Kilen i HK-festet åpnet seg uten forvarsel

Egil Holtet vred skuffa rundt og strakk seg så langt og høyt opp maskinen greide. Da slapp HK-festet på stikka taket. Tiltrotator og skuffe slet seg løs, og gikk kast i kast – nedover mot hytta.

SARPSBORG: Det er en helt vanlig dag, i overgangen mellom sensommer og høst. Egil Holtet sitter i hytta på sin Komatsu nitonner. En god maskin gjennom alle 4600 timene den har gått siden han kjøpte den ny i 2010.

Han jobber på baksiden av et næringsbygg, med rassikring av en skråning med jord, stein og andre løsmasser på baksiden av bygget. Holtet vrir tilten rundt sånn at skuffa står i forgraverstilling, og strekker seg så langt aggregatet går oppunder toppen av skråningen for å lirke unna en stein der oppe.

Annonse

Åpnet HK-feste

Uten forvarsel åpner Klepp HK-festet på stikka seg. Tiltoratoren faller av, bøyer slangefester på begge sider og sliter av koblinger, slanger og kabler. Sammen med skuffa går den kast i kast nedover skråninga mens hydraulikkoljen spruter.

Heldigvis treffer den flere hundre kilo tunge klumpen ikke hytta, men legger seg til ro ved siden av maskinen.

Hva har skjedd?

ADVARER: Egil Holtet advarer mot å la den mekaniske låsen stå åpen.

Selv mener Holtet at at den utløsende faktoren lå i å vri tilten rundt til forgraverstilling, samtidig som aggregatet ble strukket ut i maksimal lenge og høyde. Da var det ikke hydraulisk trykk nok igjen til at den lille sylinderen som holder kilen i HK-festet på plass greide å gjøre det. Den mistet trykket, kilen åpnet seg og tiltrotatoren falt av fra den verst tenkelige posisjonen.

Klepp Mek HK-festet har en mekanisk låsetapp. Den sto i åpen stilling.

– Med det samme jeg hadde kjøpt maskinen måtte jeg få hjelp av en tekniker til å få låst opp HK-festet for å ta av tilten. Jeg visste ikke om den låsetappen, og den var da låst, sier Egil Holtet.

– Javel. Hva skjedde da?

– Jeg fikk beskjed av teknikeren om at den ikke trenger å være låst. Han ga klart inntrykk av at systemet holder kilen godt nok på plass med hydraulikken. Tappen har ikke vært låst siden 2010, sier Holtet.

Ny beskjed

Etter uhellet kom en annen tekniker fra Hesselberg for å undersøke og gjøre reparasjoner. Nå får Holtet en helt annen beskjed enn den gangen i 2010.

– Dette hadde ifølge teknikeren ikke skjedd om jeg hadde gravd med skuffa rotert andre vei, som bakgraver. Nå sier Hesselberg at det er min egen skyld, siden låsetappen sto åpen, sier Holtet.

Like etter det potensielt livsfarlige uhellet ringte Egil Holtet til kompis og kollega Roy Pedersen. Vi møter de to karene på tomta der det skjedde. De to erfarne maskinentreprenørene er dypt rystet over det som lett kunne blitt en alvorlig ulykke med tap av menneskeliv.

RYSTET: Egil Holtet (t.v.) og Roy Pedersen er rystet over at HK-festet kan slippe taket uten forvarsel.

– Livsfarlig. Tenk på hva som kunne skjedd, for eksempel om dette hadde skjedd ved VA-arbeid med folk i grøfta. Vi driver ofte med sånt, sier Holtet.

De er begge tydelig frustrert over det de mener er en alvorlig feil som er umulig å se. De ønsker å advare andre, og mener maskinleverandøren burde tatt en større del av ansvaret for dette.

Advarer andre

ÅPEN: Den mekaniske låsetappen har stått åpen fra 2010 til høsten 2019.

– Det står ingenting om låsetappen noe sted i papirer vedrørende maskinen. Ikke at den finnes, ikke at den skal være låst. Det bør ikke hende noen andre, at HK-festet bare løser ut tilten uten noe som helst signal, sier Roy Pedersen.

Testing ved å dra skuffen mot bakken etter skuffeskifte sitter godt i ryggraden. Det ble gjort også sist Egil Holtet skiftet skuffe. Likevel slipper altså HK-festet taket i tiltrotatoren en god stund senere.

– Vi har ingen mulighet til å teste for den feilen som oppsto her. Å ta av tilten er en stor prosedyre med mange operasjoner. Det skal være sikkert, for å unngå farlige situasjoner. Og så slipper den taket så lett på grunn av noe som dette. Det er ikke bra, mener Holtet.

Egil Holtet kjøpte maskinen ny i slutten av 2010.

Maskinen er levert og servet av Hesselberg Maskin AS. Det var også derfra en tekniker rykket ut til reparasjon etter uhellet. Reparasjon av skader og skifte av sylinder har blitt fullt ut fakturert maskineier Egil Holtet, med tett på 30 000 kroner eks mva. Kostnader på en ukes ståtid på maskinen kommer i tillegg.

Råder til å bruke låsen

– Hesselberg Maskin og Klepp Mek burde tatt ansvaret for dette, og ikke lagt det over på brukeren. De bør i alle fall gå ut og advare folk om faren ved dette.

– Hva er ditt råd til de som leser dette?

– Finnes det en mekanisk lås på HK-festet, så bruk det! På mitt HK-festet er det klistret et varsel om at låsetappen skal være låst «dersom det er folk i nærheten». Det er feil. Den må være låst uansett, sier Egil Holtet.

Uklar årsak

– Årsaken til at sylinderen mister trykket her er uklart. Dersom vi tar for gitt at det her ikke er feil på slangebruddventil, ikke operatørfeil og at det heller ikke er feil på hydraulikken til bæremaskin, så står vi igjen med at det er en feil med sylinder i hurtigfeste eller at hydraulikkolje inneholder urenheter.

Det sier Magne Oma i Klepp Mek.

Han legger til at han gjerne ville hatt sylinderen til inspeksjon hos Klepp Mek selv eller en kompetent tredjepart. Han finner det svært beklagelig å høre at maskinentreprenør Egil Holtet har mistet utstyr med en Klepp hurtigkobling, og at dette har ført til relativt store utgifter for han.

Ikke hørt om episoden

Han eller andre i Klepp Mek har ikke hørt om denne episoden før nå. Han har derfor ikke kunnet ta stilling til en eventuell erstatning, og det har heller ikke blitt fremmet noe krav mot Klepp Mek i denne saken.

Om det er feil ved sylinderen kan det igjen være snakk om sår i sylinderstag eller slitte pakninger i sylinder. Slike mangler gir som oftest utslag i gradvis forringelse og i noen tilfeller synlige oljelekkasjer.

– At en plutselig mister alt trykk i en sylinder uten noe form for forvarsel er etter våre erfaringer noe som ikke skjer. Det er viktig med rutinemessige kontroller og ettersyn av utstyret, sier Oma.

Forurenset hydraulikkolje

Når det gjelder urenheter i hydraulikkoljen, så tar han det for gitt at maskineier er påpasselig med skifte av filter. Klepp Mek har likevel sett at sylindre inne til reparasjon har inneholdt ganske mye partikler i form av sandkorn og andre urenheter.

Dette kan tette seg i ventiler og hydraulikksystem, og gi redusert funksjonalitet.

Magne Oma påpeker at dette hurtigfestet har vært i drift i nesten ti år. Sikkerhetsanordninger som var standard på den tiden er nokså forskjellig i forhold til dagens standard.

I 2010 hadde Klepps hurtigkoblinger mekanisk lås, en indikatorpinne som viser kilens posisjon og slangebruddventil som sikkerhetstiltak, samt en bryter med dobbel funksjon for å hindre frakobling av utstyr ved uhell. Både bruksanvisninger og klistremerke på produktet påpeker at mekanisk sikkerhetslås alltid skal brukes når det er mennesker i maskinens arbeidsområde. Den mekaniske låsen finnes også på dagen hurtigkoblinger.

Sterkere fokus

– Det har den siste tiden vært sterkt fokus på sikkerheten ved bruke av hurtigkoblinger til gravemaskiner. De fleste produsenter har kommet opp med flere og bedre sikkerhetstiltak de siste årene. Dette gjelder også våre hurtigkoblinger. Vi har heldigvis ikke tidligere opplevd at noen har mistet utstyr med våre hurtigkoblinger, uten at det kan relateres til menneskelig svikt eller at utstyret ikke skulle vært i bruk på grunn av defekter eller dårlig vedlikehold, sier Klepp Mek-sjef Magne Oma.

Lekkasje i sylinder

Hendelsen skyldes en lekkasje i sylinderen, ikke rotasjonsvinkelen på skuffen. Det opplyser Hesselberg Maskin AS.

– Den konkrete reparasjonen var grunnet lekkasje i sylinder. Dette har ingen sammenheng med at mekanisk lås ikke ikke var koblet inn. Skade på maskin eller fare for omgivelsene ville vært unngått ved bruk av den mekaniske låsen.

Kjell Kåre Espedal, Komatsu HB365

Kjell Kåre Espedal i Hesselberg Maskin AS. (Foto: Jørn Søderholm)

Det sier Kjell Kåre Espedal. Han er produktsjef for gravemaskiner i Hesselberg Maskin AS.

Han sier seg lei for at saker som dette oppstår. Han mener det er umulig å si hva som har blitt sagt om dette fra teknikers side på en maskin som ble levert tilbake i 2011 og har gått 5 000 timer.

– Uakseptabel holdning

Generelt sier han at hensyn til helse, miljø og sikkerhet for kunder og ansatte står over alt.

– Holdningen til sikkerhetsutstyr skissert i artikkelen er ikke akseptabelt i vårt selskap, sier Espedal.

Han og Hesselberg Maskin AS er selvsagt godt kjent med problemstillingen rundt redskap som faller av maskiner. Dette gås grundig gjennom ved oppstart på vår klargjøringsavdeling. Han understreker også at farer ved bruk av hurtigfeste er omtalt både i maskinens instruksjonsbokdokumentasjon, fra leverandør av HK-feste og ved merking i maskin og på utstyr.

Kjell Kåre Espedal sier seg på vegne av Hesselberg Maskin svært villig til sammen med MEF å initiere prosjekter på sikkerhet og tilleggsutstyr, for å redusere tilfeller som beskrevet i artikkelen.