Utvidet mellomlagring av avfall

Miljødirektoratet innfører forskrifter om midlertidige unntak, slik at avfallsbedrifter kan motta og mellomlagre mer avfall på sine anlegg. MEF er svært godt fornøyd.

Miljødirektoratet vurderer at det er hensiktsmessig å gi avfallsanlegg med tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall og ordinært avfall noe mer fleksibilitet i sine rammer for mottak og mellomlagring i en midlertidig periode, dersom det er nødvendig som følge av koronapandemien. Det skriver direktoratet på sine nettsider.

30 prosent mer avfall

Mottak med hjemmel i forskriften kan motta og mellomlagre inntil 30 % mer avfall enn hva som følger av gjeldende rammer. Mottakene kan selv bestemme hvor mye som lagres av ulike typer avfall de har lov til å motta, innenfor den totale økningen på 30 prosent.
Unntakene gjelder fram til 1. september 2020, og skal fra denne dato være tilbake til normalt nivå. Perioden kan bli forlenget av myndighetene dersom det er behov.

Annonse
Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef avfall og gjenvinning i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). (Foto: Runar F. Daler).

Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef avfall og gjenvinning i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). (Foto: Runar F. Daler).

MEF tilfreds

– MEF deltok i møter med Miljødirektoratet under de to første ukene av kraftige smittetiltak for å få på plass denne fleksibiliteten for avfallsbransjen. Vi er naturligvis svært fornøyde med at disse forskriftene nå har kommet på plass, sier Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef for gjenvinning og avfallshåndtering i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

– MEF ba om at forskriften skulle gjelde ut 2020, mens direktoratet mente at 1. juli var nok. Til slutt ble resultatet 1. september og vi håper alle at forskriftene innen den tid har utspilt sin rolle, sier han.