Enklere med kopi av vognkort på tilhenger

Det er viktig å ha med vognkort til tralla eller hengeren. Men det kan være litt styrete, og er fort gjort å miste. Nå har Statens vegvesen iverksatt en prøveordning som skal gjøre det enklere å ha med kopi av vognkort, og oppbevare originalen trygt. (Oppdatert: Prøveordning forlenget)

Vognkort skal alltid følge med kjøretøyet under kjøring. Også på registreringspliktige tilhengere. Det fremgår glassklart av vegtrafikkloven § 17 og forskrift om bruk av kjøretøy § 2-8.

Vognkortet er innehaverens bevis på eierskap til kjøretøyet, og kreves i hovedsak medbrakt i original.

Annonse

Vanlig kopi av vognkort

Nå er det iverksatt en prøveordning som skal gjøre det enklere å ha med en vanlig kopi av vognkortet.

Oppdatering: Den opprinnelige artikkelen ble skrevet i april 2020. I et brev/rundskriv i mars 2021 opplyser Statens vegvesen at prøveordningen er forlenget på ubestemt tid. 

I dag gjelder en ordning som tillater bruk av attesterte vognkortkopier for tilhengere og traller med tillatt totalvekt over 7,5 tonn, og der kjøretøyet har vognkort av gammel type. Det vil si vognkort med kun én del.

Annonse

– Statens vegvesen har fått tilbakemelding fra bransjeaktørene om at kravet til medbringelse av vognkort til tilhengere byr på en del problemer i praksis, sier etaten i et brev om pilotordningen.

Vognkortet er normalt oppbevart i en egen beholder som er fastmontert på tilhengeren. Ofte blir dette dokumentet mistet eller skadet, som igjen medfører gebyr ved kontroll.

Norskregistrerte tilhengere i alle vektklasser

Statens vegvesen har derfor besluttet å innføre en pilotordning for bruk av kopi av vognkort for norskregistrerte tilhengere i alle vektklasser.

Tysse tipphenger BL. (Foto: Tysse).

Tysse tipphenger BL. (Foto: Tysse).

Ordningen vil kun omfatte kjøring i Norge, og vil bare gjelde tilhengere.

– Dersom kopi av vognkort medbringes, er det ikke nødvendig å medbringe originalt vognkort under kjøring. Det er ikke et krav at kopien skal attesteres på en trafikkstasjon, sier Statens vegvesen.

Ordningen innebærer dermed en utvidende tolkning av vegtrafikkloven § 17 og bruksforskriften § 2-8, spesifikt for denne kjøretøytypen.

– Ved bruk av digitale løsninger er det nå mulig å gjøre oppslag for å kontrollere dataene i de kopierte vognkortene om kjøretøyet blir stanset i kontroll. Denne kontrollmuligheten er med på å minimere risikoen for misbruk. Kontrollørene kan gjøre oppslag for å se om den fremviste kopien er av riktig dokument, sier Statens vegvesen.

MEF: – Enklere for medlemmene

Innføringen av pilotordningen innebærer at det ikke skal ilegges gebyr for manglende originalt vognkort for tilhengere som er omfattet av pilotordningen.

En kopi av vognkort skal betraktes som sidestilt med originalt vognkort.

Espen Wicken fra OKAB har vært med å arrangere dette fire ganger tidligere, og han har aldri sett et så høyt nivå på deltakerne før. (Foto: Runar F. Daler).

Espen Wicken. (Foto: Runar F. Daler).

– Det er et skritt i positiv retning. Vi i MEF er glad for at Statens vegvesen har tatt hensyn til innspill fra oss og andre aktører innen transport, sier fagsjef Espen Wicken i MEF.

Han mener den endringen berører mange medlemsbedrifter i MEF, og vil gi en lettere hverdag for alle som trekker henger med lastebil.
– Nå kan man ha kopi av vognkortet til den hengeren eller de hengerne man pleier å trekke. Til nå har man vært nødt til å ha med originalen. Det originale vognkortet kan fort være gjenglemt, rotet bort eller ødelagt. Man ble da ilagt gebyr for ikke å ha med seg originalt vognkort. Med den nye ordningen slipper man dette. Nå kan originalt vognkort oppbevares trygt, og en kopi oppbevares i aktuelle trekkvogner, sier Wicken.

Pilotordningen trer i kraft fra 15. mars 2020 og varer frem til 15. mars 2021 med mulighet for ytterligere forlengelse.