Peab bygger heldigital E6 i Trøndelag med ny Gemini maskinstyring

Nye Veier kjører heldigital gjennomføring av E6-utbyggingen mellom Kvål og Melhus, sør for Trondheim. Peab har tatt i bruk en nyutviklet maskinstyring fra Powel Construction. Helautomatisk dataflyt mellom Gemini Terreng og utstyret i felt.

Peab er den første i Norge til å ta i bruk den flunke nye Gemini Maskinstyring, som sies å effektivisere dataflyten mellom maskin og kontor. Powel-løsningen sikrer digital samhandling mellom anleggskontoret og maskiner og annet utstyr ute på anleggsplassen.

Dette effektiviserer dataflyten og bidrar dermed til bedre kvalitet i prosjektet, opplyser Powel Construction i en pressemelding.

Annonse

Enklere arbeidsdag

– Maskinstyringsløsningen til Powel vil forenkle arbeidshverdagen til de som jobber med maskinstyring, sier BIM-ansvarlig Eirik Bolstad i Peab Anlegg.

Maskinstyringsløsningen fjerner manuelle operasjoner ved dataoverføringen. Maskinstyrings- og stikningsdata sendes direkte fra programvaren Gemini Terreng ut til maskiner og utstyr i én enkelt operasjon. Gemini maskinstyring håndterer ulike filformater automatisk, og skal sikre at alle jobber med siste versjon av prosjekttegningene.

Innmålte data sendes også tillbake til Gemini Terreng og sikrer dermed en effektiv toveiskommunikasjon mellom kontor og felt.

Stor interesse

– Interessen for maskinstyringsløsningen vår har vært stor. Vi er veldig glad for at Peab ønsker å bruke løsningen i et så stort prosjekt som utbyggingen av E6 mellom Kvål og Melhus, sier daglig leder Frode Solem i Powel Construction.

Han er sikker på at den nye Gemini Maskinstyring vil effektivisere dataflyten i prosjektet og lette kommunikasjonen mellom kontor og felt.

Fakta E6 Kvål-Melhus:

  • Lengde: 7 km ny firefelt motorveg.
  • Byggetid: 2019 til 2022
  • Kontraktssum:  850 MNOK eks mva
  • Involverte: Nye Veier, Cowi og Peab Anlegg
  • Powel sine IT-løsninger er i bruk under prosjektet.

Digitaliserer i IPL-kontrakt

Det er ikke uten grunn at Peab Anlegg jobber hardt med å digitalisere og effektivisere arbeidsflyten i sine prosjekt. Nye Veier er først ut i norsk anleggsbransje med å benytte IPL-kontrakt, integrert prosjektleveranse.

Dette innebærer et kontraktuelt samarbeid mellom byggherre, entreprenør og rådgiver i alle faser av prosjektet. Partene forplikter seg til å være samlokalisert, samarbeide tett og bruke digitale verktøy som sikrer effektiv prosjektgjennomføring.

– For å lykkes med en effektiv prosjektgjennomføring, har vi inngått et tett samarbeid med programvareleverandøren Powel. Sammen skal vi sikre at sjekklister, maskinstyring og mest mulig arbeid både på kontoret og ute i felt dokumenteres og kvalitetssikres gjennom effektive og gode digitale verktøy, sier Eirik Bolstad.

Powel har også tidligere samarbeidet tett med Peab Anlegg i forbindelse med både vei og vindkraftutbygging. Programvareprodusenten er stolt over at Peab vil bruke flere av Powels IT-verktøy for å effektivisere arbeidet spesielt ute i felt.

– Avtalen innebærer også innovasjon og videreutvikling av våre løsninger, og resultatet fra dette prosjektet vil gjøres tilgjengelig for våre kunder i tiden som kommer, sier Frode Solem.