Løvaas Maskin skal holde Bergen ren

Løvaas Maskin skal levere renhold i Bergen sentrum. Har signert ny avtale med ansvar for kosting og søppelhåndtering i gater og smau. (Oppdatert)

Oppdatering: Overskrift er endret. Bergen Bydrift har den omtalte kontrakten nå, og Løvaas tar over etter dem til høsten.

– Vi har signert avtale med Bymiljøetaten i Bergen kommune der vi skal levere renhold og vintervedlikehold i de mest sentrale sentrumsområder de neste fem årene.

Annonse

Stolt

Årets Miljøfyrtårn - prisutdeling hos Løvaas Maskin AS

PRISUTDELING: Godt oppmøte på allmøtet der Ann-Kristin Ytreberg overrakte utmerkelsen Årets Miljøfyrtårn til Løvaas Maskin AS i Bergen i 2018. Her flankert av daglig leder Eirik Løvaas t.h. og KS-leder Arild Sundal, med styreformann og grunnlegger Magne Løvaas i bakgrunnen. (Alle foto: Jørn Søderholm)

Det sier Eirik Løvaas i en pressemelding fra Løvaas Maskin AS. Selskapet er en erfaren vedlikeholdsentreprenør, med 20 års erfaring med renhold, drift og vedlikehold av veier og utemiljø.

– Vi er stolte og ydmyke der vi er tildelt et oppdrag som betyr mye for byens befolkning og alle besøkende. Byen er preget av mange flotte tilstelninger der et velfungerende renhold er viktig, å ta del i dette arbeid gleder vi oss til.

Selskapet er også sertifisert som Miljøfyrtårn, og ble i fjor kåret til Årets Miljøfyrtårn.

– Vi har gjennomført et krafttak for miljøet og etablert et miljøledelsessystem i hele organisasjonen. Sammen med Bymiljøetaten skal vi nå etablere en driftsform som gir reduserte miljøavtrykk og redusere utslippen av klimagasser. Dette er et arbeid i trå med kommunens «Grønn strategi» som danner grunnlag for offensivt arbeid for å nå målet om fossilfri by, sier Eirik Løvaas.

Euro 6 og 200 000 søppelsekker

Entreprenøren fortsetter arbeidet med å finne gode løsninger som gir mindre miljøavtrykk.

I kvalifikasjonskravene er det stilt krav til at leverandøren skal ha et etablert miljøledelsessystem. Dessuten har Bymiljøetaten i konkurransegrunnlag stilt noen miljøkrav som danne grunnlaget for videre arbeid med å redusere miljøavtrykket.

– Her er det første gang vi opplever at det stilles konkrete krav om Euro 6 på alle kjøretøy over 3,5 tonn. Det er også lagt inn ønske om bruk av fossilfritt drivstoff på kjøretøy og maskiner, sier kvalitets- og anleggsleder Arild Sundal i Løvaas Maskin AS.

Det jobbes for å finne flere løsninger som skal gi mindre miljøavtrykk. Logistikk og sluttdeponering av avfall, samt innkjøp av 200 000 søppelsekker pr år og annet forbruksmateriell med tydelig miljøprofil er et par stikkord.