Ny daglig leder i Basal

Geir Skjørberg (57) er ansatt som daglig leder i Basal. Tar over «spakene» i april.

– Basal er et konsept og system som fungerer veldig, veldig bra. Jeg gleder meg til jobben med å drive det videre, sier Geir Skjørberg i en pressemelding.

Han er utdannet markedsøkonom, og har mange års erfaring fra byggevaresektoren. Sist fra Christiania Spigerverk, der han var administrerende direktør i fem år. VA-sektoren kjenner han også godt til. Nå ser han fram til å jobbe sammen med eiere og bedrifter med felles mål.

Annonse

VA-sektorens utfordringer

– Basal har greid å skape et konsept og system som fungerer veldig, veldig bra. Først og fremst skal jeg sørge for at den jobben som allerede er satt i gang i Basal videreføres. Vi skal også tilføre nye elementer, utnytte digitale plattformer, intensivere vår tilstedeværelse i media og aktivt bearbeide byggherre, prosjekterende og utførende, sier han.

Ifølge Skjørberg er miljø, overvannshåndtering og renseteknologi blant de viktigste utfordringene VA-sektoren står overfor. Standardisering av løsninger er viktig for å bygge gode, miljøvennlige løsninger på en effektiv måte.

Komplett løsning

– Jeg tror også det blir viktigere fremover å kunne levere en komplett løsning for byggherrene. Aqua-Safe vannkum er et eksempel på dette, sier han.

Geir Skjørberg tar over etter Erik Bjørløw Dye, som nå blir pensjonist etter 18 år som daglig leder i Basal.

Basal er Norges største VA-leverandør, med rør og kummer i betong som viktigste produktområder. Vi er store på produksjon av avløpsrør, løsninger for fordrøyning, infiltrasjon og overvannshåndtering, samt vannkummer og renneløpskummer.

Basal er organisert som en kjede og eies av 14 produsenter og leverandører av VA-produkter, som distribuerer fra totalt 28 steder spredt rundt i hele Norge.