Permitteringer og karantene skaper stor usikkerhet

Lærdal Maskin AS lever av å leie ut folk og maskiner til større entreprenører. Nå har de fått stoppordre og må i karantene. – Vi ser lys i tunnelen, men vet ikke hvor lang tunnelen er, sier Morten Lærdal. Ansatte i AS får full lønn i 20 dager. Eiere av ENK-foretak får også langt på vei dekning.

Store deler av norsk næringsliv er på vei inn i en brutal bråstopp ingen forventet. Det er foreløpig ikke klart akkurat i hvor stor grad dette rammer bygg og anlegg.

Utleie til større entreprenører

Det er imidlertid ingen tvil om at det får store konsekvenser for mange.

Annonse

Småbedrifter som lever av å leie seg ut til større entreprenører er en utsatt gruppe. Det har Lærdal Maskin AS fått erfare. Den lille bedriften med tre ansatte og én innleid holder til på Sandeid i Vindafjord kommune i Rogaland.

– Vi baserer oss en del på utleie med maskiner til større entreprenører. Der har vi fått beskjed om midlertidig stopp, da de må prioritere seg selv. Det har vi full forståelse for. Jeg antar de også sliter med å få plassert sine egne folk på prosjekter i forskjellige kommuner med ulike karantenepåbud, sier Morten Lærdal.

I tillegg forventer han at egne prosjekter blir utsatt eller stopper opp på grunn av søknader til kommuner med redusert kapasitet som følge av karantene eller omprioritering av ressurser.

Alle mann i karantene

Bedriften har to ansatte og én innleid sittende i to ukers karantene etter en messereise til Conexpo i USA. Søndag kveld kom en ventet beskjed fra kommunen om karantene på all inn- og utreise.

– Da står alle mann i 14 dagers karantene, sier Lærdal.

– Hva nå?

– Vi må bare vente og se. Vi jobber aktivt med å skaffe kapital, og få betalingsutsettelser på leasinger og skatter og utgifter til stat og kommune. Det er godt at både stat og kommuner jobber med tiltak for lette situasjonen. Vi ser lys i tunnelen. Men det er vanskelig å se framover når man ikke vet hvor lang tunnelen er, sier Morten Lærdal.

Som AS kan Lærdal i alle fall konstatere at både han selv og to ansatte får kompensert lønnstapet gjennom dagpenger fra Nav.

Uvisshet for ENK-eiere

Fjerdemann er innleid med sitt eget ENK-foretak, som så mange småbedrifter i anleggsbransjen. Disse lever i en vesentlig større usikkerhet nå. I utgangspunktet bærer ENK-foretakseiere den hele og fulle risikoen på egen rygg, uten rett til dagpenger eller andre støtteordninger.

– Jeg har hatt faste oppdrag for noen store bedrifter. De har over natten bestemt at innleie ikke er aktuelt før tidligst etter påske på grunn av viruset. Inntektsgrunnlaget forsvant, og er borte i minst tre-fire uker.

Det sier «Roger», en énmaskineier som vi har vært i kontakt med. Han ønsker ikke å stå fram med navn, fordi han ønsker å komme seg i innleie igjen så fort som mulig.

Hjelp og bistand fra hvor?

Nå lurer han på hvor de som driver enkeltmannsforetak få hjelp og bistand fra.

– Det er godt med utgifter på denne tiden av året også. Mange enkeltmannsforetak er med på å holde dette landet i gang. Takken nå ser ut til å være en beskjed om å klare oss selv, sier «Roger».

Som selvstendig næringsdrivende opparbeider du deg ikke rett til dagpenger av det du tjener. Du mottar ikke lønn, betaler ikke arbeidsgiveravgift, men disponerer selv overskuddet i foretaket. Som ansatt i eget aksjeselskap (AS) er du ikke selvstendig næringsdrivende, og du har som hovedregel like rettigheter til dagpenger som andre arbeidstakere.

Ansatt i eget AS

Når du er ansatt i et aksjeselskap er du arbeidstaker. Du kan derfor permitteres, og du kan ha rett til dagpenger.

Dette gjelder også når du selv eier selskapet, og selv om du er den eneste ansatte. Du er da både den permitterte som søker dagpenger og arbeidsgiver som skal dokumentere situasjonen i bedriften.

Maskineiere med ENK-foretak er her i en lignende situasjon som artister og en hel del kulturarbeidere i frilansvirksomhet. Selvstendig næringsdrivende i den kategorien er ikke dekket av dagpenger eller krisepakken på 100 milliarder kroner Regjeringen offentliggjorde søndag.

Mandag morgen ble opposisjonen på Stortinget og Regjeringen enige om en tiltakskpakke. Her framgår det blant annet at permitterte ansatte får full lønn i 20 dager.

Selvstendig næringsdrivende får en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G, knapt 600.000 kroner.

Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart, og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.