Ruller ut Volvo-er med fabrikkmontert DigAssist maskinstyring

Volvo gravemaskiner med fabrikkmontert DigAssist maskinstyring er i ferd med å innta landet. DigAssist med vekt og 2D gravesystem, oppgraderes kjapt og enkelt til 3D med en app.

KRISTIANSAND: Espen Kjær kjører en glinsende ny og fin Volvo EC300EL.

Tilsynelatende en vanlig 30-tonner. De to GPS-antennene bakpå loddet sladrer om at maskinen er utstyrt med GPS – egentlig GNSS – og maskinstyring.

Annonse

Ordene «DIG ASSIST» på antennemastene og et display i hytta vi ikke har sett før avslører at dette er noe helt nytt.

Innebygget DigAssist maskinstyring

DIGASSIST: Antennene er de eneste som avslører at dette er en maskin med fabrikkmontert DigAssist. (Alle foto: Eget)

300-en hos Repstad Anlegg AS er en av de første graverne som har kommet til Norge med Volvos nye, innebygde maskinstyringssstem DigAssist. Antenner, sensorer og alt av kabler er ferdig montert i maskinen fra fabrikk. Maskinen er utstyrt med lastevekt og et fiks ferdig 2D gravesystem, uten at det må monteres noe ekstra.

Displayet i hytta kjører på Android operativsystem. Gravesystemet utvides til full 3D kun med en app, uten behov for noen maskinvare. Topcon og Trimble leverer apper til dette.

To maskiner med DigAssist

Repstad Anlegg AS hadde da dette ble skrevet i februar to maskiner i drift med DigAssist. Ovennevnte 300, og en 380 som har fått noen få timer på telleren. Selskapet bruker utelukkende Topcon maskinstyring. Også i disse nye med DigAssist har Topcon 3D blitt tatt i bruk.

– Det virker veldig greit. Skjermen er større og klarere enn på de ettermonterte Topcon-systemene. Her er det faktisk også 3D-visning. Det er et fullt integrert system, ikke ettermontert. Det er veldig positivt. Ingen kabler henger og slenger, her ligger alt i kabelmatta i maskinen. Vi er også glad for å ha kun ett servicepunkt på disse, inkludert maskinstyringen. Om noe er feil, så slipper vi ringe to forskjellige steder. Alt går gjennom Volvo.

Det sier maskinstyringsansvarlig Per Christian Andersen i Repstad Anlegg AS.

Inkludert vektsystem

Han liker også funksjonaliteten i standardsystemet, selv uten 3D-utvidelsen. Her er det et vektsystem som registrerer utlastet masse og hjelper til med å unngå overlast på biler.

Dessuten er det et 2D gravesystem som kan være nyttig. Enten fordi man mangler data eller når oppgaven ikke er avhengig av å jobbe mot et innlagt datagrunnlag.

– På større tomter og områder kan man jobbe mot laser i stedet, og lage mange ting med det. For eksempel overflater, der en tomt eller et industriområde skal planeres i en gitt høyde. Maskinfører lager selv prosjektet i systemet og setter opp mot laser. Om det er ett eller ti mål spiller ingen rolle, alt blir på samme høyde, sier Andersen.

Tungvint dataflyt

Dataflyten i dagens tidlige 3D-versjon er ikke så sømløs som han skulle ønske. Pr nå brukes fjernstyringsprogrammet Teamviewer for å kommunisere mellom maskin og kontor, og for å overføre data.

– Det er annerledes og rart, og litt tungvint. Vi har fått prøve den nye versjonen av appen som kommer snart. Her er det lagt til rette for Sitelink, der filer går via skyen. Sitelink 2 er laget spesielt for Volvo DigAssist. Her sendes filer til sky, og derfra ut til alle aktuelle maskiner. Vi er ikke der ennå, men det ser ut som det kommer, sier han.

Han sier seg svært godt fornøyd med responsen de har fått hos importør og produsent på ønsker om justeringer og tilpasninger i systemet.

Mer komplett system

Andersen liker også at systemet leveres mer komplett enn konkurrerende systemer. Her har de fått med laser, laser mottaker, 4G modem og radiomodem for arbeid mot lokal base.

– Topcons utviklere har kastet seg i selen, lyttet og gjort tilpasninger etter innspill fra oss og andre kunder i Norge. Noen småting er det alltids. Men det blir tatt tak i kjapt. Dette er bra. Hvis Volvo gjør jobben sin og videre utvikler det, så blir dette veldig bra framover, sier Per Christian Andersen.

God mottakelse

– Repstad Anlegg har vært først ute med dette. Helt fra dag én. De kjenner også godt til vår maskinstyring fra før, sier Roar Heiland.

NYTT: Fabrikkinstallert maskinstyring er nytt for Roar Heiland (t.v.) i Norsecraft Geo og maskinstyringsansvarlig Per Christian Andersen i Repstad Anlegg. (Foto: Eget)

Han er selger for Norsecraft Geo i landets tre sørligste fylker. Han er fascinert over responsen entreprenører i hans område har vist på Volvos nye DigAssist-system, etter at det begynte å bli tilgjengelig i fjor sommer.

– Det var litt skepsis først, men har blitt tatt veldig godt imot etter hvert. Uten gjøre noen særlig forsøk med å selge det aktivt har 60 prosent av salgsbudsjettet mitt gått til Volvoer med DigAssist. Vi selger nesten bare integrerte systemer til Volvo maskiner nå. Alle maskinleverandører har – eller planlegger – egne integrerte GPS-system. Pr nå har Volvo kommet lengst, mener Heiland.

Han understreker at han som selger eller Norsecraft Geo som selskap ikke favoriserer noen maskinmerker, men leverer Topcon maskinstyring til alle maskinmerker.

«Ekte» 3D-visning

– Er det noen forskjell i bruk på fabrikkmontert og ettermontert i 3D-bruk?

– Veldig lite, det er stort sett det samme. En forskjell er at det faktisk er 3D-visning på displayet i maskinen med Volvo DigAssist. Du ser 3D konturer av det du skal grave. Det er bedre enn Topcons eget display.

– Hva med tilgjengelighet for tyver?

– Fabrikkmontert system kan ikke brukes på andre maskiner. Det kan dermed ikke selges videre. Det tilhører kun den maskinen det står på, og er koblet til serienummeret. Det er fullstendig ubrukelig for alle andre. Det er en kjempefordel. Jeg er ennå usikker på om antennene kan brukes av andre. Skjermen og roveren er det som virkelig koster penger. De kan ikke brukes av andre, sier Roar Heiland.

Han legger til at Norsecraft Geo som maskinstyringsleverandør er Volvo Maskins «forlengede arm» i service og opplæring på systemet.

– Vi kan også bidra med tilpassing av maskinstyringsdata til de som ikke gjør slikt selv, sier Heiland

Flere maskiner og mere data

At maskinstyring er i ferd med å «spre» seg til andre maskinstørrelser og -typer enn før er et trekk man ser i hele bransjen. Også hos Norsecraft Geo.

– Vi ser en utvikling mot at flere typer maskiner i større grad bruker maskinstyring. Asfaltmaskiner er et segment det satses på fra produsentene, med komplette system med skanning før fresing og/eller reasfaltering. Og hele «produksjonslinjer» med dataflyt for høy effektivitet og presisjon i asfaltering og komprimering. I tillegg utvides bruken i segmenter det allerede er vanlig med maskinstyring. Både gravere, borerigger og valser er eksempler på utvidet bruk av maskinstyring, sier Øyvind Hoel Fossen. Han er salgssjef for Norsecraft Geo i Midt-Norge.

Integrering

Integrering av systemer er en annen tydelig trend, der maskiner leveres med fabrikkmontert gravesystem eller forberedt for enkel montering.

Alle de større merkene leverer dette nå. Sist ut er Volvo, med DigAssist. Norsecraft Geo har akkurat sluttført integrering av Topcon maskinstyring på Epiroc Smartroc borerigger.

Også på dataflyt foregår det en rivende utvikling i maskinstyring. Modeller, oppdateringer og as-built-data sendes mellom maskin og kontor i stadig større omfang. Tidligere tiders minnepenner og USB-sticks er i ferd med å bli historie. I dag går det meste av den dataflyten på mobil eller wifi. Enten direkte eller med lagring i skyen.

Autosynk av disse dataene med tidsbestemte mellomrom er også i ferd med å bli vanlig. Det er viktig for å sørge for at alle maskiner som jobber på samme anlegg jobber med de samme datamodellene, og at det som er utført blir dokumentert.

– Mengden data som sendes mellom kontor og maskiner har en voldsom økning og vil mest sannsynlig fortsette å øke med uforminsket kraft i tiden fremover. Ikke minst når flere prosesser går i retning av å bli automatisert, sier Fossen.