Bur beskytter IKKE mot den vanligste borerigg-skaden

Hva tror du er den vanligste personskaden hos boreriggoperatører? Hint: Det kan bli fæle skader, og bur hjelper ikke.

TRONDHEIM: – Det viktigste vernet mot boreskader sitter mellom øra på operatøren. Ikke på boreriggen, sier Per Anders Eriksen i Epiroc

På en workshop hos Arbeidstilsynet i Trondheim i begynnelsen av oktober ble den nye veilederen om vern mot roterende deler på mobile borerigger presentert.

Annonse

Per Anders Eriksen i Epiroc kjenner godt til både veilederen, borerigger og bransjen som bruker dem. Epiroc blir ofte kalt ut for å undersøke boreriggen etter hendelser med personskader.

Personskader på rigger med bur

Per Anders Eriksen, Epiroc

Per Anders Eriksen i Epiroc med den nye veilederen for borerigger. (Foto: Jørn Søderholm)

– Vi ser personskader hvert år. Dessverre ser vi også skader på rigger med bur, sier Eriksen.

Den største gjengangeren er nemlig skader i forbindelse med montering av borkrone på stanga. Noen gjør det på den fornuftige, manuelle måten som verkstedformann Bård Skuterud på Epirocs hovedverksted på Langhus simulerer på bildet under:

Man skrur krona inn på stanga med håndmakt.

Gjenger innpå med rotasjon

Borkrone

Tenk om hånda di skulle stått i veien for denne hvis både rotasjon og mating går… (Foto: Jørn Søderholm)

De som blir skadet har valgt å gjøre det litt enklere. Man holder krona med hånda mot stanga og kjøre rotasjonen for å gjenge den kjapt og greit innpå stanga.

Men så hender det at folk kommer borti matespaken mens de holder under krona. Da skjønner hva som skjer, ikke sant…?

– Folk holder under krona og kjører rotasjon. Krona gjenger seg på selv. Så bøyer man seg over radiokontrollen og kommer borti matespaken. Du stanser ikke ei tretoms borstang med hånda, konstaterer Per Anders Eriksen lakonisk.

Denne typen skade har skjedd i mange år, og skjer like godt på rigger med bur som uten bur.

Utkoblet nødstoppsnor

Et av punktene i veilederen er nødstoppsnor kan være tilstrekkelig som vern, hvis noen klare vilkår er oppfylt. Noen velger å koble ut nødstoppsnorene.

– Ser dere skader som følge av at noen har valgt å koble ut nødstoppsnora?

– Nei, det er sjelden vi ser noen direkte sammenheng mellom utkoblet nødstoppsnor og skader. Men det er et tankekors at det skjer. Hvis du har koblet ut nødstoppsnora og blir hengende fast i borstanga, så har du ingen mulighet til å redde deg fra å bli med rundt, sier Eriksen.

Den vanligste skaden han og kollegene i Epiroc ser er i forbindelse med krona, eller også der folk har holdt i borstanga på eldre rigger uten vern. Og det er ikke de unge, uerfarne som er mest utsatt, om du trodde det.

– Vi MÅ ha større bevisshet på dette hos brukerne. Det viktigste vernet ligger hos en operatør som tenker sikkerhet. Voksne, erfarne brukere like utsatt som de unge uerfarne, sier Per Anders Eriksen.

– Alle bør lese veilederen

Thomas Norland og Stig Magnar Løvås

Thomas Norland i EBA presenterte den nye veilederen – med bilder fra Anleggsmaskinen. Regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet til høyre.

Veilederen er resultat av et bredt samarbeid i bransjen gjennom flere år, og gir en grundig innføring i tekniske, juridiske og menneskelige aspekter ved det omdiskuterte temaet vern mot roterende deler på borerigger.

– Denne bør alle eiere og brukere av borerigger lese. Grundig.

Det anbefaler regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet. På workshopen ble veilederen presentert av Thomas Norland fra EBA.

– Vi anbefaler at gamle panelrigger uten stangskifter fases ut innen 2020. Borerigger med kun nødstoppsnor bør fases ut innen 2022. Vi ønsker at opplæring på borerigg skal være underlagt sertifisert opplæring, i stedet for bare krav om dokumentert opplæring. Dessverre har vi møtt motstand hos Arbeidstilsynet på det, sa Thomas Norland i sin presentasjon.