Lyser ut driftskontrakter på nær 600 millioner på Sunnmøre

Møre og Romsdal fylkeskommune har lyst ut to drifts- og vedlikeholdskontrakter. Til sammen 934 kilometer fylkesvei, med varighet fem år. Forventet kontraktsverdi totalt 590 millioner kroner.

Møre og Romsdal fylkeskommune har lyst ut to kontrakter på drift og vedlikehold av til sammen 934 fylkesveier på Sunnmøre i fem år. Det framgår av denne artikkelen, med videre linker til selve utlysingen.

Søndre Sunnmøre

Den ene kontrakten er for kommunene Fjord, Sykkylven, Stranda, Ørsta og Volda og deler av Ålesund.

Annonse

Drift av 526 kilometer fylkesvei og tilhørende anlegg. Veiene har en gjennomsnittlig trafikk på 10-5 600 kjøretøy i døgnet.

Kontrakten har en anslått verdi på 350 millioner kroner eks mva.

Nordre Sunnmøre

Den andre kontrakten er for resten av Ålesund kommune, samt kommunene Sula, Giske og Vestnes.

Drift av 408 kilometer fylkesvei og tilhørende anlegg. Gjennomsnittlig trafikk 6-16 000 kjøretøy pr døgn.

Kontrakten har en anslått verdi på 240 millioner kroner eks mva.

Sommer og vinter

Den som får oppdraget skal utføre drifts- og vedlikeholdsarbeid etter kravene satt i kontrakten. Det vil si eksempelvis brøyting og strøing om vinteren og kantslått, grøfterensk og feiing om sommeren.

Hele året skal driftsentreprenørene følge med på veier, bruer og tunneler slik at det er trygt å bruke veinettet.

Størst først

– Vegane som blir brukt mest og som har ein viktig funksjon for fylket vårt blir prioritert høgast. Det betyr at brøytebilen og strøbilen køyrer mykje oftare på Lerstadvegen der det køyrer 16000 bilar i døgnet enn på fylkesvegane der det køyrer berre nokre få bilar kvar dag.

Det sier Karl Inge Vestre Hauge i Møre og Romsdal fylkeskommune. Han er prosjektleder for drift av veier på Sunnmøre.

Kontrakten har en varighet på fem år, med opsjon på ett år forlengelse. Tilbudsfristen er 16. april, oppstart 1.september.

Entreprenøren som tilfredsstiller kravene og har den laveste prisen vil bli innstilt til oppdraget. Planen er å signere kontrakt før sommeren, opplyser Møre og Romsdal fylkeskommune.