En av disse vinner ny HMS-pris

If og MEF skal sammen kåre Årets foregangsbedrift innen HMS-arbeid. Fire kandidater er valgt ut. Her er de.

En helt ny pris ser dagens lys på Arctic Entrepreneur i januar. Forsikringsselskapet If og MEF skal kåre Årets foregangsbedrift i HMS-arbeid.

Kriterier i utvalget

  • En foregangsbedrift og trygg arbeidsplass
  • Godt og velfungerende HMS-system
  • Gode systemer for RUH og avviksoppfølging
  • Gode rutiner for opplæring og oppfølging av ansatte i skadeforebygging.

Kandidatene har blitt foreslått, vurdert og silt i løpet av høsten. Nå gjenstår disse fire i en finalerunde.

Annonse

Roald Madsen AS – Tromsø

F.v. verneombud og lastebilsjåfør Anders Norum, HMSK-leder Karianne Heimdal, daglig leder Rune Madsen, prosjektleder Leif Mathis Utsi, prosjektleder Eskild Ovesen og formann Ari Daniel Paltto. (Foto: Roald Madsen AS)

Roald Madsen AS i Tromsø er inne på sitt 46. år som maskinentreprenør. Med en sterk satsning på HMS har bedriften de siste årene klart å balansere stor vekst med å etablere seg desto tydeligere som en trygg og sikker arbeidsplass.

Ifølge Roald Madsen AS er det det å ha et etablert HMS-system kun en del av jobben: Den virkelige innsatsen er at alle som arbeider i bedriften jobber sammen mot samme mål: En god og sikker arbeidsplass.

Arvid Gjerde AS – Innfjorden

F.v. Hans Trygve Hestad, Tommy Andre Venås, Joacim Moen Volle og Kim Haga i Arvid Gjerde AS reparerer skadet autovern. (Foto: Arvid Gjerde AS)

Med et egenutviklet HMS-system og en egen Gjerdeskole for nyansatte er det åpenbart at Arvid Gjerde AS tar HMS på alvor. På ordentlig. Utover aktiv bruk av avvikssystemet gjennomfører de daglige HMS-samtaler før oppstart av arbeidsoppgavene. Digitale sikker jobbanalyser (SJA) utarbeides til alle oppdrag og deles med alle som er på stedet. Inklusive oppdragsgiver. Dette gir kundene Arvid Gjerde AS mye skryt for.

Arvid Gjerde AS kurser ansatte to uker hvert år med hovedfokus på HMS og erfaringsoverføring. Hvert år behandler de over 700 avviksrapporter som gjør alle medarbeiderne og selskapet bedre. Kontinuerlig forbedring er svært viktig og ISO-sertifikat innen HMS, miljø og kvalitet hjelper selskapet å opprettholde stort fokus på dette. Forbedring og HMS finner vi også igjen i selskapet slagord: «Enda bedre. Hver dag. For å redde liv langs vegen.».

Harstad Maskin AS – Harstad

HR-leder Maren Simonsen t.v. og daglig leder Elisabeth Vollstad Moe. (Foto: Harstad Maskin)

Hos Harstad Maskin AS er metodikken «læring gjennom å evaluere egne feil». Det ser ut til å være en vinnende strategi.

Her er både ledelse og ansatte involverte i arbeidet. Alle holder stort HMS-fokus, uavhengig av størrelsen på prosjektet. Det har ledet til blant annet et historisk lavt sykefravær i fjor. I 2018 fylte bedriften 30 år. Fremover vil de jobbe med å beholde det gode arbeidsmiljøet alle medarbeiderne sammen har skapt gjennom tre tiår.

Bertelsen & Garpestad AS – Egersund

F.v. maskinkoordinator Terje Rugland, prosjektingeniør Lars Martin Vika og HMS-/KS-ansvarlig Paul Ivar Hov. (Foto: Bertelsen & Garpestad)

Med over 60 år på nakken er Bertelsen og Garpestad AS en godt etablert maskinentreprenør. Selskapet har meget godt etablerte HMS-rutiner.

Utover et velfungerende HMS-system og etablerte prosedyrer for avviksrapportering, deler de jevnlig ut en oppdatert HMS-bok til alle ansatte. Selskapet har laget skreddersydde løsninger for opplæring og trening. Her forteller mange ansatte om en god og trygg arbeidsplass, der sikkerheten har første prioritet.