Demolition Man

Da han ikke fikk jobb hos rivningsentreprenøren AF Decom, startet han like godt sitt eget firma. Møre Miljøsanering har hatt en eksplosiv vekst, og var gasellebedrift i 2018.

Han er en driftig kar, gründer og daglig leder for Møre Miljøsanering AS, Espen Høidal (37). Verken konsentrasjonsvansker, lese- og skrivevansker eller fibromyalgi har stoppet ham fra å bygge opp den suksessrike rive- og saneringsbedriften, samtidig som han er en ildsjel i lokalmiljøet. Vi dro til Sunnmøre for å møte ham på hjemmebane.

SATSET: Da han ikke fikk jobb hos en stor riveaktør bestemte han seg for å starte for seg selv i stedet. Det var lurt. (Foto: Runar F. Daler).

– Må ha gjort noe rett

Den blide bedriftslederen tar oss med på en rundtur i nærområdet og viser fram tre ulike riveprosjekter Møre Miljøsanering er i gang med; et industribygg, en låve og en privatbolig. Deretter går ferden til kontoret, like ved gården der han vokste opp og fremdeles bor.

Annonse

På ferga over Storfjorden tikker det inn riveforespørsler, både på e-post, SMS og telefon.

– Det er jo kjekt med henvendelser. Det er tydelig at vi blir stadig mer kjent i regionen og jeg føler vi må har gjort noe rett, sier han.

Lærevansker

Espen Høidal ble født i Volda, men familien flyttet til Sykkylven da han kom i skolealder. Skolen skulle imidlertid vise seg å gå trått, da han slet med store konsentrasjonsvansker.

– Skolen ble liksom aldri noe særlig lystbetont for meg. Det sosiale fungerte greit nok, men faglig var det verre. Jeg fikk mye spesialundervisning, særlig på ungdomsskolen. Blant annet fikk jeg bruke datamaskin, men det var lite oppfølging eller opplæring i hvordan jeg skulle bruke den, forteller han.

DIPLOMER: Veggen på kontoret er full av diplomer og beviser fra kurs Espen har tatt de siste årene. MEF-skolen har lagt til rette for ham, slik at konsentrasjons- og lærevanskene ikke har vært for mye til hinder. (Foto: Runar F. Daler).

– Jeg fikk dårlige karakterer og hadde stadig mer fravær. Etter hvert fikk jeg konstatert konsentrasjonsvansker, noe som vel var bakgrunnen for at jeg alltid har slitt med både lesing og skriving. I tillegg har jeg hatt en del ulike helseplager opp gjennom årene, og så sent som i fjor fikk jeg diagnosen fibromyalgi. Da falt en del brikker på plass for meg. Det er også meget mulig at lærevanskene har sammenheng med fibromyalgien, for det kan visstnok gå utover korttidshukommelsen, forteller han åpenhjertig.

Da jeg ikke hørte noe fra dem, tenkte jeg «helvete heller, jeg starter for meg selv i stedet!»

Heller jobb enn skole

Det Espen trivdes desto mer med, var deltidsjobben han fikk hos den lokale bedriften Emdal Transport.

– Jeg jobbet som lagergutt og altmuligmann etter skoletid og i ferier, og det var på mange måter en bedre skole å gå for meg. Der fikk jeg prøve mye forskjellig og måtte ta en del ansvar. Det var utrolig kjekt og lærerikt, forteller han.
Etter ungdomsskolen, begynte han på maskin og mek.-linja, uten at han egentlig var særlig motivert.

– Det ble ikke så mye ut av det. Jeg fullførte det første året, og klarte vel å karre meg til ståkarakterer i de fleste fag, men jeg hadde så mye fravær at jeg uansett ikke fikk det godkjent. Da var det mye bedre å jobbe hos Emdal, så jeg valgte å ta meg et arbeidsår der i stedet.

STERK I KLYPA: Møre Miljøsanering tar på seg alle slags riveoppdrag. Her er det en gammel industribygning som må bukke under for utviklingen. (Foto: Møre Miljøsanering AS).

Lastebilsjåfør og fisker

Året etter forsøkte han seg som fisker for det lokale Remøy Rederi.

– Jeg har alltid hatt to drømmer; å bli lastebilsjåfør og jobbe på fiskebåt. Jeg fikk jobb på tråleren Arctic Swan, og jeg fisket bl.a. blåkveite, reker, torsk og sei utenfor Grønland og Island og i Barentshavet. Det var spennende, men også slitsomt. Da jeg ble gammel nok til å kjøre lastebil, dro jeg på ny tilbake til Emdal Transport. Der fikk jeg kjøre distribusjon i nærområdet, og senere langtransport i hele Sør-Norge og Trøndelag, forteller Espen.

Noen år senere ble det en ny periode i fiskerinæringen, hvor han ble formann på to ulike trålere. Alt det fysiske arbeidet på fiskebåtene, kombinert med fibromyalgien, gjorde imidlertid at han fikk fysiske helseplager, noe som førte ham tilbake til fastlandet.

– I 2009 ble jeg, ved hjelp fra NAV, omskolert fra fiskeribransjen til gjenvinningsbransjen. Jeg ble ansatt hos det lokale firmaet Miljøkvalitet AS, hvor jeg fikk ansvaret for å følge opp andre NAV-klienter som var der på arbeidstrening. Etter hvert ble jeg også driftsleder for miljøstasjonen.

FAMILIEMANN: Daglig leder Espen Høidal sammen med døtrene og Tiril (4) og Tilde Oline (5). (Foto: Runar F. Daler).

Så en mulighet

Gjenvinningsbransjen var helt ukjent for Espen da han begynte der, men han viste raskt interesse og initiativ.

– Jeg startet helt på bunnen, men tok mange kurs, og jeg reiste mye rundt og lærte mye. Som driftsleder for miljøstasjonen, så jeg etter hvert at det var mye dårlig kvalitet på det som kom inn av avfall, og tenkte det måtte være mulig å gjøre det på en bedre måte. Spesielt så jeg et stort potensial i riving og sanering, som bare var en ekstratjeneste hos Miljøkvalitet. Jeg tenkte det kanskje kunne være et marked for å satse utelukkende på riving, forteller han. Og når frøet først var sådd, lot han seg ikke stoppe.

– Det er jo flere store, landsdekkende aktører i rivebransjen, bl.a. AF Decom. Jeg søkte faktisk jobb der i 2012, men da jeg ikke hørte noe fra dem, tenkte jeg «helvete heller, jeg starter for meg selv i stedet!»

I 2013 grunnla han dermed Møre Miljøsanering AS. Med seg fikk han bl.a. to personer med bransjeerfaring, fra det lokale selskapet Stranda Gjenvinning.

ILDSJEL: Gründeren og bedriftslederen er også en ildsjel i lokalmiljøet, og er bl.a. leder i velforeninga. (Foto: Runar F. Daler).

Vil vokse videre

Det skulle vise seg at Espen Høidal hadde rett i sine antakelser om at det var et potensial innen riving og sanering i regionen, til tross for tilstedeværelsen av flere landsdekkende riveselskaper. Møre Miljøsanering har hatt en nærmest eksplosiv vekst siden oppstarten, og ble senest i fjor kåret til såkalt gaselle-bedrift av Dagens Næringsliv (bedriften må minst ha doblet omsetningen på fire år, og gå i pluss, red. anm.). Firmaet hadde i 2018 en omsetning på 9 millioner kroner, opp fra 600.000 kroner i 2013.

– Driften går bra, og vi har ikke gått med underskudd ennå, bekrefter Espen.

– Men jeg merker at når vi begynner å bli større, så krever det også mer av papirarbeid og systemer. Det er krevende, men det er klart det er gøy å få til noe på egen hånd, og skape arbeidsplasser. Derfor har jeg lyst til å utvikle firmaet videre og ansette flere folk, sier han. Bedriften har i dag tre ansatte, mens en fjerde er på vei inn. Når Anleggsmaskinen er på besøk er også en 17-åring der på utplassering, som Espen håper vil bli lærling til høsten.

ATTRAKTIVE: Det strømmer inn stadig flere forespørsler fra potensielle kunder til daglig leder Espen Høidal. – Jeg føler vi må har gjort noe rett, sier han. (Foto: Runar F. Daler).

Spisset kompetanse

Kompetanseheving er viktig for bedriftslederen, noe veggen bak kontorpulten viser. Den er stapp full av diplomer og beviser, som han har fått de siste årene.

– Det blir stadig strengere krav til dokumentasjon og offisiell kompetanse, og jeg ønsker å ligge i forkant og lære så mye som mulig. Jeg er overbevist om at det slurves en del rundt omkring, fordi mange ikke kjenner til alle krav og regler. Vi bruker mye tid på å gjøre ting riktig, og det er jo et slags paradoks at jo bedre en bedrift kjenner til regler og krav, jo dyrere blir det å utføre jobben, sier Espen, som nylig også har blitt styremedlem i Avfallsforum Møre og Romsdal.

Men hvordan har han så klart å gjennomføre alle kursene med konsentrasjons- og lærevanskene?

– En stor del av kursene har jeg tatt gjennom MEF-skolen, som har lagt spesielt til rette for meg og mine utfordringer. Jeg har bl.a. fått sitte for meg selv, slik at jeg kan lese teksten høyt uten å forstyrre andre, for jeg får lettere med meg ting når jeg leser det høyt, forklarer Espen.

– Alle diplomene er kurs innen avfallshåndtering, bortsett fra datakortet. Så jeg har fått en ganske spisset kompetanse etter hvert, smiler han.