Lærlinger får følge anleggets arbeidstid

Regjeringen vil gjøre det lettere både for de yngste lærlingene på anlegg å jobbe mer. Nærmere bestemt følge den normale arbeidstiden som gjelder på anlegg med skiftordinger.

– Lovverket kan ikke stikke kjepper i hjulene for folk som ønsker å jobbe mer, sier arbeidsminister Anniken Hauglie til Dagens Næringsliv.

Lettelser i vernebestemmelser

MEF og Norsk Arbeidsmandsforbund har sammen gått til Regjeringen og bedt om lettelser i vernebestemmelsene for de yngste i anleggsbransjen, lærlingene under 18 år.

Annonse

Unntaket gjør det mulig for lærlinger å arbeide i samme arbeidstidsordninger som kollegene sine. I dag hindrer reglene dem det.

Voksne anleggsarbeidere kan avtale å jobbe lange dager – ofte ni eller 12 timer  – mot å ha lengre sammenhengende fri. Det er ofte ønsket på grunn av stor avstand mellom arbeid og hjemmet. Samme frihet har ikke 17-åringer, som er barn i lovens forstand.

Vente på brakka

De har derfor fått sette seg alene på brakken og vente, mens kollegene har jobbet ferdig – samtidig som de ikke har jobbet nok når de voksne tar helg, skriver DN.no.

– Hvis Arbeidsmandsforbundet hadde vært imot, vet jeg ikke om vi hadde foreslått det, sier MEF-direktør Julie M. Brodtkorb til avisen.

Hun uansett synes det er både urettferdig og «molbo» at lærlingene under 18 skulle behandles særskilt. Ikke minst fordi bransjen har manko på lærlinger.

Forslag til nye regler er nå sendt ut på høring.

Saken utdypes noe i en felles pressmelding fra MEF og Norsk Arbeidsmandsforbund:

I henhold til dagens arbeidstidsregelverk har ikke lærlinger under 18 år mulighet til å delta på ordninger der det jobbes lengre dager i periode for å ha en lengre sammenhengende friperiode. Regelverket har skapt utfordringer for lærlinger som går ut i praksis i 17-årsalderen. Arbeids- og sosialdepartementet ønsker derfor å innføre et unntak i arbeidsmiljøloven slik at lærlingene kan følge samme arbeidstidsordning som øvrige ansatte i lærebedriften.

Samme muligheter

– Denne endringen betyr at lærlingene nå vil få de samme mulighetene ute på anlegg, uavhengig av om de er født tidlig eller sent på året. Jeg er glad for at departementet har klart å finne en løsning på et praktisk problem for bransjen. Denne saken er nok et eksempel på at når arbeidstaker- og arbeidsgiversiden jobber sammen så oppnår vi gode resultater, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.

Bedre oppfølging Arbeidstidsordninger er utbredt i anleggsbransjen for å redusere ulempene knyttet til lange reisevei for de ansatte og for å sikre rasjonell utnyttelse av maskinparken.

Lærlinger mindre aktuelle

Dagens regelverk tilsier at lærlinger på 17 år ikke kan jobbe lengre dager enn åtte timer. Dette har ført til at lærlinger som er født sent på året har vært mindre aktuelle for prosjekter der det benyttes innarbeidingsordninger. I tillegg har det gitt utfordringer ved at lærlingene har måttet forholde seg til ulike kontaktpersoner hos entreprenøren, avhengig av hvilken skiftordning de øvrige ansatte har fulgt.

– Norsk Arbeidsmandsforbund og MEF har i halvannet år jobbet opp imot politiske myndigheter for å få en dispensasjon på plass. Ved å få på plass en dispensasjon vil lærlingene få en bedre stabilitet og forutsigbarhet i arbeidsdagen. At lærlingene kan følge faste arbeidslag er også positivt med tanke på kompetansebygging når det gjelder helse, miljø og sikkerhet, sier forbundssekretær Steinar Rindhølen i Norsk Arbeidsmandsforbund i pressemeldingen.

Regjeringen liberaliserer arbeidsmiljøloven

Regjeringen foreslår å endre arbeidstidsbestemmelsene på fire områder:

  • Lærlinger: Gis unntak fra arbeidstidsreglene for lærlinger innen anleggsfag som er mellom 17 og 18 år.
  • Prester: Unntas fra arbeidstidsbestemmelsene, slik at det ikke settes begrensninger på hvor mange søndager og helgedager de kan arbeide i løpet av et år.
  • Avlastere: Avlasterforskriften endres, slik at arbeidstagere som avlaster personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid, kan avlaste familier opptil en uke sammenhengende.
  • Havarikommisjonen: Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene for arbeidstagere som rykker ut til havariulykker.

Kilde: regjeringen.no / DN.no