EØS-borgere får fortsatt dra på jobb i Norge

Grensene blir nærmest stengt fra mandag. Norske statsborgere får fortsatt komme inn. Det gjør også EØS-borgere som jobber i norske bedrifter.

Lørdag varslet statsminister Erna Solberg betydelig strengere grensekontroll fra mandag. Flyplasser og havner er delvis stengt, og grensekontrollen betydelig strengere.

Det har skapt bekymring hos entreprenørbedrifter med utenlandske ansatte. MEF har fått flere spørsmål fra medlemmer om svenske arbeidere som dagpendler.

Annonse

Fortsette som før

– Vi har hatt kontakt med justisdepartementet. De sier dette er hensyntatt i regelverket slik at disse arbeiderne kan fortsette som før, sier MEFs Julie Brodtkorb.

Dette bekreftes i en pressemelding fra Justisdepartementet.

– I den situasjonen vi er nå, må vi konsentrere oss om å stoppe spredningen av smitte i Norge. Da er det helt essensielt at vi ikke importerer ytterligere smittefare fra utlandet. Likevel vil regjeringen sørge for at nordmenn som er i utlandet og de som bor eller arbeider i Norge, fortsatt slipper inn i landet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

For å sikre dette, jobbes det med en ny forskrift om bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge.

– Det vil fastsettes unntak for EØS-borgere og deres familiemedlemmer som er bosatt i Norge. Det legges opp til unntak også for EØS-borgere som jobber i Norge, opplyser departementet.