Avfallsbransjen stopper ikke opp

Fra og med onsdag 18. mars stenges alle gjenbruksstasjoner i Oslo kommune. Også andre steder i landet stenger kommunale og interkommunale selskaper gjenvinningsstasjoner for sine innbyggere. Private selskaper kan være redningen.

Stengingen av gjenbruksstasjonene i Oslo kommune varer i utgangspunktet ut uke 13.  Det er et forebyggende tiltak for å hindre smittespredning mellom ansatte og kunder. Kommunen ønsker ikke å opprettholde en tjeneste som kan medføre at folk reiser og samles unødvendig.

– Jeg skjønner at det kan være fristende å rydde i boder og garasjer når man likevel er hjemme, men det er for mange som møter opp på gjenbruksstasjonene våre nå, og derfor må vi ta disse grepene. Vi ber om forståelse for at smittevernhensynet går foran, sier Raymond Johansen i en pressemelding på Oslo kommunes nettsider.

Annonse

– Kontakt de private selskapene

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) melder om at deres medlemsbedrifter står parat til å ta imot avfall fra husholdningene.

– MEFs private avfallsselskaper vil gjerne minne folket om at de fortsatt er i drift og at innbyggere som ikke lenger får levert sitt avfall kan kontakte de private selskapene og bestille container. Det sier Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef for gjenvinning og avfallshåndtering i MEF.

– Vi har akkurat hatt møte med Miljødirektoratet, som gjør det de kan for å sikre at både deponier, forbrenningsanlegg og materialgjenvinningsanlegg går for full kapasitet. MEF håper at dette vil ta unna for presset som bygger seg opp i husholdningene, sier han.

Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef avfall og gjenvinning i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). (Foto: Runar F. Daler).

Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef avfall og gjenvinning i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). (Foto: Runar F. Daler).

Frigjør kapasitet

– Samtidig som stadig mer avfall oppstår hjemme har svært mange kontorer, kjøpesentra og næringer redusert sin bemanning og sin aktivitet. Dette frigjør mye kapasitet hos de private avfallsselskapene som de gladelig bruker på å hente mer avfall fra borettslag og fra privathusholdninger, fortsetter Huse-Fagerlie.

– Mange av våre medlemmer har også utfordringer med smittefare og enkelte ansatte i karantene. Dette håper vi å løse gjennom å få dispensasjon fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene underlagt Vegdirektoratet. Får vi dette på plass vil det være «alle mann til pumpene» i privat sektor.

HMS- og smittevernfokus

– MEFs fokus er nå å sikre at våre medlemmer tar HMS på største alvor og tenker på smittefaren ved henting av avfall fra husholdningene. Vi er sikre på at de private aktørene kommer til å kunne kjøre for fullt også etter at gjenvinningsstasjonene stenger ned, avslutter Huse-Fagerlie.