Enige om «alt» – unntatt statens VA-ansvar

MEF, Norsk Vann, kommunene og rikspolitikere møttes til debatt om vann og VA. Der var de larmende enige om det meste, så lenge kommunene har ansvaret. Statens pulveriserte og spredte ansvar er det liten interesse for utenom fagmiljøene.

ARENDAL: Norsk Vann trommet sammen til debatt om vann og VA på Arendalsuka. Her stilte Norsk Vann selv med sin ferske direktør Thomas Breen til debatt mot representanter fra MEF, Kommunenes Sentralforbund (KS), KS Bedrift, Huseiernes Landsforbund og et knippe middels sentrale politikere.

Uoversiktlig ansvar

Thomes Trømborg fra Nedre Romerike vann- og avløpsvesen IKS samt rådmann Harald Danielsen fra Arendal kommune innledet før debatten.

Annonse

– Det er uoversiktlig. 40 lover regulerer vannet og ansvaret er fordelt på ti departement. Ingen eier utfordringene, sa Thomas Breen i sin innledning.

– VA skal følge generasjonsprinsippet. Det vil si at vi overtar anlegg som fungerer, vedlikeholder dem og leverer dem videre til neste generasjon. Nå er vi i ferd med å bruke opp anleggene, uten å vedlikeholde dem til neste generasjon. Det er for lite incentiv til å drive utvikling. Vi bruker gårsdagens tekniske løsninger. Det er ikke nok til morgendagens utfordringer, sa Thomes Trømborg.

Også rådmann Harald Danielsen fra vertsbyen Arendal advarte mot at kommunene ikke er økonomisk eller juridisk i stand til å løse utfordringene som kommer.

Selvkost

Mye av debatten dreide seg om finansiering av VA-arbeidet i kommunene. Nærmere bestemt selvfinansiering og gebyr til abonnentene.

MEF-direktør minnet forsamlingen – og politikerne – om en NOU om vann som har ligget i et departement siden 2006, godt begravet av Regjeringen.

– Vi i VA-bransjen greide det sjeldne å bli enige om hva vi skulle foreslår. Dere politikere i opposisjon greide ikke en gang å bruke Askøykrisen til å få saken såpass på agendaen at Regjeringen måtte svare, sa Brodtkorb.

Stortingsrepresentantene Eirik Sivertsen fra Arbeiderpartiet, Ola Borten Moe fra Senterpartiet og Kjetil Kjenseth fikk representere politikerne.

– Vi har VA-anlegg som er i ferd med å råtne på rot. Innlederne her har liten tiltro til folks evne til å forstå og lokalpolitikernes evne til å gjøre det som trengs, sa Eirik Sivertsen. Han var ikke enig i påstanden om at det ikke gjøres noe.

– Kommuner gjør noe, sa han.

– Hva med staten da, spurte debattleder Agnar Kaarbø.

Ingen enkle svar

– Jeg snakker om kommuner. Det henvises til en NOU. Hvis det var så enkelt, så hadde det vært gjort noe med den. Men det er ingen enkle svar på dette, sa Sivertsen.

Den begravde NOU-en kjente Ola Borten Moe ikke til, uten at han var særlig bekymret av den grunn.

– Jeg vet ikke hvorfor den har stoppet opp. Jeg ville trodd det er et tverrpolitisk ønske om å lande dette. Det er et stort etterslep på VA. Og på skolebygg. Og fylkesveier, og kommunale veier. Det er en løpende prioriteringssak. Askøysaken har økt oppmerksomheten på feltet betydelig. Kommunenes politikere kommer til å se på dette på en helt annen måte enn tidligere, sa Ola Borten Moe.

– Tja, hvordan skal vi oppsummere dette? Her er det en mur av velvilje. Ingen er imot, men samtidig er det åpenbart friksjonsflater her, sa debattleder Agnar Kaarbø mot slutten.