Statens vegvesen krever høyere lønn til trafikkdirigenter

Trafikkdirigenter har en utsatt jobb. Statens vegvesen har registrert flere brudd på arbeidstidsbestemmelser. Nå skal trafikkdirigenter på SVVs anlegge lønnes etter Overenskomsten for asfalt og vedlikehold.

Det er mange sommervikarer og sesongarbeidere som dirigerer trafikken forbi vegarbeidsområder.

De siste årene har en del entreprenører engasjert trafikkdirigentfirmaer til dette. Medarbeidere her lønnes vanligvis etter Vekteroverenskomsten og Service- og vedlikeholdsoverenskomsten. Dette gir vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn overenskomsten for asfalt og vedlikehold (OAV).

Annonse

Det vil Statens vegvesen stoppe på sine anlegg.

– Stikkprøvekontroller av lønns- og arbeidsvilkår har avdekket flere brudd på regelverket. Trafikkdirigenter har ikke fått rettmessig overtidsbetaling og reisegodtgjørelse, sier sjefingeniør Jan Erik Lien i Statens vegvesen, Utbygging.

Farlig arbeidsplass

Han understreker at Vegvesenet skal ha ryddige forhold for alle ansatte som jobber på SVVs anlegg. Dette er viktig for å forebygge ulykker i en utsatt yrkesgruppe.

– Trafikkdirigenter har en av Norges mest utsatte arbeidsplasser med vegtrafikken tett inn på seg. Da er det viktig med god opplæring og ryddige forhold. Dette handler om trafikksikkerhet, sier Lien i en artikkel på SVVs nettsted.

Lønn etter overenskomst

Statens vegvesen tok opp saken med LO og NHO. Sammen kom de fram til at trafikkdirigenter kan lønnes etter Overenskomsten for asfalt og vedlikehold. Med bakgrunn i dette har Statens vegvesen derfor besluttet at alle trafikkdirigenter skal følge OAV, når de utfører arbeid på kontrakter for Vegvesenet.

– Dette vil gi en likebehandling på lønns- og arbeidsvilkår i bransjen, sier Lien.

Han understreker at Statens vegvesen har et påseansvar med tanke på HMS. Det stilles krav i kontraktene til Vegvesenet at de ansatte skal ha lønn etter gjeldende tariffbestemmelser i landsomfattende avtaler. Derfor tok Vegvesenet opp saken med partene for avklaring om å benytte OAV.

– Det er viktig at seriøse firmaer innen trafikkdirigering ikke blir utkonkurrert av firmaer som bevisst benytter overenskomster med vesentlig lavere satser, sier han.

Må beherske norsk

Det er også stilt krav om at trafikkdirigenter må beherske norsk.

– Det er viktig at trafikkdirigentene kan kommunisere med trafikantene på et språk de forstår. Det er mange som spør om hvor lenge det blir å vente når de blir stoppet, sier Lien.