Denne mannen kjøper Norges – og Volvos – første førerløse lastebilrute

Volvos aller første kommersielle, autonome lastebilløsning går til Norge. Nærmere bestemt Brønnøy Kalk AS, som kjører en fem kilometer lang transportstrekning med Volvo FH som «kjøres» av hjullasterføreren. – Viktig skritt for oss, sier daglig leder Raymond Langfjord.

BRØNNØYSUND: Volvo Trucks har nettopp inngått en milepælsavtale med Brønnøy Kalk AS. Seks førerløse Volvo FH-lastebiler skal transportere kalkstein en fem kilometer lang strekning gjennom tunneler mellom selve gruven og knuseverket.

Første kommersielle autonome løsning

Fem kilometer autonom kjørerute i tunnel og i dagen hos Brønnøy Kalk AS

Fem kilometer autonom kjørerute i tunnel og i dagen hos Brønnøy Kalk AS. (Foto: Volvo)

– Vår første kommersielle førerløse løsning til transport av kalkstein fra en åpen gruve til en havn i nærheten. Løsningen har vært gjennom vellykkede tester, og testene vil fortsette gjennom 2018 før løsningen settes i drift innen utgangen av 2019, sier Volvo Norge i en pressemelding.

Annonse

Fakta: Autonom transport hos Brønnøy Kalk AS

  • Volvo Trucks’ første kommersielle autonome løsning
  • Avtalen omfatter en autonom terminal-til-terminal-løsning for transport av kalkstein ved Brønnøy Kalk i Velfjord i Norge.
  • Samarbeidspartnerne er Brønnøy Kalk AS og Volvo Trucks.
  • De selvkjørende Volvo FH-lastebilene betjenes utenfra av hjullasteroperatøren.
  • Ruten inkluderer kjøring både i tunneler og utendørs.

Avtalen kommer i kjølvannet av nylige vellykkede automatiseringsprosjekter innenfor blant annet gruvedrift, innhøsting av sukkerrør og avfallsinnsamling.

Denne kommersielle løsningen er likevel en ny erfaring for Volvo Trucks. I stedet for å «bare» kjøpe autonome lastebiler kjøper Brønnøy Kalk en hel transportløsning til frakt av kalkstein mellom de to terminalene.

– Sterkere i et tøft marked

Raymond Langfjord, daglig leder i Brønnøy Kalk AS. (Foto: Volvo)

– Dette er et viktig skritt for oss. Konkurransen i bransjen er tøff. Vi jobber hele tiden med å øke effektiviteten og produktiviteten på lang sikt, og vi har en klar visjon om å utnytte nye muligheter innenfor teknologi og digitale løsninger. Vi var på jakt etter en pålitelig og innovativ samarbeidspartner som er like opptatt av bærekraft og sikkerhet som oss. Ved å ta i bruk en autonom løsning styrker vi konkurranseevnen vår i et tøft globalt marked, sier daglig leder Raymond Langfjord i Brønnøy Kalk AS.

Volvo lastebil uten fører

Seks Volvo FH med null slitasje på ratt og førerseter. (Foto: Volvo)

Volvo sier seg stolte over å kunne presentere den autonome løsningen. Ikke bare dekker den Brønnøy Kalk AS sitt behov, men blir utvilsomt også en viktig referanse for resten av markedet.

Betaler pr tonn

Avtalen innebærer at kunden kjøper en komplett transporttjeneste, og betaler per leverte tonn.

– De globale transportbehovene er i stadig endring. Bransjen krever nye og avanserte løsninger for å ligge i forkant. Vårt mål er å lede utviklingen av produkter og tjenester for å dekke disse behovene, sier administrerende direktør Claes Nilsson i Volvo Trucks.

– Ved å konsentrere oss om et begrenset område og en forhåndsbestemt rute kan vi finne ut hvordan vi kan utnytte løsningen best mulig og skreddersy den til kundenes spesifikke behov. Dette handler om å samarbeide for å utvikle nye løsninger som gir større fleksibilitet, effektivitet og produktivitet. Det er spennende å ha nådd dette punktet, supplerer Sasko Cuklev.

Han er direktør for autonome løsninger i Volvo Trucks.