Ny elektronisk formidling av arbeidskraft bak spaker og ratt

En ny elektronisk «arbeidsformidling» åpner i dag. Transportkonsernet Cognia setter opp ny løsning som formidler ledige jobber og hender blant sjåfører og maskinførere. Tjenesten er gratis og åpen for alle.

I dag åpner Linx Sjåførformidling. Det er en ny, hurtigutviklet digital løsning for formidling av ledig personell til transport- og anleggsbransjen.

Ledige sjåfører og maskinførere

Cognia Technology har lansert tjenesten, som skal tilgjengeliggjøre ledige sjåfører og maskinførere. Tjenesten er for både permitterte arbeidstakere og bedrifter som har akutte behov for å levere varer og tjenester i en verden som står foran betydelig utfordringer.

Annonse

– Målet er at flest mulig sjåfører og maskinoperatører som har lyst og mulighet til å gjøre en innsats registrerer seg på tjenesten. Transportører og entreprenører kan enkelt søke seg frem til aktuelle kandidater tilpasset bedriftens spesifikke behov og ta direkte kontakt.

Grant Larsen er konsernsjef i Cognia, som står bak tjenesten Linx Sjåførformidling.

Det sier konsernsjef Grant Larsen i Cognia i en pressemelding.

Med denne løsningen vil selskapet bidra til at samfunnet i minst mulig grad stopper opp på grunn av mangel på sjåfører og maskinførere.

Store utfordringer

– Covid-19 epidemien har gitt ett betydelig antall selskaper store utfordringer med å skape inntekter som en konsekvens av at markedet de opererer i er redusert eller forsvunnet helt. Vi ser en imponerende dugnadsånd på mange områder for å støtte bedrifter og privatpersoner i en krevende periode. Samtidig opplever vi at andre virksomheter mangler personell. Være seg på grunn av økte oppdragsmengder, eller fordi det er sykdomsrelatert frafall blant de ansatte, sier Cognia i pressemeldingen.

Transport og drift er definert som et samfunnskritisk område slik at det bli distribuert mat, medisiner og annet utstyr til den norske befolkningen som er kritisk i en tid som denne. Og ikke minst at veier blir holdt åpne og farbare for denne transporten.

Redusert aktivitet

– Dessverre er det en del transportoppdrag som også blir redusert fordi AS Norge reduserer aktiviteten betydelig. Dette skaper et behov for å etablere en effektiv dialog mellom sjåfører som er tilgjengelig for transportoppdrag og de transportbedrifter som har behov for økt sjåførkapasitet, sier Cognia i pressemeldingen.

Selskapet har vært raskt ute med å omdisponere programmeringsressursene i konsernet for å lage den formidlingsplattformen der ledige sjåfører, maskinførere, transportører, bussoperatører og entreprenører kan finne hverandre raskt.

– Vi har snudd oss raskt. Med de ressursene vi har i dag har vi utviklet den nye nettbaserte plattformen, sier IT- og utviklingssjef Kim Finkenhagen i Cognia Technology.

Ledige hender og jobber

Her skal ledig personell innen transport og anlegg raskt kunne finne bedrifter som mangler personell til sine biler og maskiner.

– Tjenesten er selvfølgelig helt gratis både for sjåfører og bedrifter, sier Finkenhagen.

Han presiserer dessuten at dialogen foregår utelukkende mellom mulig arbeidsgiver og sjåfør. Dette er ikke en bemanningstjeneste med utleie av arbeidskraft, men altså en nettbasert løsning som tilrettelegger for enkel dialog mellom aktørene.

Transportonsernet Cognia eier blant annet Volvo- og Renaultforhandler Volmax, personbilforhandlerkjeden Bil-Service Personbiler, et eiendomsselskap samt Cognia Technology. Sistnevnte har utviklet en skybasert plattform for merkeuavhengig flåtestyring av anleggsmaskiner og kjøretøy.