Asfaltarmering gir dekke uten sprekker og krakelering

Tøffe vintre og tung belastning er hardt for asfaltdekket. Armeringsnett er effektivt til forebygging av revner. Se her hvordan vedlikeholdet kan kuttes opptil fire ganger, uavhengig av klima. (Annonse for Ahlsell)

Vinterperioden er ofte tøff for våre asfaltveier, samtidig som belastningen fortsetter med å stige med tyngre og tettere trafikk.

Dette resulterer i huller og revner i asfaltdekket, noe som tillater at vann kan trenge ned i bærelaget.

Annonse

Dette øker vedlikeholdsintensiteten. Veiene får lov å forbli i en dårlig forfatning på grunn av manglende ressurser til fare for trafikanter og materiell.

Vann i bærelaget reduserer dekkets levetid

Faktum er at vann i det ubundne bærelaget er en uhensiktsmessig cocktail, som minsker asfaltdekkets levetid.

Finnes det løsninger som holder?

Henning Sørensen, segmentsjef for VA Geopro i Ahlsell Norge. Tlf: 911 84 118

Vi vet at en løsning på problemet i noen tilfeller krever at de underliggende ubundne bærelagene skiftes ut. Men i mange situasjoner er det mulig å gi asfaltdekket egenskaper som kan ta hensyn til noen av klimautfordringene. Vi vet at asfalten i seg selv har eminente trykkegenskaper, men at trekkstyrken er ytterst begrenset.

Se også Ahlsells webinar om asfaltarmering her.

Her presenterer vi noen sikre løsninger til en langt bedre vedlikeholdsøkonomi av våre asfaltveier.

HaTelit armeringsnett

Bruken av HaTelit® armeringsnett i asfalt representerer en effektiv metode til å forebygge revner i veidekket. Praktisk erfaring viser at HaTelit® armeringsnett reduserer vedlikeholdsintervallet med 3-4 ganger, uavhengig av klima.

HaTelit® armeringsnett har to hovedfunksjoner for asfaltdekke:

  • gir økt bruddstyrkeskaper
  • en forhøyd horisontal bruddstyrke gjennom
  • trykkspredning, hvor risikoen for revner minimeres

HaTelit® armeringsnett brukes primært i asfaltbaserte dekker på veier og flystriper. Nettet tar opp de horisontale spenningene, og forhindrer at revner spres fra det gamle dekket til det nye.

Renoveringsoppgaver utføres som regel ved utlegging av armeringsnett over hele flaten. Som minimum armeres 500 mm på hver side av eksisterende revner.

Testede resultater

Effekten av HaTelit® demonstreres gjennom tester, hvor bruddstyrken på armerte og uarmerte asfaltdekker ble testet.

Resultater viser:

  • at det armerte dekket tåler 50 prosent høyere belastning enn det uarmerte dekket
  • 65 prosent større bruddeformasjon

På de uarmerte dekkene oppstod det en stor og bred revne, mens på de armerte dekkene i stedet oppstod små, fine revnemønstre. Bruk av HaTelit® asfaltarmeringsnett forebygger spor i områder med tett trafikk. Dekke armert med HaTelit® har en høyere bæreevnekapasitet.

HaTelit asfaltarmering – produktbeskrivelse

HaTelit® er et fleksibelt syntetisk armeringsnett med en non-woven duk, som forenkler utleggingen.

Produktet består av et armeringsnett i høy kvalitet av polyester, og en ekstremt lett non-woven duk. Både armeringsnettet og non-woven duken har et bitumenbasert overflatebelegg.

Non-woven duken sikrer kontinuitet mellom de ulike lagene. Valget av polyester i armeringsnettet baseres på materialets høye kompleksitet og de mekaniske egenskapene, som fungerer unikt sammen med asfaltens elastisitet.

Videre har polyester optimale egenskaper under dynamiske belastninger. Bitumen utgjør opptil 60 prosent av asfaltdekket og sikrer god vedheftning mellom de enkelte asfaltlagene.

Kun når optimal vedheftning er oppnådd, er det mulig for en armering å oppta og fordele spenninger, slik at det oppnås en markant forlengelse av dekkets levetid.