Joda, masse i hjulgraver-hengeren ER tillatt

Morten Ødegård Oliversen kjørte et lass dikerensk i et VA-prosjekt i hengeren bak hjulgraveren. På vei til riggplassen fikk han stoppordre av SVVs utekontroll, og beskjed om at massetransport ikke er tillatt på offentlig vei. Kun redskap skulle være tillatt i hengeren. Vegdirektoratet er ikke enig.

SARPSBORG: Når så du sist en hjulgraver kjørende på en vei, med et lass singel, pukk eller grøfterenskmasse i hengeren?

Ikke så lenge siden, vel..?

Annonse

Det er et vanlig syn. Og det er helt vanlig prosedyre for Morten Ødegård Oliversen fra Sarpsborg. Han kjører en godt brukt Cat hjulgraver i sitt eget lille selskap.

Innleid bakmaskin

Nå for tiden er han innleid som bakmaskin hos Eivind Engseth Entreprenør AS, på et VA-prosjekt på Klavestadhaugen sør for Sarpsborg. Her skifter de vann- og avløpsledninger i et boligfelt. Det vil si en jobb spredt utover et område, og som involverer flere veier og gater.

Hjulgraver bakmaskin VA-prosjekt

Morten Oliversen er innleid av Eivind Engseth Entreprenør AS, som bakmaskin på et VA-prosjekt nær Sarpsborg. (Foto: Jørn Søderholm)

Prosjektet har riggplass noen hundre meter unna grøfta der vi traff Oliversen en dag i august. Veier og gater blir delvis stengt av etter som arbeidet skrider fram. Mellom gravestedet og riggplassen kjøres det på offentlige småveier med 30 eller 50 km/t fartsgrense.

Annonse

«Ikke tillatt på vei»

Morten Ødegård Oliversen

Morten Ødegård Oliversen driver sitt eget selskap. Hengeren henger ofte bak hjulgraveren. (Foto: Jørn Søderholm)

– Jeg ble stoppet av SVVs utekontroll, fra Hafslund trafikkstasjon. Kontrolløren påpekte at massetransport på hengeren ikke er tillatt på offentlig vei. Kun redskaper skulle være tillatt, sa han. De to kontrollørene ga ingen henvisning til lovhjemmel eller noe. Kun beskjed om at massetransport ikke er tillatt på offentlig vei, en advarsel og beskjed om å «lese meg opp».

– Hva var begrunnelsen?

– At maskinen ikke er registrert. Da har jeg ikke lov til å frakte masse i en registrert tilhenger bak maskinen. Det hadde vært greit med traktor, men ikke med en masseforflytningsmaskin, sa de.

Oliversen fortsatte kjøringen, og satte i gang med egne undersøkelser av regelverk. Lette rundt på nettet og ringte Vegdirektoratet. Men ingen steder fant han noen regler som tilsier at det skal være tillatt å flytte egne redskaper men ikke tillatt å ha med masse på hengeren.

– Hva tenker du nå i ettertid?

– Tja. Jeg kommer til å fortsette som jeg har gjort. Så får de bare komme igjen. Men da må de finne fram en lov som sier at jeg ikke kan kjøre masse i hengeren. Da skal jeg forholde meg til det. Det vil i så fall gjelde mange andre enn bare meg, sier Morten Ødegård Oliversen.

Ikke skille mellom utstyr og masse

Hos Vegdirektoratet får Oliversen full støtte.

Massetransport på offentlig vei, i henger bak hjulgraver.

Massetransport på offentlig vei, i henger bak hjulgraver. (Foto: Jørn Søderholm)

– Med utgangspunkt i forskrift om bruk av kjøretøy er det ikke noe skille mellom transport av utstyr og masse i tilhenger, sier Elisa Eylands Brandsås i seksjon for tilsyn og kontroll i Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Hun minner om at kjøretøy definert som motorredskap ikke kan transportere gods som overskrider lengde, bredde eller vekt i Kjøretøyforskriftens paragraf 5-4.

Hva med tilhengeren da? Er det noen føringer i regelverket her på hva som kan og ikke kan være i den hengeren hvis den henger bak en hjulgraver?

– Nei. Heller ikke bestemmelsen om trekking av tilhenger i forskriftens § 4-2 legger noen føringer på hva man kan transportere. Kun om man kan trekke tilhenger, og i noen tilfeller hvor tung denne tilhengeren kan være. Vektene på gravemaskinen må være dokumentert av fabrikanten, og dette legges til grunn for hvor tung tilhengeren kan være, sier Brandsås.

Kontrolløren: – Smekkfullt lass

Kontrollørene på Hafslund trafikkstasjon har en litt annen oppfatning av saken enn Morten Ødegård Oliversen. Det var i følge ham ikke noen «klatt med grus» i hengeren, men et breddfullt lass.

Noen advarsel har aldri blitt gitt, kun informasjon.

– Maskinen kjørte med hengeren smekkfull av masse, og så veldig tung ut. Vi snakket med ham for å informere og for å sjekke om lasset var innafor grensene for maskinen og hengeren. Vi ga aldri noen advarsel, har ikke opprettet noen sak på dette og har ikke gjort noe vedtak. For meg er dette en storm i et vannglass, sier kontrolløren.

Han ber om at vi ikke bruker navnet hans i artikkelen.

– Er det noe uklart eller diffust i regelverket?

Ha med dokumentasjon

– Nei, forsåvidt ikke. Men når man opererer på vei med lass av den størrelsen, så bør man ha med seg dokumentasjon på at det er godkjent fra produsentens side. Her er det produsentens ansvar at dokumentasjonen foreligger. Det er også lurt at maskinfører har med seg dokumentasjon.

– Har du forståelse for at det oppleves dramatisk for maskinfører når du som myndighetsperson står der og sier det han gjør er ulovlig, og ber ham «lese seg opp»?

– Jaja, ingen problem med det. Men her er det uansett viktig for maskinføreren å kjenne regelverket. Bruken av utstyret må være tilpasset det den er godkjent for, og dokumentasjonen må være på plass. Fra vår side var det aldri noe annet enn informasjon. Vi er aldri ute etter å dolke noen, sier kontrolløren.

Oliversen tilbakeviser kontrollørens forklaring.

– Smekkfullt? Nei, jeg hadde et halvt lass med dikerensk. Ikke særlig tungt, med mye tørr jord og tuster. Dokumentasjonen på om maskinen kunne trekke hengeren spurte de aldri etter. «Informasjonen» de ga var et klart forbud mot det jeg drev med, uten henvisning forøvrig. Skulle det vært informasjon ville jeg forventet en orientering om hva som er lovbruddet, hvilke regler som brytes og konsekvensene ved lovbrudd. Her var det ingenting, gjentar Morten Ødegård Oliversen.