Gravefri avløpsrenovering i Drammen

Olimb Rørfornying har inngått avtale med Drammen kommune om strømperenovering av ca. 3 km avløpsledninger i løpet av 2019, fordelt på 18 ulike delprosjekter.

Kontraktssummen er på 8,6 millioner kroner. Dette skriver Olimb Rørfornying AS i en pressemelding.

Olimb Rørfornying har allerede fornyet en rekke ledningsstrekk for Drammen kommune gjennom en avtale som ble inngått i 2018. Kommunen satser nå ytterligere på gravefri avløpsrenovering i 2019.

Annonse

Drammen har utfordringer med gamle og dårlige avløpsledninger i kommunalt nett. Mange av disse ligger under privat eiendom og trafikkerte arealer. Kommunen har en klar målsetting om å begrense omfanget av graving ved ledningsfornyelse, og velger derfor rørfornying med strømpe som metode når det er mulig og hensiktsmessig.

Hva er strømperenovering?

Metoden går ut på at en strømpeforing blir ført inn i røret som skal renoveres. Dette kan gjøres via kummer, slik at graving kan unngås helt eller delvis. Strømpeforingen vrenges inn og folder seg ut mot eksisterende rørvegger når den tilsettes lufttrykk. Deretter blir strømpen herdet ved hjelp av varme. Sluttresultatet er et nytt rør inni det gamle. Strømperenovering er en miljøvennlig og kostnadsbesparende metode sammenlignet med tradisjonell graving, heter det i pressemeldingen.

Illustrasjonsbilde strømperenovering. (Foto: Olimb Rørfornying AS).

I den nye avtalen, som ble undertegnet i starten av april, skal Olimb Rørfornying gjennomføre strømperenovering på cirka 2,6 km AF-ledninger og 42 meter overvannsledninger i løpet av inneværende år. Drammen kommune har gitt prosjektet navnet «Strømpepakke avløp 2019».

De til sammen 18 ulike delprosjektene har beliggenheter fra Øren til Brakerøya, nord for Drammenselva, og fra Gulskogen til Austad sør for Drammenselva.

På strekket er det 76 kummer av varierende kvalitet, og enkelte av disse skal også renoveres som en del av avtalen.

– Krevende

Salgssjef i Olimb Rørfornying, Svein Rune Myhre, er glad for å få lov til å videreføre samarbeidet med Drammen kommune om rehabilitering av avløpsledninger.

– Tilstanden til mange av avløpsrørene på denne jobben er svært dårlig. Det kan være svært krevende å gjennomføre både forkontroller og installasjoner, og flere av strekkene har i tillegg vanskelig tilkomst. I praksis betyr dette at vi må bruke hele bredden vår, både når det gjelder verktøy og kompetanse. Drammen kommune er en løsningsorientert oppdragsgiver, og i samarbeid finner vi alltid gode måter å løse utfordringene på. Slik liker vi å jobbe, sier Myhre i pressemeldingen.