Årets lærling og lærebedrift i vest

OKAB i Nord-Rogaland og Hordaland har kåret årets beste lærling og lærebedrift.

Det skjedde på opplæringskontorets årsmøte tirsdag kveld. Først var det kåring av Årets Lærling. Det ble Torkel Moe, lærling i anleggsmaskinførerfaget hos Henrik Steine AS. Juryen fikk inn mange gode forslag til årets lærling, men Torkel pekte seg fort ut til å bli en av favorittene.

Godt likt av kundene

– Torkel får mye ros av, og er svært godt likt av kundene til Henrik Steine AS. Svært positiv, løsningsorientert, god arbeidsmoral, og bidrar sterkt til godt samarbeide. Det er noe av det kundene og tilsette gir tilbakemeldinger på, sier Henrik Steine i begrunnelsen for hvorfor Torkel fortjener tittelen.

Annonse

Årets lærling mottok en pengepremie på 10 000 kroner og et diplom fra OKAB/MEF. Prisen ble utdelt på årsmøte til OKAB den 20 Mars 2018 av administrerende direktør Julie Brodtkorb i MEF.

Kriterier for årets lærling:

 • Nominasjonen må være skriftlig begrunnet
 • Lærlingen må være i, eller ha vært i opplæring det året forslaget stilles
 • Lærlingen viser aktivt deltagelse i opplæringen, god faglig utvikling
 • Lærlingen medvirker til et godt arbeidsmiljø
 • Lærlingen bidrar til gode samarbeidsforhold
 • Lærlingen viser gode faglige kunnskaper og ferdigheter
 • Lærlingen holder orden og stiller presist

Årets lærebedrift

Litt senere på kvelden var det kåring av årets lærebedrift i OKAB Nord Rogaland og Hordaland. Den utmerkelsen gikk til Tommys Hage og Anlegg AS, og ble utdelt av fagopplæringssjef Torbjørn Mjelstad i Hordaland fylkeskommune.

– Tommys Hage og Anlegg AS jobber aktivt med rekruttering og oppfølging av lærlingene innen faget. I begynnelsen av læretiden er lærlingene på «toppen» av teamet, sies det i begrunnelsen.

Kriterier for årets lærebedrift

Utdelingen av prisen er en helhetsvurdering av følgende punkter:

 • Lærebedriften har lærling eller lærekandidater og har i særlig grad bidratt til å gi ungdom mulighet til å få en fullstendig opplæring.
 • Lærebedriften viser at de vektlegger arbeidet med å skape et godt arbeids og læringsmiljø som legger til rette for god læring og utvikling, både som fremtidige dyktige fagarbeidere og arbeidere med gode mellommenneskelige ferdigheter.
 • Lærebedriften har høy gjennomføringsgrad for lærlinger/lærekandidater som begynner i lærebedriften (lite eller ingen hevinger).
 • Lærlinger/lærekandidater består fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve.
 • Lærebedriften har vist initiativ innenfor rekruttering av nye ungdommer.

 

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) er et samarbeidsorgan mellom bedrifter som i fellesskap har påtatt seg et opplæringsansvar i samarbeid med yrkesopplæringsnemnd, skoleverk og lærlingen.