Geminor ber avfallsbransjen holde hjulene i gang

Koronaviruset er i ferd med å skape store utfordringer for avfallsaktørene både i Norge og resten av Europa. Nå løfter sjefen i gjenvinningsselskapet Geminor en advarende finger:
– Avfallsbransjen er en del av den samfunnskritiske infrastrukturen.

– Det må ikke stoppe opp, sier administrerende direktør Kjetil Vikingstad i en pressemelding fra gjenvinningsselskapet Geminor.

Utbruddet av koronavisuset COVID-19 rammer store deler av samfunnet og er i ferd med å bli en betydelig utfordring for avfallsindustrien i Norge og Europa.

Annonse

Opprettholde innsamling og håndtering

Om man i denne perioden ikke klarer å opprettholde innsamlingen, behandlingen og slutthåndteringen av alt avfallet samfunnet produserer, kan konsekvensene bli store.

Geminor-direktøren ber innstendig om at at hjulene holdes i gang.

Kjetil Vikingstad. (Foto: Geminor)

– Vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon. Alle bør ta forhåndsregler for å unngå å spre smitte, sier han.

Samtidig minner han om at man etter beste evne må holde hjulene i gang sammen med bransjen, for å unngå opphoping av søppel i logistikk- og verdikjeden.

Fare for skadedyr og brann

– En situasjon hvor avfall ikke hentes har betydelige konsekvenser. Glant annet i form av økt fare for skadedyr, brannfare og spredning av sykdommer. Dette er en situasjon vi må ta grep for å unngå, sier Kjetil Vikingstad.

Han mener flere bransjeaktører nå bør innføre beredskapsplaner og få kartlagt mulige løsninger for å sikre stabil drift i tiden som kommer.

Samarbeid og kommunikasjon

Som internasjonal gjenvinningsaktør har Geminor kontakt med hele verdikjeden i inn- og utland.

Selskapet går nå i dialog både med avfallsprodusenter, mottakere, transportører og myndigheter for å se på mulige løsninger for å sikre stabil drift av renovasjonstjenester og mottakskapasitet i tiden som kommer.

– Vi anbefaler alle bransjeaktører å holde hjulene i gang. Mottaksanlegg og forbrenningsanleggene må driftes etter beste evne. Når stadig flere blir rammet av koronaviruset vil dette skape utfordringer både hva gjelder transport, lagring, logistikk og mottakskapasitet. Det vil kunne få økonomiske konsekvenser for mange. Fleksibilitet og nye løsninger blir nøkkelord fremover, og vi trenger «alle mann ved pumpene», sier Kjetil Vikingstad.