Etterlyser fagfolk til anleggsutdanning

Studentene har for alvor funnet bygg- og anlegggsingeniørutdanningen i Førde. Nå trenger de flere lærere. Fort. Ellers kan hele utdanningen stå i fare.

Oppdatering: En omtalt søknadsfrist i artikkelen er utløpt 

FØRDE: Tidligere i år fortalte vi om ingeniørutdanningen på HVL, en utdanning som langt på vei har kommet i stand fordi bygg- og anleggsbransjene selv har ønsket det – og betalt for det. Studenter og framtidige ingeniører har begynt å bli klar over tilbudet, og søkertallene har vært gode.

Annonse

Nå sliter utdanningen med tilgang på lærere. Mandag 8. oktober går søknadsfristen ut på en faglærerstilling på Campus Førde. Der er det i skrivende stund to søkere. De trenger flere.

Utdanningen kan ryke

– Det er like kritisk at vi har fagpersoner ansatt i som at vi har nok studenter. Vi har lykkes med studentrekruttering nå. Dersom vi ikke får etablert et fagmiljø innen byggfag på Campus Førde, så er det ikke mulig å opprettholde utdanningen.

styringsgruppe

STYRINGSGRUPPE: F.v. nest leder Sverre Anton Sunde (Nordfjord Skifer), leder Rune Karlsen (EBA/ Veidekke), Paul Olaf Baraas (MEF), Hans Martin Moxnes (EBA vestenfjeldske), studentrepresentant Martinus Sørvik Hallberg, ansattrepr. Ole F. K. Kolnes og ansattrepr. Linn Grepstad Nes (HVL/Multiconsult). (Foto: Jørn Søderholm)

Det advarer HVLs instituttleder Arve Leiknes på institutt for byggfag i en mail til bransjenettverket Næringslivsringen Vest, som har vært med på å etablere utdanningen.

Han ber alle i nettverket hive seg rundt for å skaffe mulige faglærere til utdanningen.

I utgangspunktet én lærer i 100 prosent stilling, men gjerne fagfolk i bransjen som kan gå inn i 20 prosent deltidsstilling ved HVL i Førde.

Anleggsbransjen på Vestlandet

Regionsjef Paul Olaf Baraas støtter advarselen, og bringer den videre til hele anleggsbransjen på Vestlandet.

– Hvorfor er det viktig for bransjen å beholde denne utdanningen?

– Fordi vi treng kompetansen! Vi har vore ein pådrivar og bidrege med mykje pengar for å få til ein ingeniørutdanning innan bygg og anlegg. Der er også anleggsfaga ein del av studiet. No har tredje kull starta opp, og det går alt i alt rundt 60 studentar her. Vi står no ved ein ny milepel der HVL må styrke fagmiljøet med å tilsette ein faglærar innan bygg og anlegg. Næringslivsringen arbeider kontinuerleg med marknadsføring og rekruttering av så vel studentar som lærekrefter til studiet, sier Baraas.

– Hvilke typer fagpersoner passer dette for, etter din vurdering?

– Primært er ein på søk etter ein sivilingeniør eller master innan bygg og anlegg. Både faglege og pedagogiske evner er viktige. Sterkt fagleg engasjement og innovativitet er også bra, sier regionsjef Paul Olaf Baraas i MEF: