Full HMS-kontroll på rasvoll

/SPONSET ARTIKKEL / ANNONSE/ For å beskytte sårbare kraftverkinstallasjoner fra ras har det nå blitt bygget enorme rasvoller på opp til 17 meter i Kvilldal. Det ble med en gang besluttet at HMS-hensyn måtte veie tungt ved valg av løsning. Det kan nemlig være mye risiko knyttet til arbeid med massive steinmasser i slike høyder.

/SPONSET ARTIKKEL / ANNONSE/:

Ahlsell Geopro har detaljprosjektert rasvollene, lært opp arbeiderne på anlegget og levert alle geosyntetene til de store steinkonstruksjonene.

Annonse
Anders Kjeld i Byggros.

Anders Kjeld i Byggros.

– Denne forskalingsteknikken, Vector Wall, gjør at arbeiderne hele tiden jobber på baksiden av et beskyttende fasadenett, sier administrerende direktør Anders Kjeld i Byggros.

– Det er ingen risiko for at stein eller masse faller ut av fasadenettet, legger han til .

Byggros AS leverer Vector Wall.

 

Trygge anleggsarbeidere

Per Steinar Slokvik, Implenia AS.

Per Steinar Slokvik, Implenia AS.

Anleggsleder Per Steinar Slokvik hos hovedentreprenør Implenia opplevde fordelene med Vector Wall på tett hold.

– Anleggsarbeiderne opplevde dette som helt trygt. Du står hele tiden på innsiden av forskalingen – og er aldri eksponert for fallrisiko. Alle som var oppe på rasvollen for å arbeide ga inntrykk av at de følte seg trygg, sier Slokvik.

Han mener følelsen av trygghet er viktig for arbeidet.

– Klart det påvirker arbeidshverdagen å til enhver tid føle seg trygg. Selv da vi jobbet på toppene av rasvollene var vi sikre hele veien, sier Slokvik.

Robusthet og HMS viktig

Slokvik var med da Risa Energi foreslo Vector Wall som løsning for Statnett. Han sier at Statnett var positive til en løsning som bidro til bedre HMS-vilkår, om robustheten til konstruksjonen var like god som alternative løsninger.

– Det er selvfølgelig regnet på dette, og konstruksjonen er svært solid. Samtidig merker du robustheten når du ser rasvollen. Både geonettet og massen er lagt på en slik måte at det virker svært sikkert og trygt, sier Slokvik.

Han presiserer at ingen tidligere har bygget noe tilsvarende i så bratt terreng.

Anders Kjeld i Byggros bekrefter at en rasvoll bygget som Vector Wall skal tåle det meste.

– Dette er jo rassikring. At rasvollen tåler mye er derfor helt sentralt. Disse rasvollene er bygget slik at geonettet er det bærende elementet. Det har en levetid på 120 år, sier Kjeld.

Naturlig grønn fasade

En bonus med Vector Wall er at rasvollen får en naturlig grønn fasade og dermed passer godt inn i omgivelsene sine.

– Denne konstruksjonsmåten gir naturlig tilgang til den vann- og luftmengden som behøves for at gress og grønt skal vokse godt, forklarer Kjeld.

Et konsept for fremtiden

Henning Sørensen, Ahlsell Geopro.

Henning Sørensen, Ahlsell Geopro.

Henning Sørensen i Ahlsell Geopro tror Vector Wall-teknikken vil vokse i popularitet i årene fremover.

– Vi har stor tro på Vector Wall som konsept og tror flere og flere benytter seg av denne teknikken i fremtiden. Spesielt når det er snakk om rasvoller og andre jordarmerte konstruksjoner av en viss størrelse, sier Sørensen.

Se geoprodukter i Ahlsell nettbutikk.