Første fagskoleingeniører fra Fagskolen i Kirkenes

Onsdag 13.juni 2018 ble en merkedag for Fagskolen i Kirkenes for Anlegg og Bergverk, da de ni første fagskoleingeniørene var ferdig utdannet derfra. Alle studentene har vært i full jobb ved siden av studiet.

Fagskolen startet opp høsten 2015 som et samlingsbasert opplegg, hvor studentene har tatt to hele skoleår over tre år med seks samlinger i året og med mye selvstudier. Skolen er 100 prosent eid av Finnmark fylkeskommune.

Sydvaranger gruve

Oppstarten av fagskolen var en direkte følge av gjenoppstarten av Sydvaranger gruve, som manglet kvalifisert personell. Dette medførte at mange av de som ble ansatt i gruva var pendlere. I det første kullet på 21 studenter kom hele 10 fra Sydvaranger.

Annonse

Disse fikk en vanskelig studiestart da de ble uten jobb, da Sydvaranger Gruve ble slått konkurs i november 2015. For disse studentene kom kanskje ikke konkursen som en overraskelse, da de var kjent med at gruva hadde dårlig økonomi. Men det kom nok overraskende at de ikke kunne fortsette studiene og samtidig motta støtte fra NAV. NAVs regelverk tillater ikke at en kan studere og samtidig motta «arbeidsledighetstrygd». Derfor ble valget enkelt for disse – de sluttet på skolen av økonomiske grunner. Dette skriver Fagskolen i Kirkenes i en pressemelding.

Stadig nye studenter

– Heldigvis for skolen var vi ikke uten studenter selv om klassen nå var halvert. Det skyldes at skolen ikke satser kun på bergverk, men også på anlegg. Anlegg og bergverk har mange like fagområder. Store veiprosjekter kan ofte være større i omfang enn en gruve, uttaler fagskolen.

Så på tross av konkursen i Sydvaranger og utsatt oppstart av Nussir (som ønsker å åpne kobbergruve i Kvalsund kommune i Finnmark) har skolen fortsatt tatt inn studenter i alle disse årene. Høsten 2018 har hele 20 nye studenter bekreftet at de vil starte ved Fagskolen i Kirkenes. Da vil det være 40 studenter fordelt på tre klasser, hvorav de fleste kommer fra Finnmark og Troms.

Tiltaksklasser, studiepoeng og desentralisering

– At så mange nå søker Fagskolene har flere årsaker. Den viktigste er nok at kravene til dokumenterte kunnskaper i næringslivet har økt. Som eksempel på dette er at det kommer krav om at anleggsbedrifter skal ha tiltaksklasse 2 for å kunne levere anbud til kommuner og andre offentlige institusjoner. Bedrifter som har ansatte fagskoleingeniører kan søke om å få en slik godkjenning, uttaler Fagskolen i Kirkenes.

– En annen årsak er at det offentlige ønsker at fagskolene skal være en fullverdig utdannelse. 24. mai 2018 vedtok Stortinget enstemmig en ny lov om fagskoleutdanning. Den slår blant annet fast at fagskoleutdanning skal være en høyere yrkesfaglig utdanning over videregående skole. Det innføres studiepoeng i stedet for fagskolepoeng. Det medfører at en fagskoleutdanning kan bygges videre til en bachelor og helt til en master-utdanning. Etter fullført utdanning ved Fagskolen i Kirkenes vil en altså ha 120 studiepoeng.

– En tredje grunn er nok at fagskolen er lokalisert desentralisert og er samlingsbasert. Det medfører at dette tilbudet passer for andre typer studenter enn de «vanlige». Med en gjennomsnittsalder på rundt 30 år ved vår skole er det mange som har forpliktelser som gjør det vanskelig å ta en utdannelse ved siden av full jobb. Fagskolen i Kirkenes er samlokalisert med den videregående Anleggsmaskinskolen i Bjørnevatn. Tilsammen er utgjør dette et teknisk miljø med 100 elever og studenter og over 20 ansatte, uttaler skolen i pressemeldingen.

Opptakskrav

Mange av fagskolens studenter har tidligere gått på skolen i Bjørnevatn. Opptakskravene for å komme inn på fagskolen er godkjent fagbrev eller realkompetansevurdering av minimum fem års relevant praksis.

– Vi vil ønske våre nyutdannede fagskoleingeniører lykke til! Samtidig ønsker vi nye studenter velkommen til å søke Fagskolen i Kirkenes for Anlegg og Bergverk, heter det i pressemeldingen.