sier Brede Sukke.